Показване на граници и етикети

Научете повече за местата, които посещавате, като разгледате политическите и историческите граници, както и бреговата линия.

Можете да видите и имената на различни местоположения и елементи, като например водни масиви и планински вериги.

 1. Отворете Професионално издание на Google Earth.
 2. В левия панел под „Слоеве“ поставете отметка до Граници и етикети.

Избор на видове граници за показване

В Професионалното издание на Google Earth на компютъра си можете да видите няколко вида граници:

 1. В левия панел под „Слоеве“ поставете отметка до Граници и етикети.
 2. Под Граници поставете отметки за видовете граници, които искате да виждате:
  • Международни граници: Непрекъсната жълта линия показва държавите, непрекъсната червена линия показва оспорваните граници между различни държави, а непрекъсната оранжева линия показва временните граници и тези, определени от международни договори.
  • Имена на държави: Имената на държавите и регионите се показват, когато увеличите мащаба на изображения на различни места.
  • Брегови линии: Тънка жълта линия показва къде свършва сушата и започва море или океан.
  • Административни граници от първо ниво (области/провинции): Показва се светлолилава линия, когато увеличите мащаба на изображение на област или провинция.
  • Имена на административни региони от първо ниво (области/провинции): Името на област или провинция се показва, когато увеличите мащаба на нейно изображение.
  • Административни региони от второ ниво (държави): Показва се бледозелена линия, когато увеличите мащаба на изображение, включващо границите на държава.
 3. Премахнете отметките от всички граници, които не искате да виждате на картата.

Избор на етикети за показване

В Професионалното издание на Google Earth за компютри можете да видите няколко вида етикети.

 1. В левия панел под „Слоеве“ кликнете върху стрелката до „Граници и етикети“ и след това кликнете върху стрелката до „Етикети“.
 2. Под Етикети изберете видовете етикети, които искате да виждате.
 3. Премахнете отметките от всички етикети, които не искате да виждате на картата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?