ภูมิประเทศ

เนื้อหาด้านล่างนี้ใช้กับ Google Earth รุ่นก่อนบิวด์ 7 ในโปรแกรมไคลเอ็นต์ Google Earth 7+ รุ่นฟรีไม่มีวิธีการปิดภูมิประเทศ หากต้องการปิดภูมิประเทศใน Google Earth Pro หรือ Enterprise 7+ ให้ปิดเลเยอร์ "ภูมิประเทศ" ในแผงควบคุมเลเยอร์

ตัวเลือกภูมิประเทศจะแสดงมุมมองปัจจุบันแบบยกระดับ 3 มิติ การยกระดับความสูงจะปรากฎในคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น เช่น ภูเขาและหุบเขา เป็นต้น และไม่ปรากฏกับสิ่งปลูกสร้าง เปิดคุณลักษณะนี้เพื่อดูภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของรีสอร์ตสกีที่โปรดปรานของคุณ หรือเส้นทางเดินในหุบเขา

คุณสามารถเปิดภูมิประเทศโดยเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

Windows/Linux: เครื่องมือ > ตัวเลือก > มุมมอง 3 มิติ ภายใต้ส่วนคุณภาพภูมิประเทศ เลือกช่อง "แสดงภูมิประเทศ"

Mac: Google Earth > ค่ากำหนด > มุมมอง 3 มิติ ภายใต้ส่วนคุณภาพภูมิประเทศ เลือกช่อง "แสดงภูมิประเทศ"

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของภูมิประเทศ ถ้าต้องการให้ระดับความสูงปรากฏชัดเจนมากขึ้นในมุมมอง โดยการปรับเปลี่ยน "ค่าขยายระดับความสูง" ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้เป็น 1 แต่คุณสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 โดยสามารถมีจุดทศนิยม การตั้งค่าทั่วไปคือ 1.5 ซึ่งจะทำให้เห็นลักษณะของระดับความสูงอย่างชัดเจน แต่ยังคงดูเป็นธรรมชาติ

คำแนะนำ: เนื่องจากข้อมูลภูมิประเทศเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลนี้มายัง Google Earth ถ้าคุณไม่สนใจในการดูข้อมูลภูมิประเทศ ให้ปิดเลเยอร์นี้เพื่อแสดงผลสตรีมจากเซิร์ฟเวอร์ได้เร็วยิ่งขึ้น