ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เกี่ยวกับ KML

KML หรือ Keyhole Markup Language คือไวยากรณ์และรูปแบบไฟล์ XML สำหรับการทำโมเดลและการจัดเก็บคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น จุด เส้น ภาพ รูปหลายเหลี่ยม และโมเดลสำหรับแสดงใน Google Earth, Google Maps และแอปพลิเคชันอื่นๆ คุณสามารถใช้ KML เพื่อเผยแพร่สถานที่และข้อมูลกับผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่นๆ ได้ คุณสามารถหาไฟล์ตัวอย่าง KML บนห้องแสดงภาพ KML ไซต์ชุมชน Google Earth ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและสถานที่ที่น่าสนใจ

ไฟล์ KML ได้รับการประมวลผลโดย Google Earth ด้วยวิธีเดียวกับที่ไฟล์ HTML และ XML ได้รับการประมวลผลโดยเว็บเบราว์เซอร์ เช่นเดียวกับ HTML KML มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแท็ก ที่มีชื่อและแอตทริบิวต์ที่ใช้เฉพาะสำหรับการแสดงผล ดังนั้น Google Earth จึงทำงานเช่นเดียวกับเบราว์เซอร์ของไฟล์ KML เรียนรู้เพิ่มเติม

Google Maps สามารถแสดงคุณลักษณะของ KML ได้เฉพาะบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ หัวข้อความช่วยเหลือ Google Maps

หมายเหตุ - ไฟล์ KMZ คือไฟล์ KML ในเวอร์ชันบีบอัด Google Earth สามารถเปิดไฟล์ KML และ KMZ ถ้าไฟล์เหล่านี้มีนามสกุึลของไฟล์ถูกต้อง (.kml or .kmz)