ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อควบคุมทิศทางใน Google Earth

คุณดูรายการเมาส์และแป้นพิมพ์ลัดสำหรับควบคุมทิศทางในมุมมอง 3 มิติได้ที่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมทิศทางใน Google Earth

เคล็ดลับ: หากต้องการเคลื่อนที่ให้ช้าลง ให้กด Alt ค้างไว้ แล้วจึงค่อยกดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด (Windows และ Linux) แป้นพิมพ์ลัด (Mac)
เลื่อนไปทางซ้าย ลูกศรซ้าย ลูกศรซ้าย
เลื่อนไปทางขวา ลูกศรขวา ลูกศรขวา
เลื่อนขึ้น ลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น
เลื่อนลง ลูกศรลง ลูกศรลง
หมุนตามเข็มนาฬิกา Shift + ลูกศรซ้าย Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนทวนเข็มนาฬิกา Shift + ลูกศรขวา Shift + ลูกศรขวา
เอียงขึ้น Shift จากนั้นคลิกและลากลง Shift + ลูกศรลง
เอียงลง

Shift + ลูกศรขึ้น

Shift จากนั้นคลิกและลากขึ้น

Shift + ลูกศรขึ้น
ดูมุมมองบุคคลที่ 1 Ctrl จากนั้นคลิกและลาก จากนั้นคลิกและลาก
ซูมเข้า + +
ซูมออก - -
ซูม + เอียงอัตโนมัติ คลิกขวาและลากขึ้นหรือลง Ctrl จากนั้นคลิกและลากขึ้นหรือลง
หยุดการเคลื่อนที่ปัจจุบัน Spacebar Spacebar
รีเซ็ตเป็นมุมมองทิศเหนืออยู่ด้านบน n n
รีเซ็ตเป็นเอียงแบบมองจากข้างบนลงมา u u
ศูนย์กลางโลก r r
แสดง/ซ่อนหน้าต่างภาพรวม Ctrl + m ⌥⇧⌘ + m
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร