Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal

Navigarea în vizualizatorul 3D

Următoarele taste controlează navigarea în vizualizatorul 3D. Pentru informaţii suplimentare despre navigarea în vizualizatorul 3D, consultaţi secţiunea Utilizarea comenzilor de navigare.

Notă - Focalizarea trebuie să fie în vizualizatorul 3D pentru ca aceste comenzi să poată fi aplicate. Faceţi clic oriunde în vizualizatorul 3D pentru a modifica focalizarea.

 
Comandă

Windows/Linux
Tastă(taste)

Mac
Tastă(taste)

Rezultat

Deplasaţi spre stânga Săgeată stânga Săgeată stânga Deplasează vizualizatorul în direcţia săgeţii.
Deplasaţi spre dreapta Săgeată dreapta Săgeată dreapta Deplasează vizualizatorul în direcţia săgeţii.
Mutaţi în sus Săgeată sus Săgeată sus Deplasează vizualizatorul în direcţia săgeţii.
Mutaţi în jos Săgeată jos Săgeată jos Deplasează vizualizatorul în direcţia săgeţii.
Rotiţi în sensul acelor de ceasornic Shift + Săgeată stânga Shift + Săgeată stânga Roteşte vizualizarea în sensul acelor de ceasornic. Pământul se roteşte în sens invers acelor de ceasornic.
Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic Shift + Săgeată dreapta Shift + Săgeată dreapta Roteşte vizualizarea în sens invers acelor de ceasornic.
Afişaţi/ascundeţi fereastra generală Ctrl + M tasta Apple Command/Open + M Afişează sau închide fereastra generală.
Înclinaţi în sus Shift + butonul din stânga al mouse-ului + trageţi în jos, Shift + Săgeată jos Shift + Săgeată jos Înclină vizualizatorul pentru vizualizarea „orizontală”.
Înclinaţi în jos Shift + butonul din stânga al mouse-ului + trageţi în sus, Shift + Săgeată sus Shift + Săgeată sus Înclină vizualizatorul pentru vizualizarea „de sus în jos”.
Priviţi Ctrl + butonul din stânga al mouse-ului + trageţi tasta Apple Command/Open + butonul mouse-ului + trageţi Se schimbă perspectiva, ca şi cum aţi întoarce capul în sus, în jos, în stânga sau în dreapta.
Măriţi Rotiţă de derulare, + tastă, tasta PgUp Rotiţă de derulare, + tastă Măreşte transfocarea vizualizatorului. Sfat: pentru a utiliza tasta Page Up asiguraţi-vă că Num Lock de pe tastatură este dezactivat.
Micşoraţi Rotiţă de derulare, tasta - (de la tastatură sau de la tastatura numerică), tasta PgDn Rotiţă de derulare, tasta - (de la tastatură sau de la tastatura numerică) Micşorează transfocarea vizualizatorului. Sfat: pentru a utiliza tasta Page Down asiguraţi-vă că Num Lock de pe tastatură este dezactivat.
Panoramare + înclinare automată Butonul din dreapta al mouse-ului + trageţi în sus sau în jos Ctrl + faceţi clic + trageţi în sus sau în jos Măreşte transfocarea vizualizatorului şi înclină automat vizualizarea pe măsură ce vă apropiaţi de nivelul pământului.
Opriţi deplasarea curentă Spacebar Spacebar Atunci când vizualizatorul se deplasează, opreşte deplasarea
Resetaţi vizualizarea „dinspre nord” n n Roteşte vizualizarea astfel încât vizualizarea este dinspre nord.
Resetaţi înclinarea pentru vizualizare „de sus în jos” u u Resetează unghiul pentru vizualizarea imaginii în modul „de sus în jos” sau „sus”.
Resetaţi vizualizarea înclinării şi a busolei la setările implicite r r Resetează unghiul pentru vizualizarea „de sus în jos” şi roteşte la vizualizarea „dinspre nord”. Utilizaţi această funcţie pentru a orienta Pământul în centrul vizualizatorului.

Sfat - Utilizaţi tasta ALT în combinaţie cu majoritatea acestor taste pentru deplasare cu încetinitorul în direcţia indicată.