Použití klávesových zkratek k navigaci v aplikaci Google Earth

Seznam klávesových zkratek a kombinací kláves s myší, jež můžete při navigaci v 3D prohlížeči využít, najdete níže. Zjistěte více informací o navigaci v aplikaci Google Earth.

Tip: Chcete-li obrazem pohybovat pomaleji, podržte klávesu Alt a pak teprve zkratku použijte.

Akce Zkratka (Windows a Linux) Zkratka (Mac)
Posunout doleva Šipka doleva Šipka doleva
Posunout doprava Šipka doprava Šipka doprava
Nahoru Šipka nahoru Šipka nahoru
Dolů Šipka dolů Šipka dolů
Otočit ve směru hodinových ručiček Shift + šipka doleva Shift + šipka doleva
Otočit proti směru hodinových ručiček Shift + šipka doprava Shift + šipka doprava
Naklonit nahoru Shift + kliknutí a tažení dolů Shift + šipka dolů
Naklonit dolů

Shift + šipka nahoru

Shift + kliknutí a tažení nahoru

Shift + šipka nahoru
Zobrazení z pohledu první osoby Ctrl + kliknutí a přetažení + kliknutí a přetažení
Přiblížení + +
Oddálení
Přiblížení/oddálení a automatické naklonění Kliknutí pravým tlačítkem a tažení nahoru nebo dolů Ctrl + kliknutí a tažení nahoru nebo dolů
Zastavit aktuální pohyb Mezerník Mezerník
Obnovit zobrazení se severem nahoře N N
Obnovit kolmý pohled U U
Vycentrovat pohled R R
Zobrazit/skrýt orientační okno Ctrl + m ⌥⇧⌘ + m
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?