Kas yra kartografinė projekcija?

Kartografinė projekcija – matematinė išraiška, naudojama apvaliam trimačiam žemės paviršiui pavaizduoti plokštumoje (žemėlapyje).

Kartografinė projekcija – matematinė išraiška, naudojama apvaliam trimačiam žemės paviršiui atspindėti plokščiame dvimačiame žemėlapyje.

  1. Trimatė Žemė
  2. Merkatoriaus projekcija

Šis procesas visada pasižymi vienos ar kelių žemėlapio parametrų iškraipymu, pvz., iškraipomas plotas, mastelis, forma arba kryptis. Dėl to buvo sukurta šimtai projekcijų, kad būtų kuo tiksliau pavaizduotas tam tikras žemėlapio elementas arba geriausiai tiktų tam tikram žemėlapio tipui.

Žemėlapių duomenų šaltiniai būna įvairių projekcijų – priklauso nuo to, kokias charakteristikas kartografas siekia atspindėti tiksliau (kitos charakteristikos nukenčia). Toliau pateiktame pavyzdyje Merkatoriaus projekcija išlaiko tikslius platumos ir ilgumos linijų kampus, tačiau iškraipomas plotas, ypač ties ašigaliais, kur žemės masyvai vaizduojami neproporcingai dideli.

Toliau pateikiamos kelios populiariausios žemėlapių projekcijos:

skyriklis Projekcija Aprašymas Pavyzdys
Alberso lygiaplotė kūginė projekcija Paprastai naudojama mažiems regionams arba šalims, besdriekiančioms vakarų–rytų kryptimi, tačiau netinka žemynams atvaizduoti. Išlaikomi dienovidžių ir lygiagrečių kampai. Siekiama kuo mažiau iškraipyti ir formas, ir atstumus, tačiau nei vieni, nei kiti tiksliai neperteikiami. Iš čia pateikiamo pavyzdžio matyti, kaip per šią projekciją matoma visą žemė. Alberso lygiaplotės kūginės projekcijos pavyzdys
Skersinė Merkatoriaus projekcija Cilindrinė projekcija, primenanti Merkatoriaus projekcijas, tačiau čia cilindras yra pakreiptas, kad sutaptų su region plokštuma, ir nesilaikoma nei šiaurės–pietų, nei rytų–vakarų ašies. Paprastai ja vaizduojamas nedidelis regionas, ištįsęs palei dienovidinį ir esantis prie jo tiesiogine prasme. Pvz., ši projekcija buvo sukurta Malakos pusiasaliui žemėlapyje pavaizduoti. Skersinės Merkatoriaus projekcijos pavyzdys
  Čamberlino trimetrinė projekcija Ją naudoja Nacionalinė geografijos draugija daugumos žemynų žemėlapiams sudaryti. Tai trijų vienodai nutolusių taškų projekcija, kuria siekiama išlaikyti atstumą tarp trijų koordinačių taškų bet kurio kito taško atžvilgiu. Čamberlino trimetrinės projekcijos pavyzdys
  Lamberto konforminė kūginė projekcija Tai idealiai vidutinių platumų, taip pat rytų–vakarų kryptimis nutįsusioms teritorijoms vaizduoti tinkama projekcija. Ši projekcija dažnai aptinkama po 1957 m. sukurtuose USGS žemėlapiuose. Mastelis tiksliausias, tačiau iškraipomas plotas. Lamberto konforminės kūginės projekcijos pavyzdys

Kuriant visos žemės duomenų bazes patogiausia naudoti vieną globalią projekciją. „Google Earth“ šiai vaizdų bazei naudoja paprastą cilindrinę projekciją. Tai yra paprasta žemėlapio projekcija, kai dienovidžiai ir lygiagretės yra vienodai vienos nuo kitų nutolusios tiesios linijos, susikertančios stačiais kampais. Ši projekcija taip pat žinoma kaip Lat/Lon WGS84.

„Google Earth“ šiai vaizdų bazei naudoja paprastą cilindrinę projekciją

  1. Paprasta cilindrinė („Plate Carree“) projekcija
  2. Programos „Google Earth“ vaizdo bazė