Mi a térképvetület?

A térképvetület egy matematikai kifejezés, amely a gömb alakú 3D-s földfelszínnek egy sík, 2D-s térképen történő ábrázolására szolgál.

A térképvetület egy matematikai kifejezés, amely a gömb alakú háromdimenziós földfelszínnek egy sík, kétdimenziós térképen történő ábrázolására szolgál.

  1. 3D Föld
  2. Mercator-vetület

Ez a folyamat mindig torzulást okoz egy vagy több térképfunkcióban, például a területben, aránymértékben, alakban vagy irányban. Ezért több száz vetületet fejlesztettek ki, amelyek vagy a legmegfelelőbbek bizonyos térképtípusokhoz, vagy pontosan képesek ábrázolni egy bizonyos térképelemet.

A térképek forrásadatai különböző vetületeket alkalmaznak attól függően, hogy a térképész melyik jellemzőt akarta pontosabban ábrázolni (más jellemzők kárára). A fenti példában a Mercator-vetület megtartja a szélességi és hosszúsági körök derékszögét a terület kárára, mely torzul a sarkoknál, nagyobb területet mutatva a ténylegesnél.

Néhány gyakori térképvetület:

térköz Vetület Leírás Példa
Albers Equal Area Conic Jellemzően kelet-nyugati irányban kiterjedő kisebb területek, országok esetén használatos, nem megfelelő kontinensek ábrázolására. Megőrzi a szélességi és hosszúsági körök szögét. Igyekszik minimalizálni mind az alak, mind a vonalas aránymérték a torzulását, de valójában egyik sem pontos. A példa ennek a vetületnek az egész Földre történő alkalmazását mutatja. Albers Equal Area Conic példa
Hotine-féle ferdetengelyű Mercator-vetület A Mercator vetületekhez hasonlóan hengeres vetület, de a henger el van tolva, hogy igazodjon egy ferdén elhelyezkedő területhez, mely nem követi sem az észak-déli, sem a kelet-nyugati tengelyt. Tipikus az alkalmazása olyan kis terület esetén, mely egy szűk sáv a délkör mentén. Például eredetileg ezt a vetületet a Maláj-félsziget térképezésére fejlesztették ki. Hotine-féle ferdetengelyű Mercator-vetület példa
  Chamberlin trimetrikus A National Geographic Society használja a legtöbb kontinens térképezésére. Ez egy három pontos ekvidisztáns vetület, mely igyekszik megőrizni a három referenciapont közötti távolságot relatívan egy tetszőleges más ponthoz képest. Chamberlin trimetrikus példa
  Lambert Conformal Conic Ideális közepes szélességi körű és/vagy kelet-nyugati irányultságú területek számára. Ez a vetítés gyakran előfordul az 1957 után készített USGS-térképeknél. A skála a legpontosabb a terület kárára. Lambert Conformal Conic példa

Teljes Föld adatbázis építésekor az egyszeri globális vetület a legmegfelelőbb. A Google Föld egyszerű hengeres vetületet használ a saját alapképe számára. Ez egy egyszerű vetület, ahol a szélességi és hosszúsági körök ekvidisztáns, egymást derékszögben metsző egyenes vonalak. Ennek a vetületnek egy másik elnevezése Lat/Lon WGS84.

A Google Föld egyszerű hengeres vetületet használ a saját alapképe számára

  1. Egyszerű hengeres (Plate Carree) vetület
  2. Google Föld alapkép