Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nhập Hình ảnh

Bạn có thể mở tệp hình ảnh của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong Google Earth Pro hoặc EC và có tệp được chiếu chính xác trên toạ độ bản đồ chuẩn trong trình xem 3D. Google Earth Pro và EC hỗ trợ các kiểu hình ảnh GIS sau:

 • TIFF (.tif), bao gồm tệp GeoTiff và tệp TIFF được nén
 • Định dạng Truyền Hình ảnh Quốc gia (.ntf)
 • Định dạng Hình ảnh Erdas Imagine (.img)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập các hình ảnh sau. Do các hình ảnh này không chứa thông tin phép chiếu, bạn phải dùng tay chỉnh sửa toạ độ cho việc định vị đúng

 • Định dạng Trường quét Atlantis MFF (.hdr)
 • Định dạng Tệp Cơ sở Dữ liệu PCIDSK (.pix)
 • Định dạng Pixmap Di động (.pnm)
 • Định dạng Bitmap Độc lập với Thiết bị (.bmp)
Lưu ý - Tất cả các tệp hình ảnh phải chứa thông tin phép chiếu đúng để phần mềm Google Earth chiếu lại một cách chính xác.

Phần còn lại bao gồm:

Mở Hình ảnh GIS

Sử dụng một trong những phương pháp dưới đây để mở tệp hình ảnh trong Google Earth Pro hoặc EC

 • Chọn Mở từ trình đơn Tệp.
 • Kéo tệp mong muốn từ một cửa sổ của trình thám hiểm và thả nó trên trình xem.

Google Earth sau đó sẽ cố gắng chiếu lại hình ảnh tới hệ thống toạ độ WGS84, Hình trụ Đơn giản. Từ toạ độ này, nó sẽ tạo một lớp phủ với hình ảnh được chuyển sang định dạng PNG. Cửa sổ chỉnh sửa lớp phủ sẽ xuất hiện, và bạn có thể đặt vị trí của lớp phủ mới vào trong bất kỳ thư mục nào trong bảng điều khiển Vị trí. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính cho hình ảnh của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) như cách bạn làm với bất kỳ lớp phủ nào khác.

Nên lưu ý những điều sau đây khi nhập dữ liệu hình ảnh của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS):

 • Hình ảnh được chiếu lại sẽ được lưu dưới dạng lớp phủ. Hình ảnh được lưu dưới thư mục Google Earth trên ổ cứng của bạn. Tên của tệp PNG dựa trên tên tệp nguồn và thông số chia tỷ lệ và cắt xén đã chọn khi nhập lớp phủ. (Xem bên dưới để biết thêm thông tin về việc chia tỷ lệ hoặc cắt xén hình ảnh.)
 • Hình ảnh vượt quá kích thước phân giải tối đa phải được cắt xén hoặc chia tỷ lệ. Kích thước 2048x2048 pixel thường được hỗ trợ bởi cạc đồ hoạ đầu trên trong khi trên máy tính xách tay, kích thước tối đa có thể là 1024x1024 hoặc thậm chí nhỏ hơn. (Thẻ đồ hoạ rất tốt có thể hỗ trợ lên đến 4096x4096.)

  Xác định kích thước phân giải tối đa cho phép đối với máy tính của bạn bằng cách chọn Giới thiệu về Google Earth dưới trình đơn Trợ giúp. Kích thước phân giải cho máy tính của bạn sẽ được liệt kê cạnh nhãn Kích thước Phân giải Tối đa.

  Kích thước Phân giải Tối đa

  Hình ảnh của bạn không thể vượt quá kích thước được liệt kê trong nhãn Phân giải Tối đa (hoặc trong chỉ đường).

  Nếu bạn cố gắng nhập tệp hình ảnh vượt quá kích thước phân giải cho phép, một hộp thoại sẽ nhắc bạn chia tỷ lệ hoặc cắt xén hình ảnh này.
  • Chia tỷ lệ - Tuỳ chọn này chia tỷ lệ và chiếu lại toàn bộ hình ảnh cùng một lúc để nó duy trì tỷ lệ co của hình ảnh nhập vào và phù hợp với kết quả trong bộ nhớ bố cục. Kích thước điển hình cho hình ảnh tổng hợp là 2048 pixel cho cạnh dài nhất.
  • Cắt - Tuỳ chọn này duy trì độ phân giải ban đầu của hình ảnh nhập vào trong khi vẫn tạo ra tập hợp con của tệp nhập vào ban đầu để phù hợp với nó trong bộ nhớ bố cục.
  Khi bạn chọn tuỳ chọn cắt xén, trình xem sẽ di chuyển đến vị trí của hình ảnh nhập vào và chứa phần đuôi của hình ảnh nhập vào này. Sau đó bạn chọn điểm trung tâm của hình ảnh lồng mà bạn muốn tạo. Máy khách sẽ tính toán diện tích tối đa được đặt ở trung tâm từ vị trí đã chọn.
 • Đối với tệp hình ảnh lớn hơn, phép chiếu lại có thể mất một khoảng thời gian.

  Nếu bạn đã cắt hoặc chia tỷ lệ hình ảnh nhập vào, hoặc nếu bạn đang chiếu lại hình ảnh mà sử dụng nhiều bộ nhớ bố cục hơn, bạn sẽ thấy một đồng hồ đo tiến trình trong khi phép chiếu lại diễn ra. Bạn có thể huỷ tác vụ này bất kỳ lúc nào. Hình ảnh không chứa thông tin phép chiếu được xem như tệp lớp phủ thông thường.

  Trong trường hợp này, bạn có thể dùng tay định vị hình ảnh như cách bạn làm với hình ảnh của lớp phủ.
 • Hình ảnh chứa thông tin phép chiếu không được hỗ trợ hoặc không đúng sẽ không được nhập.

  Trong trường hợp này, một hộp thoại sẽ cho biết không thể thực hiện phép chiếu lại và hình ảnh sẽ không được nhập.
Lưu ý - Hiện tại, tệp sử dụng phép chiếu NAD83 không được Google Earth hỗ trợ.

Lưu Hình ảnh GIS

Khi bạn đã nhập dữ liệu hình ảnh vào Google Earth Pro hoặc EC, bạn có thể lưu các thay đổi nội dung đã tạo vào dữ liệu GIS đã nhập như sau:

 • Di chuyển hình ảnh đã nhập để lưu vào trong thư mục Địa điểm của tôi - Nếu bạn đã đặt lớp phủ hình ảnh vào trong thư mục Địa điểm của tôi, bất kỳ thay đổi nào bạn đã tạo với lớp phủ hình ảnh sẽ được tự động lưu vào và có thể xem được mỗi lần bạn khởi động Google Earth.
 • Lưu lớp phủ hình ảnh dưới dạng tệp KMZ - Nếu bạn muốn xoá hình ảnh đã nhập từ thư mục Địa điểm của tôi, bạn có thể nhấp chuột phải (nhấp CTRL trên máy Mac) vào mục và chọn Lưu Dưới dạng... từ trình đơn bật lên và lưu lớp phủ của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) dưới dạng tệp KMZ vào ổ cứng máy tính của bạn hoặc vị trí tệp có thể truy cập khác. Sau đó, bạn có thể xoá lớp phủ khỏi danh sách Địa điểm của tôi và mở nó về sau này khi bạn cần đến.