Geografinių koordinačių naudojimas

Jei norite savo tekstinėje rinkmenoje nurodyti taškinių duomenų padėtį, galite naudoti geografines koordinates (ilgumą, platumą). „Google Earth“ atpažįsta importuojamose tekstinėse rinkmenose nurodytas koordinates, kurios aprašytos:

  • Laipsniais, minutėmis, sekundėmis (DMS)
  • Dešimtainiais laipsniais (DDD)
  • Laipsniais, minutėmis su dešimtainėmis sekundėmis (DMM)

Išsamų platumos ir ilgumos koordinačių, kurias atpažįsta „Google Earth“, ir atpažįstamos sintaksės aprašymą rasite skirsnyje Patikslintųjų koordinačių įvedimas.

Pasirinktiniai ir aprašomieji laukai

Taškams apibūdinti ir aprašyti, taip pat jiems parodyti programoje „Google Earth“ pasirinktoje duomenų rinkmenoje galite naudoti bet kokį laukų skaičių. Pasirinktiniai laukai gali būti apibrėžti kaip tokie parametrai:

  • Tekstas arba eilutė: eilutės lauke gali būti ir skaičių, ir raidžių. Stiliaus šablono atžvilgiu eilutę apibrėžia kabutės arba baltas tarpas, kad ji niekaip nebūtų interpretuojama kaip skaičius.

    Į šį ypatumą svarbu atsižvelgti, kai naudojate laukams taikomus stiliaus šablonus.
  • Sveikasis skaičius
  • Slankiojo kablelio vertė

Jei naudojatės stiliaus šablonais, galite patobulinti šiuos lauko tipus, kad trimatėje vaizduoklėje sukurtumėte naudingų vaizdo efektų, pvz., grafikų arba duomenų koduotę spalvomis pagal laukuose esančius duomenis.