Lägga till 3D-modeller

Så här placerar du ut en modell i COLLADA-format (.dae) från ett program som Sketchup i Google Earth:

  1. Klicka på Lägg till > Modell eller tryck på CTRL+Skift+M. (Kommando/Apple-tangenten+Skift+M på en Mac). Då öppnas dialogrutan Ny modell. Att lägga till en modell går till på nästan samma sätt som att lägga till ett platsmärke.
  2. Höjdinställningarna för 3D-modeller är desamma som för platsmärken. Mer information finns i artikeln Ange höjd.

Ytterligare information hittar du här: