Mở và Xem Lớp phủ

Ngoài các lớp phủ bạn tạo, bạn cũng có thể mở và xem lớp phủ được người dùng Google Earth khác gửi qua email cho bạn, hoặc bạn có thể xem lớp phủ được đăng trên máy chủ web.

Mở Lớp phủ được gửi qua Email cho Bạn

Mở lớp phủ được gửi qua email có thể được thực hiện theo hai cách:

 • Nhấp đúp vào tệp đính kèm trong thông báo email. Bạn sẽ nhận được hộp thoại xác nhận để mở tệp đính kèm trong Google Earth. Nhấp vào nút thích hợp để mở tệp đính kèm. Nếu Google Earth không chạy, trước hết nó sẽ khởi động trước khi tải lớp phủ được gửi qua email. Nếu không, nó sẽ xuất hiện trong thư mục Địa điểm Tạm thời trong bảng điều khiển Vị trí và lớp phủ hình ảnh sẽ hiển thị trong trình xem. Bạn có thể lưu lớp phủ như bạn thực hiện với bất kỳ dữ liệu địa điểm nào khác. Xem Lưu Dữ liệu Địa điểm.
 • Lưu tệp đính kèm vào máy tính của bạn. Bạn có thể lưu tệp lớp phủ vào máy tính của bạn và mở nó khi thuận tiện như bạn thực hiện với bất kỳ loại dữ liệu địa điểm nào khác. Xem Mở Dấu vị trí đã Lưu để biết chi tiết.

Mở Lớp phủ trên Máy chủ Web

Bạn có thể mở lớp phủ được đăng trên máy chủ web chỉ đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết có tham chiếu tới hình ảnh lớp phủ. Khi bạn thực hiện việc này, một hộp thoại sẽ nhắc bạn chọn ứng dụng đúng để mở tệp đính kèm. Theo mặc định, Google Earth sẽ được chọn. Nhấp vào nút thích hợp để xác nhận việc chọn. Lớp phủ hình ảnh sẽ xuất hiện trong trình xem 3D và mục đó sẽ được hiển thị trong thư mục Địa điểm Tạm thời trong bảng điều khiển Vị trí. Bạn có thể lưu lớp phủ như được mô tả ở trên.

Đăng Lớp phủ Hình ảnh lên Máy chủ Web

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu lớp phủ với người dùng Google Earth khác bằng cách đăng tệp lớp phủ lên máy chủ web mà những người dùng khác có quyền truy cập. Ví dụ, người dùng Google Earth có thể đăng thông tin lớp phủ và dấu vị trí lên BBS của Cộng đồng Google Earth (bbs.keyhole.com). Phần còn lại của phần này bao gồm các chi tiết về việc đăng dữ liệu lớp phủ lên BBS của Google Earth.

Lưu ý - Bạn có thể đăng lớp phủ lên BBS của Cộng đồng Google Earth bất kể chúng tham chiếu dữ liệu hình ảnh cục bộ hoặc trên web. Lớp phủ mà bạn đăng lên BBS sẽ tự động bao gồm hình ảnh được tham chiếu từ hệ thống tệp cục bộ. Đây là bản nâng cấp của Keyhole 2.2.
 1. Nhấp chuột phải (nhấp CTRL trên máy Mac) vào lớp phủ của bạn và chọn Lưu Dưới dạng... từ trình đơn bật lên.
 2. Điều hướng tới vị trí trong ổ cứng máy tính của bạn bằng cách sử dụng hộp thoại Lưu, đặt tên tệp, và lưu tệp.
 3. Sử dụng trình duyệt web để kết nối tới bbs.keyhole.com. Bạn phải là người dùng đã đăng ký của Cộng đồng Google Earth để đăng các tệp lớp phủ. Nếu bạn là người dùng lần đầu phần mềm Google Earth, trước hết bạn phải đăng ký với cộng đồng Google Earth trước khi bạn có thể đăng nhập và đăng các tệp dấu vị trí. Việc đăng ký này là một quy trình tách biệt với đăng ký Google Earth và miễn phí:
  • Khi đã vào BBS của Google Earth, nhấp vào liên kết đăng ký trong khu vực Đăng nhập.
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký tại chỗ.
  • Bạn cần phải cung cấp địa chỉ email của bạn để kích hoạt tài khoản của bạn. Sau khi đăng ký, một email sẽ được gửi đến địa chỉ đó bao gồm thông tin đăng ký và liên kết kích hoạt.
  • Nhấp vào liên kết được cung cấp trong email kích hoạt tài khoản của bạn. Tài khoản bảng tin của bạn được kích hoạt, và bạn có toàn quyền truy cập tất cả các tính năng của BBS của Google Earth.
 4. Đăng nhập vào trang web của Cộng đồng Google Earth.
 5. Chọn diễn đàn (thảo luận theo luồng) liên quan đến việc đăng lớp phủ hình ảnh của bạn.
 6. Nhấp vào liên kết Đăng trong tiêu đề phụ của diễn đàn.
 7. Nhập thông tin trong trường Chủ đềĐăng, chọn hộp kiểm bên cạnh "Tôi muốn xem trước bài đăng của tôi và/hoặc đính kèm tệp" và nhấp vào nút Tiếp tục.
 8. Xem trước bài đăng của bạn và đính kèm tệp lớp phủ bằng cách nhấp vào nút Duyệt qua và điều hướng tới tệp.
 9. Nhấp vào nút Tiếp tục để đăng thông báo và tệp của bạn.

Đặt Lớp phủ Hình ảnh WMS

Bạn có thể đặt lớp phủ hình ảnh Dịch vụ Lập bản đồ Web (WMS) trong Google Earth. Đây là những hình ảnh lập bản đồ được cung cấp qua WMS trên Internet. Chúng có thể hiển thị thông tin ưa thích, như cấu tạo và điều kiện thời tiết, bản đồ trắc địa, hình ảnh qua vệ tinh có độ phân giải cao xen kẽ và nhiều hơn nữa.

Để đặt lớp phủ hình ảnh WMS:

 1. Thực hiện Bước 1 và 2 trong Tạo Lớp phủ Hình ảnh.
 2. Trong hộp thoại Mới, nhấp vào tab Làm mới.
 3. Nhấp Tham số WMS. Hộp thoại Tham số Dịch vụ Lập bản đồ Web sẽ xuất hiện.
 4. Bên cạnh Dịch vụ WMS, chọn dịch vụ thích hợp hoặc nhấp vào Thêm để sử dụng URL (địa chỉ trang web) của WMS. Sau một thời gian ngắn, Google Earth sẽ bao phủ các trường Lớp Mờ và/hoặc Lớp Trong suốt với các lớp sẵn có từ WMS mà bạn chọn.
 5. Chọn (các) lớp thích hợp và nhấp vào Thêm -> để thêm (các) lớp vào trường Lớp đã Chọn. Việc này sẽ đặt thông tin này trong lớp phủ hình ảnh WMS mà bạn sẽ thấy trong Google Earth. Để xoá lớp trong trường Lớp đã Chọn, chọn lớp đó và nhấp vào <-Xoá.
 6. Để đặt trình tự các lớp đã chọn như chúng xuất hiện trong trình xem 3D, chọn các lớp thích hợp trong trường Lớp đã Chọn và nhấp vào Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.
 7. Khi bạn hoàn tất, nhấp OK và tiếp tục từ Bước 3 trong Tạo Lớp phủ Hình ảnh.