Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal

Funcţiile de suprapunere

După ce aţi creat o suprapunere, pentru ea sunt disponibile multe dintre aceleaşi funcţii precum pentru un marcator simplu de locaţie. Puteţi face următoarele lucruri cu suprapunerile:

 • Să le trimiteţi prin email altor persoane - Puteţi trimite prin email suprapunerile de imagini, aşa cum aţi proceda când trimiteţi prin email date despre alţi marcatori de locaţie. Reţineţi însă că fişierele de suprapuneri pot fi deschise numai de alţi utilizatori ai Google Earth. Dacă doriţi să trimiteţi o imagine suprapusă aşa cum apare ea pe Pământ unei persoane care nu dispune de Google Earth, atunci trimiteţi vizualizarea respectivă prin email. Pentru detalii despre cum să trimiteţi prin email suprapunerile, consultaţi secţiunea Trimiterea datelor de locaţii prin email.

  Atunci când trimiteţi prin email o suprapunere care face referire la o imagine locală, acea imagine este inclusă automat împreună cu suprapunerea. Nu trebuie să includeţi imaginea locală în ataşamentul dvs. de email. Acest lucru reprezintă o actualizare faţă de Google Earth (Keyhole) versiunea 2.2 şi de versiunile anterioare.
 • Să le salvaţi pe computer. Pentru detalii consultaţi secţiunea Salvarea datelor de locaţii.
 • Să le editaţi proprietăţile şi setările - Pentru informaţii relevante consultaţi secţiunea Editarea locaţiilor şi a dosarelor.

Pe lângă funcţiile obişnuite ale marcatorilor de locaţii, suprapunerile de imagini mai prezintă următoarele funcţii:

Ajustare transparenţă - Puteţi ajusta transparenţa unei suprapuneri astfel încât să varieze de la complet transparentă la complet opacă, în funcţie de ce anume aţi selectat în vizualizator. Ajustând transparenţa imaginii suprapuse, puteţi vedea cum imaginea suprapusă corespunde imaginilor de dedesubt din vizualizatorul 3D.

Ajustare transparenţă

 1. Indicator de prezentare pentru suprapunerea selectată
Notă - Puteţi de asemenea să ajustaţi transparenţa unei suprapuneri selectate dacă mouse-ul dvs. are o rotiţă de derulare. Faceţi clic pe indicator (vezi mai sus). Derulaţi în jos pentru a face suprapunerea mai opacă. Derulaţi în sus pentru a face suprapunerea mai transparentă.

Integrarea terenului

Atunci când creaţi o suprapunere, aceasta integrează complet terenul sau forma terenului de dedesubt dacă este activat stratul Teren. De exemplu, puteţi crea o suprapunere pentru Parcul Naţional Retezat şi puteţi vedea potecile în raport cu vizualizarea 3D a munţilor. Astfel, combinaţia dintre o hartă cu suprapunere şi imaginile din vizualizatorul 3D oferă mai multe informaţii decât oricare din cele două opţiuni luate individual.

Hartă cu suprapunere cu teren dezactivat
Hartă cu suprapunere cu teren dezactivat

Hartă cu suprapunere cu teren activat

Hartă cu suprapunere cu teren activat

 • Actualizările pe baza coordonatelor temporale sau de vizualizare - Dacă vizualizaţi imagini sensibile la factorul timp şi care se modifică periodic, puteţi seta imaginile să aibă o rată de actualizare pentru a vă asigura că vedeţi cea mai recentă imagine. Acest lucru este util pentru a vizualiza hărţi de imagini de pe Web, în care imaginea este actualizată automat.

  În plus, puteţi seta imaginile să se actualizeze în funcţie de vizualizarea dvs. De exemplu, poate vizualizaţi imagini de pe un server care furnizează numai imagini ce pot fi văzute în vizualizarea 3D curentă. În acest caz, actualizarea imaginilor se modifică ori de câte ori navigaţi în vizualizatorul 3D la o poziţie nouă.
 • Ordine de desenare - Puteţi stabili ierarhia pe care Google Earth să o utilizeze atunci când folosiţi suprapuneri de imagini suprapuse. Google Earth afişează imaginile cu număr de ordine de desenare mai mare înaintea celor cu număr de ordine de desenare mai mic.

Crearea unei suprapuneri de imagine

Această secţiune acoperă trei părţi din crearea unei suprapuneri de imagine:

Crearea unei suprapuneri

 1. Poziţionaţi vizualizatorul 3D în locaţia unde doriţi să plasaţi fişierul imaginii suprapuse.

  Încercaţi să poziţionaţi vizualizatorul astfel încât să corespundă cu suprapunerea în privinţa altitudinii de vizualizare. Dacă suprapunerea este cea a unei vizualizări detaliate, măriţi transfocarea asupra regiunii respective astfel încât să nu trebuiască ulterior să faceţi multe ajustări. Dacă în schimb suprapunerea acoperă o regiune de mari dimensiuni, asiguraţi-vă că întreaga regiune este inclusă în vizualizatorul 3D, inclusiv o rezervă pentru ajustarea imaginii.
 2. Selectaţi Suprapunere imagine din meniul Adăugaţi (sau folosiţi alte comenzi rapide descrise în Crearea unui marcator nou de locaţie). Apare caseta de dialog Suprapunere imagine nouă.
 3. Furnizaţi un nume descriptiv în câmpul Nume.
 4. În câmpul Link introduceţi locaţia fişierului imagine pe care doriţi să îl folosiţi ca suprapunere sau folosiţi butonul Răsfoiţi pentru a-l găsi pe computerul dvs. sau în reţea.

 5. Dacă imaginea la care faceţi referire se află pe Web, va trebui să introduceţi adresa URL pentru fişierul imagine respectiv. Aceasta diferă de adresa URL a paginii de Web în sine! Dacă folosiţi Internet Explorer, puteţi găsi adresa URL pentru o imagine făcând clic dreapta pe imagine în pagina sa de Web şi selectând Copiere comandă rapidă din meniul pop-up. În acest moment, puteţi insera cursorul în câmpul Adresă URL imagine sau în Nume fişier şi puteţi insera informaţiile folosind Ctrl+V (tasta Apple Command/Open pe un Mac).

  Copiaţi locaţia imaginii
  Imaginea apare în vizualizatorul 3D, cu puncte de ancoră pe care le puteţi folosi pentru a o poziţiona.
 6. Specificaţi informaţii descriptive pentru suprapunere. Descrierile pentru suprapuneri sunt identice cu descrierile pentru toate datele de locaţii. Pentru detalii consultaţi secţiunea Scrierea descrierilor.
 7. Faceţi clic pe eticheta Actualizaţi şi setaţi proprietăţile de actualizare corecte pentru imaginea dvs. suprapusă. Setările de actualizare pentru suprapuneri sunt identice cu cele descrise pentru link-urile de reţea. De obicei orice imagine care este actualizată automat şi plasată pe un server trebuie să aibă setate proprietăţi de actualizare. De exemplu hărţile cu imagini din satelit pentru vreme probabil vor trebui să fie actualizate. Pentru detalii despre diferenţele între actualizarea pe bază de timp şi cea pe bază de vizualizare, consultaţi descrierea pentru link-uri de reţea.
 8. Setaţi transparenţa implicită pentru imagine folosind indicatorul. Setarea de transparenţă pentru suprapunerile de imagine poate fi ajustată oricând vizualizaţi o suprapunere. Pentru a facilita poziţionarea suprapunerii, mai întâi ajustaţi transparenţa pentru a obţine un bun echilibru între vizualizarea imaginii şi cea a terenului de dedesubt.
 9. Atunci când selectaţi eticheta Vizualizaţi, puteţi modifica setările de vizualizare pentru suprapunere, la fel cum aţi proceda cu orice date de locaţii. Pentru detalii consultaţi secţiunea Setarea vizualizării.
 10. Poziţionaţi imaginea în vizualizator potrivit preferinţelor dvs. şi faceţi clic pe OK pentru a finaliza crearea ei. Dacă ulterior doriţi să corectaţi suprapunerea sau să o repoziţionaţi, editaţi doar suprapunerea, la fel cum aţi proceda cu orice alte date de locaţii. Pentru mai multe informaţii consultaţi subiectele din Editarea locaţiilor şi a dosarelor.

Poziţionarea imaginii în vizualizator

După ce aţi inserat imaginea suprapusă în vizualizator, puteţi folosi marcatorii verzi pentru a întinde şi a deplasa imaginea în mai multe moduri, pentru a obţine cea mai exactă poziţionare necesară. O imagine suprapusă va avea semne de colţ şi de margine pe care le puteţi folosi pentru a întinde imaginea, un marcator central în cruce pentru a poziţiona imaginea şi un marcator triunghiular pe care îl puteţi folosi pentru a roti imaginea.

Când selectaţi unul dintre aceşti marcatori, cursorul îşi schimbă forma dintr-o mână deschisă într-o mână cu deget arătător sau într-o săgeată, pentru a indica faptul că este selectat un punct de ancoră. Ilustraţia următoare descrie în detaliu punctele de ancoră.

Poziţionarea suprapunerii în vizualizator

 1. Folosiţi marcatorul central în cruce pentru a deplasa pe glob întreaga suprapunere şi a o poziţiona în centru. (Sfat: faceţi mai întâi acest lucru.)
 2. Folosiţi marcatorul triunghiular pentru a roti imaginea pentru o plasare mai bună.
 3. Utilizaţi pe oricare dintre marcatorii în cruce de colţuri pentru a întinde sau a roti colţul selectat. Dacă apăsaţi pe tasta Shift atunci când selectaţi acest marcator, imaginea este redimensionată începând din centru.
 4. Folosiţi pe oricare dintre cele patru ancore laterale pentru a întinde imaginea în interiorul sau exteriorul marginii selectate. Dacă apăsaţi pe tasta Shift atunci când faceţi acest lucru, imaginea este redimensionată începând din centru.
Sfat - Încercaţi să poziţionaţi mai întâi centrul imaginii drept punct de referinţă, apoi folosiţi tasta Shift în combinaţie cu una dintre ancore pentru a redimensiona imaginea la cea mai bună poziţionare.

Setările de poziţie

Atunci când selectaţi eticheta Locaţie, puteţi folosi următoarele setări:

 • Coordonate manuale pentru fiecare colţ al suprapunerii de imagine. În principiu este similară setării manuale discutate în Repoziţionarea marcatorilor de locaţie, doar că, în locul setării coordonatelor pentru un singur punct, acum setaţi coordonatele pentru fiecare colţ al suprapunerii de imagine Poate doriţi să utilizaţi această funcţie dacă suprapunerea dvs. de imagine provine dintr-o hartă precisă, unde sunt cunoscute coordonatele exacte.
 • Ordine de desenare - Dacă aveţi mai multe suprapuneri pentru o regiune dată, puteţi seta ordinea de desenare pentru suprapuneri, pentru a stabili ce imagine este afişată în raport cu celelalte imagini. Suprapunerile cu numere mai mari sunt desenate înaintea celor cu numere mai mici.
 • Potrivire la ecran - Faceţi clic pe aceasta pentru a redimensiona imaginea, astfel încât să se potrivească în vizualizarea curentă.

Atunci când selectaţi eticheta Vizualizaţi, puteţi modifica setările de vizualizare pentru suprapunere, la fel cum aţi proceda cu orice date de locaţii. Pentru detalii consultaţi secţiunea Setarea vizualizării.