Powiadomienie

Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

Dodawanie obrazów jako nakładek Google Earth

Obraz mapy pozwala zapisać dodatkowe informacje, które nie zostaną umieszczone na oryginalnej mapie.

Aby porównać nałożony obraz z mapą znajdującą się pod spodem: wybierz ten obraz w przeglądarce, a następnie zmień ustawienia przejrzystości, tak aby był on całkowicie nieprzezroczysty.

Dodawanie nakładek nad warstwą terenu

Nakładka dopasuje się do kształtu znajdującego się pod nią terenu, dostarczając dodatkowych informacji.

Zmiana właściwości obrazu

 • Jeśli przeglądasz obrazy zmieniające się okresowo, na przykład pochodzące z internetu, możesz ustawić częstotliwość odświeżania, aby mieć pewność, że widzisz najnowszy obraz.
 • Jeśli chcesz, by obrazy aktualizowały się w zależności od wybranego widoku, ustaw, by odświeżały się po przemieszczeniu się w przeglądarce 3D do nowego miejsca.
 • Jeśli chcesz, żeby nakładające się obrazy wyświetlały się w określonej kolejności, zmień kolejność wyświetlania obrazów, tak by obrazy o wyższym numerze w hierarchii były wyświetlane przed obrazami o niższym numerze.

Dodawanie obrazów jako nakładek

Aby zobaczyć mapę z dodatkowymi informacjami, nałóż obraz na część mapy.

Krok 1: utwórz nakładkę

 1. Otwórz Google Earth Pro.
 2. W przeglądarce 3D wybierz lokalizację, do której chcesz dodać nakładkę obrazu. Spróbuj tak dobrać położenie w przeglądarce, aby odpowiadało ono wysokości punktu obserwacyjnego, z jakiego zostało wykonane zdjęcie przedstawione na nakładanym na powierzchnię obrazie. Powiększ mapę, jeśli nakładka jest szczegółowym widokiem, lub pomniejsz mapę, jeśli nakładka obejmuje duży obszar.
 3. Kliknij Dodaj a potem Obraz nad powierzchnią.
 4. Wpisz nazwę.
 5. Prześlij obraz:
  • W polu „Link” wpisz URL pliku obrazu (nie strony internetowej), który chcesz wykorzystać.
  • Aby przesłać plik z komputera lub sieci, kliknij Przeglądaj. Obraz pojawi się w przeglądarce 3D z punktami zakotwiczenia pozwalającymi go ustawić we właściwej pozycji.
 6. Dodaj opis.
 7. Aby wprowadzić ustawienia odświeżania nakładki, kliknij Odśwież.
  Uwaga: obrazy aktualizowane automatycznie na serwerze muszą mieć ustawione odświeżanie.
 8. Za pomocą suwaka ustaw domyślną przezroczystość obrazu.
  Uwaga: aby ułatwić sobie umieszczenie nakładki w odpowiednim miejscu, dostosuj jej przezroczystość w taki sposób, by widzieć nakładany obraz i znajdujący się pod nim teren.
 9. Kliknij Widok, aby zmienić ustawienia wyświetlania.
 10. Dostosuj położenie obrazu w przeglądarce. Kliknij OK, by zakończyć tworzenie nakładki.

Krok 2: umieść obraz we właściwym miejscu w przeglądarce

Korzystając ze znaczników, rozciągnij i przesuń obraz tak, by znalazł się w odpowiednim miejscu nad mapą:

 • Środkowy znacznik w kształcie celownika służy do przesuwania całej nakładki po globusie i ustawiania jej punktu środkowego.
 • Znacznik w kształcie trójkąta służy do obracania obrazu.
 • Znaczniki w rogach umożliwiają rozciąganie lub zwężanie obrazu od danego rogu.
  Uwaga: przytrzymaj Shift i kliknij znacznik, by zmienić rozmiar obrazu, zaczynając od środka.

Cztery boczne znaczniki zakotwiczenia służą do zwiększania lub zmniejszania obrazu z wybranej strony. Naciśnij Shift, by zmienić rozmiar obrazu, zaczynając od środka.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne