Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Deze instructies hebben betrekking op oudere versies van Google Earth. Klik hier voor hulp voor de nieuwe versie van Google Earth.

Afbeeldingen gebruiken als Google Earth-overlays

Als u extra informatie wilt toevoegen zonder deze in uw oorspronkelijke kaart in te sluiten, kunt u hiervoor kaartafbeeldingen gebruiken.

Bekijken hoe een overlayafbeelding overeenkomt met de onderliggende kaartafbeelding: Selecteer de overlay in de viewer. Wijzig vervolgens de transparantie zodat deze volledig ondoorzichtig is.

Een overlay over een terreinlaag plaatsen

De overlay wordt geïntegreerd met de vorm van het terrein om meer details weer te geven.

Afbeeldingseigenschappen wijzigen

 • Als u afbeeldingen bekijkt die periodiek veranderen, zoals webafbeeldingen, kunt u de vernieuwingssnelheid wijzigen om ervoor te zorgen dat u de nieuwste afbeelding ziet.
 • Als u afbeeldingen moet updaten op basis van uw weergave, stelt u in dat de afbeelding wordt vernieuwd telkens wanneer u de 3D-viewer naar een nieuwe positie navigeert.
 • Als u elkaar overlappende beeldoverlays moet ordenen, wijzigt u de tekenvolgorde van afbeeldingen om ze weer te geven van het hoogste tot het laagste nummer in de tekenvolgorde.

Een afbeelding gebruiken als overlay

Als u een kaart met extra details wilt weergeven, plaatst u een afbeelding over een gedeelte van de kaart.

Stap 1: Een overlay maken

 1. Open Google Earth Pro.
 2. Positioneer de 3D-viewer op de locatie waar u de overlayafbeelding wilt instellen. Probeer de viewer zodanig te positioneren dat deze overeenkomt met de opnamehoogte van de overlay. Zoom in voor gedetailleerde overlayafbeeldingen. Zoom uit voor grote gebieden.
 3. Klik op Toevoegen en vervolgens Beeldoverlay.
 4. Geef een naam op.
 5. Upload een afbeelding:
  • Geef naast Link de URL van het afbeeldingsbestand (niet de URL van de webpagina) op die u wilt gebruiken.
  • Als u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer of vanuit uw netwerk, klikt u op Bladeren. De afbeelding wordt weergegeven in de 3D-viewer, met ankerpunten om deze te positioneren.
 6. Geef een beschrijving op.
 7. Klik op Vernieuwen om de vernieuwingseigenschappen voor uw overlayafbeelding in te stellen.
  Opmerking: Voor een afbeelding die automatisch wordt geüpdatet op een server, moeten vernieuwingseigenschappen worden ingesteld.
 8. Gebruik de schuifregelaar om de standaardtransparantie voor de afbeelding in te stellen.
  Opmerking: U kunt de overlay eenvoudiger positioneren door de transparantie aan te passen zodat u de overlayafbeelding en de aarde daaronder kunt zien.
 9. Klik op Weergeven om de weergave-instellingen te wijzigen.
 10. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de positie van de afbeelding in de viewer. Klik vervolgens op OK om het maken te voltooien.

Stap 2: De afbeelding positioneren in de viewer

Gebruik markeringen om de afbeelding uit te rekken en te verplaatsen naar een specifiekere positie op de kaart. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

 • Gebruik de kruismarkering in het midden om de hele overlay over de wereldbol te verschuiven en deze vanuit het midden te positioneren.
 • Gebruik de driehoekmarkering om de afbeelding te draaien.
 • Gebruik de kruismarkeringen voor de hoeken om de geselecteerde hoek uit te rekken of scheef te trekken.
  Tip: Houd Shift ingedrukt en klik vervolgens op een markering om een afbeelding vanuit het midden te schalen.

Gebruik de vier zijankers om de afbeelding uit te rekken of in te krimpen vanaf de geselecteerde zijkant. Druk op Shift om de afbeelding vanuit het midden te schalen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false