Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Te su upute za starije verzije Google Eartha. Potražite pomoć za novi Google Earth.

Upotreba slike s preklapanjem

Koristite slike karata za stvaranje dodatnih informacija bez ugrađivanja u originalnu kartu.

Da biste vidjeli kako se slika preklapa s kartom ispod nje: odaberite preklapanje u pregledniku. Zatim promijenite prozirnost u posve neprozirno.

Upotreba preklapanja na sloju terena

Preklapanje će se integrirati s oblikom zemlje kako bi se vidjelo više detalja.

Promjena svojstava slike

 • Ako pregledavate slike koje se periodično mijenjaju, primjerice web-slike, promijenite učestalost osvježavanja kako biste bili sigurni da uvijek gledate najnoviju sliku.
 • Ako želite da vam se slike ažuriraju ovisno o načinu pregleda, postavite da se slika osvježava kad god pomaknete 3D preglednik na novi položaj.
 • Ako trebate postaviti redoslijed preklapajućih slika, promijenite način povlačenja slika kako bi se prikazivale od najvećeg do najmanjeg broja u nizu.

Upotreba slike s preklapanjem

Za prikaz karte s dodatnim pojedinostima, sliku preklopite preko dijela karte.

1. korak: izrada preklapanja

 1. Otvorite Google Earth.
 2. Postavite 3D preglednik na mjesto koje želite preklopiti slikom. Preglednik pokušajte postaviti tako da visina s koje prikazuje teren odgovara preklapanju. Zumirajte da se prikaže detaljnije preklapanje slika. Za veća područja smanjite zumiranje.
 3. Kliknite Dodaj Sljedeće Preklapanje slike.
 4. Unesite naziv.
 5. Prenesite sliku:
  • Pored opcije "Veza" unesite URL slikovne datoteke koju želite upotrijebiti (ne URL web-stranice).
  • Da biste učitali datoteku s računala ili mreže, kliknite Pregledaj. Slika će se prikazati u 3D pregledniku s točkama sidrišta da biste je mogli pozicionirati.
 6. Unesite opis.
 7. Kliknite Osvježi da biste postavili značajke osvježavanja preklapanja slike.
  Napomena: da bi se slika na poslužitelju automatski ažurirala, odredite postavke osvježavanja.
 8. Klizačem odredite zadanu prozirnost slike.
  Napomena: da biste olakšali pozicioniranje preklapanja, prilagodite prozirnost tako da vidite sliku i zemlju ispod nje.
 9. Kliknite Pregled za promjenu postavki pregleda.
 10. Unesite dodatne izmjene položaja slike u pregledniku. Zatim kliknite U redu da biste dovršili izradu.

2. korak: pozicioniranje slike u pregledniku

Markerima sliku rastegnite ili je premjestite na točno određeno mjesto na karti:

 1. Pomoću križića na sredini površinu koja se preklapa možete pomaknuti po globusu i postaviti je u odnosu na središte.
 2. Trokutastim markerom zakrenite sliku.
 3. Križićima u kutevima odabrani kut rastegnite ili pomaknite.
  Savjet: pritisnite tipku Shift zatim kliknite marker da biste sliku namjestili u odnosu na središte.

Pomoću četiri bočna sidrišta rastegnite sliku unutar ili izvan odabrane strane. Pritisnite Shift da biste sliku pomaknuli od središta.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?