Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upotreba slike s preklapanjem

Koristite slike karata za stvaranje dodatnih informacija bez ugrađivanja u originalnu kartu.

Da biste vidjeli kako se slika preklapa s kartom ispod nje: odaberite preklapanje u pregledniku. Zatim promijenite prozirnost u posve neprozirno.

Upotreba preklapanja na sloju terena

Preklapanje će se integrirati s oblikom zemlje kako bi se vidjelo više detalja.

Promjena svojstava slike

 • Ako pregledavate slike koje se periodično mijenjaju, primjerice web-slike, promijenite učestalost osvježavanja kako biste bili sigurni da uvijek gledate najnoviju sliku.
 • Ako želite da vam se slike ažuriraju ovisno o načinu pregleda, postavite da se slika osvježava kad god pomaknete 3D preglednik na novi položaj.
 • Ako trebate postaviti redoslijed preklapajućih slika, promijenite način povlačenja slika kako bi se prikazivale od najvećeg do najmanjeg broja u nizu.

Upotreba slike s preklapanjem

Za prikaz karte s dodatnim pojedinostima, sliku preklopite preko dijela karte.

1. korak: izrada preklapanja

 1. Otvorite Google Earth.
 2. Postavite 3D preglednik na mjesto koje želite preklopiti slikom. Preglednik pokušajte postaviti tako da visina s koje prikazuje teren odgovara preklapanju. Zumirajte da se prikaže detaljnije preklapanje slika. Za veća područja smanjite zumiranje.
 3. Kliknite Dodaj Sljedeće Preklapanje slike.
 4. Unesite naziv.
 5. Prenesite sliku:
  • Pored opcije "Veza" unesite URL slikovne datoteke koju želite upotrijebiti (ne URL web-stranice).
  • Da biste učitali datoteku s računala ili mreže, kliknite Pregledaj. Slika će se prikazati u 3D pregledniku s točkama sidrišta da biste je mogli pozicionirati.
 6. Unesite opis.
 7. Kliknite Osvježi da biste postavili značajke osvježavanja preklapanja slike.
  Napomena: da bi se slika na poslužitelju automatski ažurirala, odredite postavke osvježavanja.
 8. Klizačem odredite zadanu prozirnost slike.
  Napomena: da biste olakšali pozicioniranje preklapanja, prilagodite prozirnost tako da vidite sliku i zemlju ispod nje.
 9. Kliknite Pregled za promjenu postavki pregleda.
 10. Unesite dodatne izmjene položaja slike u pregledniku. Zatim kliknite U redu da biste dovršili izradu.

2. korak: pozicioniranje slike u pregledniku

Markerima sliku rastegnite ili je premjestite na točno određeno mjesto na karti:

 1. Pomoću križića na sredini površinu koja se preklapa možete pomaknuti po globusu i postaviti je u odnosu na središte.
 2. Trokutastim markerom zakrenite sliku.
 3. Križićima u kutevima odabrani kut rastegnite ili pomaknite.
  Savjet: pritisnite tipku Shift zatim kliknite marker da biste sliku namjestili u odnosu na središte.

Pomoću četiri bočna sidrišta rastegnite sliku unutar ili izvan odabrane strane. Pritisnite Shift da biste sliku pomaknuli od središta.