Upotreba slika kao slojeva za Google Earth

Koristite slike karata za stvaranje dodatnih informacija bez ugrađivanja u originalnu kartu.

Da biste vidjeli kako se slika preklapa s kartom ispod nje: odaberite preklapanje u pregledniku. Zatim promijenite prozirnost u posve neprozirno.

Upotreba preklapanja na sloju terena

Preklapanje će se integrirati s oblikom zemlje kako bi se vidjelo više detalja.

Promjena svojstava slike

 • Ako pregledavate slike koje se periodično mijenjaju, primjerice web-slike, promijenite učestalost osvježavanja kako biste bili sigurni da uvijek gledate najnoviju sliku.
 • Ako želite da vam se slike ažuriraju ovisno o načinu pregleda, postavite da se slika osvježava kad god pomaknete 3D preglednik na novi položaj.
 • Ako trebate postaviti redoslijed preklapajućih slika, promijenite način povlačenja slika kako bi se prikazivale od najvećeg do najmanjeg broja u nizu.

Upotreba slike s preklapanjem

Za prikaz karte s dodatnim pojedinostima, sliku preklopite preko dijela karte.

1. korak: izrada sloja

 1. Otvorite Google Earth Pro.
 2. Postavite 3D preglednik na mjesto na kojem želite postaviti sloj slike. Preglednik pokušajte postaviti tako da visina s koje prikazuje teren odgovara preklapanju. Zumirajte da se prikaže detaljnije preklapanje slika. Za veća područja smanjite zumiranje.
 3. Kliknite Dodaj a zatim Sloj slike.
 4. Unesite naziv.
 5. Prenesite sliku:
  • Pored opcije "Veza" unesite URL slikovne datoteke koju želite upotrijebiti (ne URL web-stranice).
  • Da biste prenijeli datoteku s računala ili interneta, kliknite Pregledaj. Slika će se prikazati u 3D pregledniku s točkama sidrišta da biste je mogli pozicionirati.
 6. Unesite opis.
 7. Kliknite Osvježi da biste postavili značajke osvježavanja za sloj slike.
  Napomena: da bi se slika na poslužitelju automatski ažurirala, odredite postavke osvježavanja.
 8. Klizačem odredite zadanu prozirnost slike.
  Napomena: da biste olakšali pozicioniranje preklapanja, prilagodite prozirnost tako da vidite sliku i zemlju ispod nje.
 9. Kliknite Pregled da biste promijenili postavke pregleda.
 10. Unesite dodatne izmjene položaja slike u pregledniku. Zatim kliknite U redu da biste dovršili izradu.

2. korak: pozicioniranje slike u pregledniku

Markerima sliku rastegnite i premjestite na točno određeno mjesto na karti. Na primjer:

 • Pomoću križića na sredini cijeli sloj možete pomicati po globusu i postaviti ga u odnosu na središte.
 • Trokutastim markerom zakrenite sliku.
 • Križićima u kutevima odabrani kut rastegnite ili pomaknite.
  Savjet: pritisnite tipku Shift pa kliknite marker da biste sliku namjestili u odnosu na središte.

Pomoću četiri bočna sidrišta rastegnite sliku unutar ili izvan odabrane strane. Pritisnite Shift da biste sliku pomaknuli od središta.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?