Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Značajke prekrivanja

Kada izradite sloj, mnogo značajki koje su za njega dostupne iste su kao one za oznaku mjesta. Slojeve možete:

 • Poslati drugim korisnicima e-poštom - slojeve možete poslati e-poštom kao i bilo koje druge podatke o oznaci mjesta. Napominjemo, međutim, kako će datoteke sloja moći otvoriti samo drugi korisnici aplikacije Google Earth. Ako sloj želite poslati točno onako kako se prikazuje na karti osobi koja nema Google Earth, umjesto sloja pošaljite prikaz. Pojedinosti o slanju slojeva e-poštom potražite u odjeljku Slanje mjesta e-poštom.

  Kada e-poštom pošaljete sloj koji koristi lokalnu sliku, sa slojem će se automatski uključiti i slika. Lokalnu sliku ne morate slati kao privitak poruke e-pošte. Ta je značajka dostupna u inačici Google Earth (Keyhole) 2.2 i novijim inačicama.
 • Spremiti na računalo. Pojedinosti potražite u odjeljku Spremanje podataka o mjestima.
 • Urediti njihova svojstva i postavke - važne informacije potražite u odjeljku Uređivanje mjesta i mapa.

Uz uobičajene značajke oznaka mjesta, za slojeve su dostupne i sljedeće značajke:

Prilagođavanje prozirnosti - možete prilagoditi prozirnost sloja od potpuno prozirnog do potpuno neprozirnog kada god je sloj odabran u pregledniku. Prilagodbom prozirnosti sloja možete vidjeti koliko ono odgovara grafici koja se nalazi ispod njega u 3D pregledniku.

Prilagođavanje prozirnosti

 1. Klizač pregleda za odabrani sloj
Napomena - prozirnost odabranog sloja možete prilagoditi i pomoću kotačića na mišu. Kliknite klizač (pogledajte sliku iznad). Okrećite kotačić prema dolje ako želite manje proziran sloj. Okrećite kotačić prema gore ako želite prozirniji sloj.

Integracija terena

Prilikom izrade sloja ono će se u potpunosti integrirati s terenom ili oblikom reljefa koje se nalazi ispod ako je uključen sloj terena. Možete, na primjer, izraditi sloj Nacionalnog parka Yosemite i pregledati staze u odnosu na 3D prikaz planina. Na taj način kombinacija karte sloja i grafike u 3D pregledniku daju više informacija od pojedinačnih karata.

Karta sloja kada je teren isključen
Karta sloja kada je teren isključen

Karta sloja kada je teren uključen

Karta sloja kada je teren uključen

 • Ažuriranja na temelju vremena ili koordinata prikaza - ako pregledavate slike koje se periodično mijenjaju i ovise o vremenu, možete postavljati vrijeme osvježavanja slika kako biste bili sigurni da se prikazuju najnovije slike. To je korisno za pregled karata s weba čija se slika automatski ažurira.

  Nadalje, slike možete postaviti da se ažuriraju prilikom prikaza. Možete, na primjer, pregledavati slike s poslužitelja koji daje slike koje se mogu pregledati samo u trenutnom 3D prikazu. U tom slučaju, slika će se ažurirati svaki put kad 3D preglednik prebacite na novi položaj.
 • Redoslijed iscrtavanja - možete odrediti hijerarhiju koju će Google Earth koristiti za slojeve koji se preklapaju. Google Earth slike koje se nalaze više u redoslijedu iscrtavanja prikazuje prije slika koje se nalaze niže.

Izrada sloja slike

Ovaj se odjeljak sastoji od tri dijela o izradi sloja:

Izrada sloja

 1. 3D preglednik postavite na lokaciju na koju želite postaviti datoteku sloja.

  Preglednik pokušajte postaviti tako da visina prikaza odgovara sloju. Ako se sloj odnosi na detaljan prikaz, povećajte prikazano područje kako kasnije ne biste morali raditi veće prilagodbe. Za razliku od toga, ako se sloj odnosi na veće područje, provjerite je li cijelo područje prikazano u 3D pregledniku i jesu li dostupne margine za prilagođavanje slike.
 2. Odaberite Prekrivanje slike u izborniku Dodaj (ili upotrijebite neki od prečaca koji su opisani u odjeljku Izrada nove oznake mjesta). Prikazat će se dijaloški okvir Novi sloj slike.
 3. U polje Naziv navedite opisni naziv.
 4. U polje Veza unesite lokaciju slikovne datoteke koju želite koristiti za sloj ili pomoću gumba Pregled pronađite sliku na svom računalu ili na mreži.

 5. Ako se slika koju želite koristiti nalazi na webu, morat ćete unijeti URL za tu slikovnu datoteku. Taj URL nije isti kao URL same web stranice! Ako koristite Internet Explorer, URL slike možete dohvatiti tako da na web stranici desnom tipkom miša kliknete sliku i sa skočnog izbornika odaberete Kopiraj prečac. U tom trenutku pokazivač možete umetnuti u polje URL slike ili Naziv datoteke i podatke zalijepiti pomoću Ctrl+V (Command/Open Apple tipka na Mac računalu).

  Kopiranje lokacije slike
  Slika će se prikazati u 3D pregledniku s točkama sidrišta koje možete koristiti kako biste je pozicionirali.
 6. Odredite opisne informacije za sloj. Opisi slojeva identični su opisima ostalih podataka o mjestima. Pojedinosti potražite u odjeljku Pisanje opisa.
 7. Kliknite karticu Osvježavanje i postavite ispravne postavke osvježavanja za sloj. Postavke osvježavanja prekrivanja identične su onima koje su opisane za mrežne veze. Obično se za sve slike koje se automatski ažuriraju i nalaze se na poslužitelju trebaju postaviti svojstva osvježavanja. Na primjer, satelitske meteorološke karte obično se moraju osvježiti. Pojedinosti o razlikama između osvježavanja koje se temelji na vremenu i onog koje se temelji na prikazu potražite u opisu za mrežne veze.
 8. Pomoću klizača postavite zadanu prozirnost slike. Postavka prozirnosti sloja može se prilagoditi bilo kada prilikom prikaza sloja. Kako biste sloj lakše pozicionirali, prvo prilagodite prozirnost kako biste dobili dobru ravnotežu između pregleda slike i grafike ispod nje.
 9. Na kartici Prikaz možete izmijeniti postavke prikaza sloja kao i za bilo koje druge podatke o mjestu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje prikaza.
 10. Postavite sliku u pregledniku na željeni način i za dovršetak izrade kliknite U redu. Ako kasnije želite ispraviti sloj ili promijeniti njegov položaj, jednostavno uredite sloj kao i bilo koje druge podatke o mjestu. Više informacija potražite u odjeljku Uređivanje mjesta i mapa.

Postavljanje slike u pregledniku

Nakon što sliku sloja umetnete u preglednik, pomoću zelenih je oznaka možete razvući i premjestiti na različite načine kako biste dobili što precizniji položaj. Slika sloja imat će oznake kutova i rubova koje možete koristiti za razvlačenje slike, centralni križić za postavljanje slike i trokut koji možete koristiti za zakretanje slike.

Kada odaberete jednu od ovih oznaka, pokazivač će se promijeniti iz otvorene ruke ili u ruku koja pokazuje ili u strelicu kako bi se naznačilo da je odabrana točka sidrišta. Na sljedećoj su slici objašnjene pojedinosti točka sidrišta.

Postavljanje sloja u pregledniku

 1. Pomoću križića na sredini cijelo prekrivanje možete pomaknuti po globusu i postaviti ga prema središtu. (Savjet: prvo to učinite.)
 2. Pomoću trokuta zakrenite sliku kako bi bila što bolje postavljena.
 3. Koristite oznake u kutovima kako biste sliku razvukli ili ukosili u odabranom kutu. Ako prilikom odabira te oznake pritisnete tipku Shift, slika će se skalirati od sredine.
 4. Bilo koje od četiri bočna sidrišta možete koristiti kako biste sliku razvukli ili suzili na odabranoj strani. Ako prilikom odabira te oznake pritisnete tipku Shift, slika će se skalirati od sredine.
Savjet - pokušajte prvo kao referentnu točku postaviti sredinu slike, a zatim u kombinaciji s točkama sidrišta koristite tipku Shift kako biste što bolje postavili sliku.

Postavke položaja

Na kartici Lokacija dostupne su sljedeće postavke:

 • Ručni unos koordinata svakog kuta sloja. Ova je postavka slična ručnom postavljanju koje je opisano u odjeljku Promjena položaja oznaka mjesta, osim što umjesto postavljanja koordinata za jednu točku postavljate koordinate za sve kutove sloja. Ovu značajku možete koristiti ako je Vaš sloj dobiven iz precizne karte za koju se znaju točne koordinate.
 • Redoslijed iscrtavanja - ako za danu regiju imate više slojeva, možete postaviti redoslijed iscrtavanja sloja kako biste odredili koja slika će se prikazati prije drugih. Slojevi s manjim rednim brojevima iscrtat će se prije onih s većim rednim brojevima.
 • Prilagodi ekranu - kliknite kako biste veličinu slike prilagodili trenutnom prikazu.

Na kartici Prikaz možete izmijeniti postavke prikaza sloja kao i za bilo koje druge podatke o mjestu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje prikaza.