Importowanie danych z urządzeń GPS

Jeśli masz obsługiwane urządzenie GPS, możesz korzystać z pochodzących z niego danych w Google Earth.

Niezbędne elementy

 • Kabel szeregowy lub kabel USB.

Wybierz punkty GPS, które mają być widoczne w Google Earth

 • Trasy: rejestrowane automatycznie przez urządzenie GPS w czasie podróży.
 • Nazwane punkty: zapisane przez Ciebie lokalizacje, np. „dom”.
 • Trasy dojazdu: używane przez urządzenia GPS do tworzenia tras między zarejestrowanymi punktami. Trasy dojazdu mogą zawierać wiele zestawów wskazówek i można je importować do Google Earth jako trasy.

Importowanie danych GPS

Dostępne są dwa sposoby importowania danych GPS do Google Earth:

Importowanie pliku z danymi
 1. Przeciągnij plik do Google Earth.
 2. Wybierz sposób wyświetlania danych. Aby zapisać dane, przeciągnij plik do folderu „Moje miejsca”.
Importowanie z urządzenia

Upewnij się, że masz zainstalowane na komputerze sterowniki urządzenia GPS.

 1. Otwórz Google Earth.
 2. Wyłącz urządzenie GPS i podłącz je do komputera.
 3. Włącz urządzenie GPS.
 4. Kliknij kolejno Narzędzia a potem GPS. Pojawi się okno „Importowanie danych GPS”.
 5. Wybierz sposób wyświetlania danych.
 6. Kliknij Importuj.

Po imporcie danych GPS

Wybierz sposób wyświetlania danych

 • Utwórz trasy KML: wiersz danych GPS zawierający sygnaturę czasową. Jeśli tego typu dane są dostępne w źródle, trasy mogą zawierać dodatkowe informacje z czujników, takie jak tętno, rytm, temperatura i moc.

  Uwaga: zalecamy korzystanie z tras KML tylko w Google Earth w wersji 5.2 lub nowszej.
   
 • Utwórz linie KML: wiersz danych GPS bez sygnatury czasowej, który pokazuje poszczególne punkty składające się na trasę.

  Uwaga: aby wyświetlić informacje o wysokości i lokalizacji, użyj dymków powiązanych z każdym punktem.
   
 • Dopasuj wysokości do wysokości gruntu: dopasowuje wszystkie zapisane punkty do poziomu gruntu.

  Uwaga: nie korzystaj z tej funkcji, jeśli trasa GPS została zapisana podczas podróży powietrznej, na przykład lotu na lotni lub lotu samolotem.

Rozwiązywanie problemów z importowaniem

 • Jeśli import trwa zbyt długo, spróbuj zmniejszyć częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych GPS. Większość odbiorników GPS umożliwia ustawienie częstotliwości próbkowania dla trasy.
 • Jeśli pojawił się błąd połączenia, uruchom ponownie urządzenie GPS i wróć do kroku 5 w sekcji „Importowanie z urządzenia”.

Znajdź importowane pliki z danymi GPS

Dane są wyświetlane w panelu Miejsca z etykietą Urządzenie GPS. Po rozwinięciu folderu Urządzenie GPS zobaczysz dane GPS w osobnych folderach, w zależności od ich typu.

Śledzenie GPS w czasie rzeczywistym

Jeśli na czas podróży podłączysz laptop do urządzenia GPS, możesz śledzić lokalizację GPS w Google Earth w czasie rzeczywistym.

 1. Wykonaj kroki 1–6 z sekcji Importowanie danych GPS.
 2. W oknie „Importowanie danych GPS” kliknij Czas rzeczywisty.
 3. Wybierz odpowiednie opcje:
  • Wybierz protokół: jeśli nie wiesz, którego protokołu należy użyć, wybierz „NMEA”.
  • Limit importu punktów śledzenia: maksymalna liczba położeń zapisywanych i wyświetlanych na ekranie.
  • Okres odpytywania (w sekundach): określa, jak często Google Earth pobiera dane z urządzenia GPS.
  • Automatycznie śledź ścieżkę: wyśrodkowuje przeglądarkę 3D na aktualnej ścieżce GPS.
 4. Kliknij Start.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?