ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

วิธีการเหล่านี้มีไว้สำหรับ Google Earth เวอร์ชันเก่า รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Earth ใหม่

ดูแผนที่เมื่อเวลาผ่านไป

Google Earth จะแสดงภาพปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หากต้องการดูว่ารูปภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ให้ดูแผนที่ย้อนหลังบนไทม์ไลน์

 1. เปิด Google Earth
 2. ค้นหาตำแหน่ง
 3. คลิกมุมมอง จากนั้น ภาพในอดีต หรือคลิกเวลา Time เหนือมุมมอง 3 มิติ

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถซูมเข้าออกเพื่อเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ไทม์ไลน์จะแสดงได้
 • แถบเลื่อนเวลาจะใช้ไม่ได้เมื่อคุณบันทึกภาพยนตร์
 • หากคุณเลือกข้อมูลมากกว่า 1 ชุด แถบเลื่อนเวลาจะแสดงช่วงเวลาสะสมของชุดข้อมูลทั้งหมด

นำเข้าข้อมูลเพื่อดูแผนที่เมื่อเวลาผ่านไป

นำเข้ารอยทาง GPS จากช่วงเวลาที่ต้องการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อมูลเวลาเพื่อดูรูปภาพในไทม์ไลน์

 1. นำเข้าข้อมูล GPS หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลาอื่นๆ
 2. ในแผงควบคุมสถานที่ ให้เลือกข้อมูลที่คุณนำเข้าไว้ แถบเลื่อนเวลาจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของมุมมอง 3 มิติ พร้อมช่วงเวลาที่ตรงกับข้อมูลที่คุณเลือกไว้
 3. เส้นบนไทม์ไลน์จะระบุวันที่ที่มีรูปภาพของแผนที่ของคุณ วิธีสำรวจช่วงเวลาต่างๆ
  • หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลา ลากเครื่องหมายแสดงช่วงไปทางขวาหรือซ้าย
  • หากต้องการเลื่อนช่วงเวลาย้อนหลังหรือไปข้างหน้า ให้ลากแถบเลื่อนเวลาไปทางขวาหรือซ้าย เครื่องหมายแสดงช่วงจะเลื่อนไปกับแถบเลื่อนเวลา เพื่อให้ช่วงเวลาที่แสดงเท่าเดิม
  • ซูมเข้าเพื่อลดหรือซูมออกเพื่อเพิ่มช่วงวันที่ซึ่งไทม์ไลน์แสดง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของไทม์ไลน์จะเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงเวลาของวัน

คุณสามารถดูผลกระทบที่ดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์มีต่อทิวทัศน์ได้

เปิดคุณลักษณะแสงอาทิตย์

คลิกแสงอาทิตย์ Sunlight คุณสามารถดูระดับแสงอาทิตย์ปัจจุบันในตำแหน่งปัจจุบันได้

หมายเหตุ: แถบเลื่อนเวลาจะปรากฏขึ้น

 • หากต้องการเปลี่ยนเขตเวลา: ลากแถบเลื่อนเวลาไปทางซ้ายหรือขวา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเวลาของปี คุณสามารถดูดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกขณะที่มองไปทางตะวันออกหรือตะวันตกได้
 • หากต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวของแสงอาทิตย์ในภูมิประเทศ: คลิกปุ่มเล่นของแถบเลื่อนเวลา
 • หากต้องการซ่อนดวงอาทิตย์: คลิกแสงอาทิตย์ Sunlight

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้มักจะให้ผลกระทบอย่างมากเมื่อคุณดูภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาหรือเทือกเขา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false