Een kaart in de loop van de tijd bekijken

In Google Earth worden automatisch de huidige afbeeldingen weergegeven. Als u wilt zien hoe afbeeldingen in de loop van de tijd zijn gewijzigd, kunt u oude versies van een kaart op een tijdlijn bekijken.

 1. Open Google Earth.
 2. Zoek een locatie.
 3. Klik op Weergave en vervolgens Historische beelden of klik boven de 3D-viewer op Tijd Time.

Tips

 • U kunt in- en uitzoomen om de begin- en einddatum van de tijdlijn te wijzigen.
 • De schuifregelaar voor tijd is niet beschikbaar wanneer u films opneemt.
 • Als u meerdere gegevenssets selecteert, beslaat de schuifregelaar voor tijd de volledige periode voor alle gegevenssets.

Gegevens importeren om een kaart in de loop van de tijd te bekijken

Importeer GPS-routes van een bepaalde periode of andere gegevens die tijdinformatie bevatten om afbeeldingen op een tijdlijn te bekijken.

 1. Importeer de GPS-gegevens of andere tijdgebonden gegevens.
 2. Selecteer in het deelvenster Plaatsen de gegevens die u heeft geïmporteerd. De schuifregelaar voor tijd wordt boven in de 3D-viewer weergegeven met een bereik dat overeenkomt met de gegevens die u heeft geselecteerd.
 3. De lijnen op de tijdlijn geven de datums aan waarop er afbeeldingen van uw kaart beschikbaar zijn. Verschillende perioden verkennen:
  • Als u de lengte van de periode wilt wijzigen, sleept u de bereikmarkering naar rechts of links.
  • Als u de begin- of einddatum van het bereik wilt wijzigen, sleept u de schuifregelaar voor tijd naar rechts of naar links. De markering voor het bereik wordt samen met de schuifregelaar voor tijd verplaatst zodat het weergegeven tijdsbereik niet verandert.
  • U kunt de periode op de tijdlijn verkorten door in te zoomen en verlengen door uit te zoomen. De begin- en de einddatum op de tijdlijn veranderen hierdoor.

De tijd van de dag wijzigen

U kunt het effect van de zon en het zonlicht op het landschap bekijken.

De zonlichtfunctie inschakelen

Klik op Zonlicht Sunlight. U kunt het huidige niveau van zonlicht op de huidige locatie zien.

Opmerking: De schuifregelaar voor tijd wordt weergegeven.

 • De tijdzone wijzigen: Sleep de schuifregelaar voor tijd naar links of naar rechts. Afhankelijk van uw locatie en het jaargetijde kunt u de zonsopgang of zonsondergang zien wanneer u naar het oosten of het westen kijkt.
 • Een animatie weergeven van zonlicht dat over het landschap schuift: Klik op de afspeelknop van de schuifregelaar voor tijd.
 • De zon verbergen: Klik op Zonlicht Sunlight.

Opmerking: Deze functie produceert vaak dramatische effecten wanneer u heuvelachtig of bergachtig terrein bekijkt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?