Προβολή χάρτη σε βάθος χρόνου

Το Google Earth εμφανίζει αυτόματα τρέχουσες εικόνες. Για να δείτε με ποιον τρόπο έχουν αλλάξει οι εικόνες σε βάθος χρόνου, προβάλετε προηγούμενες εκδόσεις ενός χάρτη σε χρονολόγιο.

 1. Ανοίξτε το Google Earth.
 2. Εντοπίστε μια τοποθεσία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα Ιστορικές εικόνες ή, επάνω από την Προβολή 3D, κάντε κλικ στο στοιχείο "Χρόνος" Time.

Συμβουλές

 • Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, για να αλλάξετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης που καλύπτει το χρονολόγιο.
 • Το ρυθμιστικό χρόνου δεν διατίθεται κατά την καταγραφή ταινιών.
 • Αν επιλέξετε περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων, το ρυθμιστικό χρόνου εμφανίζει το συλλογικό εύρος χρόνου όλων των συνόλων δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων για προβολή χάρτη σε βάθος χρόνου

Μπορείτε να εισαγάγετε τροχιές GPS από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και άλλα δεδομένα που περιέχουν χρονικές πληροφορίες, προκειμένου να δείτε εικόνες σε ένα χρονολόγιο.

 1. Εισαγάγετε τα δεδομένα GPS ή άλλα χρονικά συσχετισμένα δεδομένα.
 2. Στο πλαίσιο "Μέρη", επιλέξτε τα δεδομένα που εισαγάγατε. Το ρυθμιστικό χρόνου θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της Προβολής 3D, με ένα εύρος χρόνου που αντιστοιχεί στα δεδομένα τα οποία επιλέξατε.
 3. Οι γραμμές στο χρονολόγιο υποδεικνύουν τις ημερομηνίες για τις οποίες διατίθενται εικόνες του χάρτη. Για να εξερευνήσετε διαφορετικές χρονικές περιόδους:
  • Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, σύρετε τον δείκτη εύρους προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
  • Για να επιλέξετε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο, σύρετε το ρυθμιστικό χρόνου προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Ο δείκτης εύρους μετακινείται μαζί με το ρυθμιστικό, ώστε το εύρος χρόνου που εμφανίζεται να παραμένει το ίδιο.
  • Κάντε μεγέθυνση για να συντομεύσετε ή σμίκρυνση για να επιμηκύνετε το εύρος ημερομηνιών που καλύπτει το χρονολόγιο. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του χρονολογίου θα αλλάξουν.

Αλλαγή της ώρας της ημέρας

Μπορείτε να δείτε την επίδραση που έχει ο ήλιος και το φως του επάνω στο τοπίο.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ηλιακού φωτός

Κάντε κλικ στο στοιχείο "Ηλιακό φως"  Sunlight. Μπορείτε να δείτε το τρέχον επίπεδο ηλιακού φωτός στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Σημείωση: Εμφανίζεται το ρυθμιστικό χρόνου.

 • Για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας: Σύρετε το ρυθμιστικό χρόνου αριστερά ή δεξιά. Ανάλογα με την τοποθεσία σας και το χρονικό σημείο του έτους, μπορείτε να προβάλετε τη δύση ή την ανατολή ενώ κοιτάζετε προς τα ανατολικά ή προς τα δυτικά.
 • Για να προβάλετε μια κινούμενη εικόνα του ηλιακού φωτός επάνω στο τοπίο: Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής του ρυθμιστικού χρόνου.
 • Για απόκρυψη του ήλιου: Κάντε κλικ στο στοιχείο "Ηλιακό φως" Sunlight.

Σημείωση: Συχνά, αυτή η λειτουργία παράγει θεαματικά αποτελέσματα, όταν προβάλλετε έδαφος με λόφους ή βουνά.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;