Преглед на карта с течение на времето

Google Earth автоматично показва текущи изображения. За да видите как изображенията са се променяли с течение на времето, разгледайте миналите версии на карта в хронологичен порядък.

 1. Отворете Google Earth.
 2. Намерете местоположение.
 3. Кликнете върху Преглед и след това Исторически изображения или над инструмента за триизмерен изглед кликнете върху „Време“ Time.

Съвети

 • Можете да увеличите или намалите мащаба, за да промените началните и крайните дати, обхванати от хронологията ви.
 • Часовият плъзгач не е наличен, когато записвате филми.
 • Ако изберете повече от един набор дати, часовият плъзгач показва общия времеви обхват на всички тях.

Импортиране на данни за преглед на карта с течение на времето

Импортирайте GPS маршрути от конкретен период от време или други данни, които съдържат информация за времето, за да преглеждате изображения в хронология.

 1. Импортирайте GPS данните или други данни, свързани с времето.
 2. В панела „Места“ изберете импортираните данни. Часовият плъзгач ще се покаже в горната част на инструмента за триизмерен изглед с времеви обхват, който съответства на данните, които сте избрали.
 3. Линиите в хронологията обозначават датите, за които има налични изображения на картата. За изследване на различни периоди от време:
  • За да промените продължителността на времето, плъзнете хронологичния плъзгач надясно или наляво.
  • За да преместите времевия обхват по-рано или по-късно, преместете часовия плъзгач надясно или наляво. Хронологичният плъзгач се движи заедно с него, така че показваният обхват от време остава непроменен.
  • Увеличете или намалете мащаба, за да скъсите или съответно удължите периода от време, който хронологията ви покрива. Това ще промени началната и крайната дата на хронологията.

Промяна на момента от деня

Можете да видите ефектите от слънцето и слънчевата светлина върху пейзажа.

Включване на функцията за слънчева светлина

Кликнете върху „Слънчева светлина“ Sunlight. Можете да видите настоящото ниво на слънчева светлина в текущото си местоположение.

Забележка: Показва се часовият плъзгач.

 • За да промените часовата зона: Преместете плъзгача наляво или надясно. В зависимост от местоположението и времето от годината, можете да видите изгрева или залеза на слънцето, когато гледате от изток или запад.
 • За показване на анимация на слънчева светлина през пейзажа: Кликнете върху бутона на плъзгача за време.
 • За да скриете слънцето: Кликнете върху „Слънчева светлина“ Sunlight.

Забележка: Тази функция често произвежда драматични ефекти, когато разглеждате хълмист или планински терен.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?