Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Преглед на исторически изображения

По подразбиране, в Google Earth се показват най-актуалните налични изображения. Можете да преглеждате исторически изображения, за да видите как местата са се променяли с течение на времето.

Сан Франциско 1946
Сан Франциско през 1946 г.

За достъп до историческите изображения направете следното:

  • Кликнете върху Изглед > Исторически изображения
  • Кликнете върху иконата „Часовник“ икона „Часовник“ в лентата с инструменти над инструмента за триизмерен изглед.

Малките вертикални линии на времевата скала указват датите на различните изображения, налични за вашето местоположение. Обърнете внимание, че плъзгачът се позиционира автоматично в десния край на времевата скала, ако преглеждате по-скорошни сателитни изображения. За да се придвижвате назад или напред във времето, направете следното:

  • Кликнете върху бутоните „Напред“ или „Назад“ над плъзгача.
  • Преместете плъзгача по дължината на времевата скала. Имайте предвид, че независимо къде освободите курсора на мишката върху времевата скала, плъзгачът автоматично се премества на най-близката дата, за която са налице изображения.