โฉบไปมารอบโลก

ใช้จอยสติ๊กหรือแป้นพิมพ์ลัดเพื่อสำรวจโลกด้วยโปรแกรมจำลองการบิน

ข้อกำหนดในการใช้โปรแกรมจำลองการบิน

ในการใช้โปรแกรมจำลองการบิน คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • Google Earth ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Mac, Windows หรือ Linux
 • จอยสติ๊กหรือเมาส์และแป้นพิมพ์

เปิดใช้โปรแกรมจำลองการบิน

คุณสามารถเปิดโปรแกรมจำลองการบินผ่านเมนูหรือใช้แป้นพิมพ์ลัด ดังนี้

 • ในเมนู: คลิกหรือแตะเครื่องมือ แล้ว เข้าสู่โปรแกรมจำลองการบิน
 • Windows: กด Ctrl + Alt + a
 • Mac: กด ⌘+ Option + a
เลือกเครื่องบิน

เลือกเครื่องบินที่ต้องการใช้บิน จุดที่ต้องการเริ่มบิน และวิธีควบคุมเครื่องบิน

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนเครื่องบิน สถานที่เริ่มต้น หรือตัวควบคุม คุณต้องออกจากโปรแกรมจำลองการบินก่อน

 1. เลือกเครื่องบิน
  • หากคุณเป็นนักบินฝึกหัด ใช้ SR22 เพื่อเรียนรู้วิธีบิน
  • หากคุณเป็นนักบินที่ชำนาญแล้ว ใช้ F-16 เพื่อบินไต่ระดับไปเรื่อยๆ
 2. เลือกสถานที่เริ่มบิน
  • หากต้องการเริ่มต้นจากตำแหน่งปัจจุบัน เลือกมุมมองปัจจุบัน
  • หากต้องการเริ่มจากสนามบิน เลือกสนามบิน แล้วเลือกสนามบินจากรายการแบบเลื่อนลง
 3. ตั้งค่าตัวควบคุมเครื่องบิน
  • จอยสติ๊กของคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี): ภายใน "การสนับสนุนจอยสติ๊ก" ทำเครื่องหมายที่เปิดใช้จอยสติ๊ก ดูวิธีการโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือของจอยสติ๊ก
  • เมาส์ของคอมพิวเตอร์: วางเคอร์เซอร์ในจุดกึ่งกลางหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ปุ่มเมาส์ 1 ครั้ง

ออกบิน

ตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเที่ยวบินด้วยหน้าจอ Head-up (HUD) หากต้องการดูความช่วยเหลือขณะกำลังบิน กด Ctrl + h (Windows และ Linux)

หน้าจอ Head-up

Flight simulator display panel

 1. ความเร็ว: ความเร็วปัจจุบันในหน่วยน็อต
 2. องศาการบิน: ทิศทางที่เครื่องบินชี้ไป
 3. มุมเอียงปีก: มุมที่คุณใช้หันเครื่องบินไปในทิศทางใหม่ช้าๆ
 4. ความเร็วในแนวดิ่ง: อัตราการไต่หรือลดระดับของเครื่องบินในหน่วยฟุตต่อนาที
 5. ออกจากคุณลักษณะโปรแกรมจำลองการบิน: คลิกปุ่มนี้เพื่อออกจากโปรแกรมจำลองการบิน
 6. คันเร่ง: ระดับแรงขับของเครื่องยนต์
 7. หางเสือ: มุมแกนแนวตั้งของเครื่องบิน
 8. ปีกเล็กแก้เอียง: มุมของเครื่องบินเมื่อคุณเลี้ยวหรือเอียง
 9. ตัวยก: มุมและแรงยกของปีกเครื่องบิน
 10. ตัวระบุแฟลบและฐานล้อ: ตำแหน่งที่ตั้งแฟลบและฐานล้อไว้
 11. มุมก้มเงย: มุมระหว่างทิศทางที่เครื่องบินชี้ไปกับแนวราบในหน่วยองศา
 12. ระดับความสูง: ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ในหน่วยฟุต
บินโดยใช้จอยสติ๊ก
 1. หากต้องการเคลื่อนไปตามลานบินเพื่อบินขึ้น ให้กดจอยสติ๊กไปข้างหน้าเพื่อเร่งความเร็ว

 2. เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ให้ดึงจอยสติ๊กมาด้านหลังเล็กน้อยเพื่อทะยานขึ้น
 3. เมื่อเครื่องบินถึงระดับความสูงของเที่ยวบินและปีกได้เข้าสู่ระดับคงที่ เลื่อนจอยสติ๊กมาอยู่ตรงกลาง
 4. หากต้องการเปลี่ยนทิศทาง แก้ไขเส้นทาง หรือเอียงซ้ายขวา ให้เลื่อนจอยสติ๊กในทิศทางที่คุณต้องการไป การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยจะได้ผลดีที่สุด

หยุดชั่วคราวหรือบินต่อ: กดแป้นเว้นวรรคเพื่อหยุดบินชั่วคราว จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อเริ่มบินต่อ

บินโดยใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
 1. กดแป้น Page Up เพื่อเพิ่มแรงขับและเคลื่อนเครื่องบินไปตามลานบิน
 2. เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ เลื่อนเมาส์ลงเล็กน้อย เมื่อทำความเร็วมากพอ เครื่องบินจะบินขึ้น
 3. เมื่อเครื่องบินถึงระดับความสูงของเที่ยวบินและปีกได้เข้าสู่ระดับคงที่ เลื่อนตัวชี้เมาส์มาอยู่ตรงกลางหน้าจอ
 4. หากต้องการเปลี่ยนทิศทาง แก้ไขเส้นทาง หรือเอียงซ้ายขวา ให้ใช้แป้นลูกศร การแก้ไขเพียงเล็กน้อยจะได้ผลดีที่สุด
 5. หากต้องการดูรอบๆ กดแป้นลูกศร + Alt เพื่อเลี้ยวช้าๆ หรือ + Ctrl เพื่อเลี้ยวอย่างรวดเร็ว

หากต้องการดูการควบคุมการบินด้วยแป้นพิมพ์เพิ่มเติม ดูแป้นพิมพ์ลัด

ออกจากโปรแกรมจำลองการบิน

มี 2 วิธีในการออกจากโปรแกรมจำลองการบิน ได้แก่

 • คลิกออกจากโปรแกรมจำลองการบินที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • กด Ctrl + Alt + a (Windows) หรือ ⌘+ Option + a (Mac)
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร