Χρήση προσομοιωτή πτήσης

Με τη λειτουργία του προσομοιωτή πτήσης μπορείτε να πετάξετε γύρω από την υδρόγειο στο Google Earth. Σας επιτρέπει να θέσετε σε λειτουργία έναν προσομοιωτή αεροσκάφους χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας ή άλλο στοιχείο ελέγχου.