Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Χρήση προσομοιωτή πτήσης

Με τη λειτουργία του προσομοιωτή πτήσης μπορείτε να πετάξετε γύρω από την υδρόγειο στο Google Earth. Σας επιτρέπει να θέσετε σε λειτουργία έναν προσομοιωτή αεροσκάφους χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας ή άλλο στοιχείο ελέγχου.