ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

การหาเส้นทางและการพิมพ์เส้นทาง

คุณสามารถ หา และ พิมพ์ เส้นทางที่ไปยังและมาจากเครื่องหมายบอกตำแหน่งในมุมมองภาพ 3 มิติ หรือสถานที่ใดๆ ที่แสดงในผลการค้นหา หรือที่มีอยู่ในแผง สถานที่

การหาเส้นทาง

เราสามารถหาเส้นทางสำหรับสถานที่หรือรายการได้หลายวิธีดังนี้:

  • คลิกขวา (กดปุ่ม CTRL แล้วคลิก สำหรับเครื่อง Mac) ที่ไอคอนหรือรายการผลลัพธ์ - ในเมนูป๊อปอัป ให้เลือก เส้นทางจากที่นี่ หรือ เส้นทางถึงที่นี่ เมื่อคุณทำเช่นนี้ แผงการค้นหา จะส่งข้อมูลไปยังแท็บ เส้นทาง โดยอัตโนมัติ เส้นทางและเส้นทางแบบแยกต่อแยกจะปรากฏในหน้าต่างแสดงรายการค้นหา

    ปุ่มค้นหา ปุ่มค้นหา
  • ถึงที่นี่/จากที่นี่ - โดยการคลิกหนึ่งครั้งที่รายการผลการค้นหาใดๆ หรือที่เครื่องหมายบอกตำแหน่งใดๆ เพื่อดูบอลลูนข้อมูลในมุมมองภาพ 3 มิติ คลิก ถึงที่นี่ หรือ จากที่นี่ ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏในฟิลด์ที่เหมาะสม (จาก หรือ ถึง) ในแท็บ เส้นทาง ทำซ้ำการกระทำนี้เพื่อระบุตำแหน่งเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทาง แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา เส้นทางและเส้นทางแบบแยกต่อแยกจะปรากฏในแผงการค้นหา
  • ใส่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในแท็บ เส้นทาง คุณสามารถป้อนข้อมูลสำหรับการค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้องของจุดที่น่าสนใจต้องลงในช่องป้อนข้อมูลได้ด้วยตัวเอง หลังจากคลิกปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเส้นทางและเส้นทางแบบแยกต่อแยกในหน้าต่างแสดงรายการค้นหาที่อยู่ใต้ช่องป้อนข้อมูลการค้นหา

เส้นทางนี้จะถูกจับคู่กับเส้นที่ระบุเส้นทางในมุมมองภาพ 3 มิติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ผลการค้นหาเส้นทางได้ใน การค้นหาเส้นทางและการพิมพ์เส้นทาง และ การบันทึกเส้นทาง

หมายเหตุ - บางครั้งอาจไม่มีเส้นทางสำหรับตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลจากถนน

การพิมพ์เส้นทาง

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือก เส้นทางการขับขี่ที่คุณสร้างขึ้น ในแท็บ เส้นทาง แล้ว
  2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ กล่องโต้ตอบ "พิมพ์" จะปรากฏขึ้น
  3. เลือก เส้นทางการขับขี่ แล้วคลิก พิมพ์ กล่องโต้ตอบ "พิมพ์" อีกกล่องหนึ่งจะปรากฏขึ้น
  4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่เหมาะสม และคลิก พิมพ์ Google Earth จะพิมพ์เส้นทางการขับขี่ที่มีภาพของทางแยกที่ต้องเลี้ยว

คุณสามารถลบเส้นทางออกจากมุมมองภาพ 3 มิติ โดยการล้างช่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่ติดกับข้อมูลสรุปเส้นทาง หรือโดยการล้างผลการค้นหาทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การจัดการผลการค้นหา