חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

קבלה והדפסה של הוראות נסיעה

ניתן לקבל ולהדפיס הוראות נסיעה לכל סמן וממנו במציג התלת-ממד, או עבור כל מקום המפורט בתוצאות החיפוש או הזמין בלוח 'מקומות'.

קבלת הוראות נסיעה

הוראות נסיעה זמינות עבור מקום או רישום בדרכים הבאות:

  • לחיצה ימנית (CTRL+לחיצה ב-Mac) על סמל או פרסום עסק - בתפריט המוקפץ, בחר באפשרות הוראות מכאן או באפשרות הוראות לכאן. בעת ביצוע פעולה זו, הלוח חיפוש מעביר את המידע באופן אוטומטי לכרטיסייה הוראות נסיעה. המסלול והוראות הנסיעה המתארות פנייה אחר פנייה יופיעו בחלון רישומי החיפוש.

    לחצן 'חפש'לחצן 'חפש'
  • לכאן/מכאן - לשם כך, לחץ פעם אחת על רשומת תוצאת חיפוש או על סמן כדי להציג את בלון המידע במציג התלת-ממד. לחץ על לכאן או על מכאן. מידע אודות המיקום יופיע בשדה המתאים (מ או אל) בכרטיסייה הוראות נסיעה. חזור על פעולה זו עבור המיקום ההתחלתי או היעד הסופי ולחץ על לחצן חפש. המסלול והוראות הנסיעה המתארות פנייה אחר פנייה יופיעו בלוח 'חיפוש'.
  • הזנת נקודת התחלה ונקודת סיום בכרטיסייה 'הוראות נסיעה'. ניתן להזין באופן ידני חיפושי מיקומים חוקיים בכל אחת מתיבות הקלט. לאחר לחיצה על לחצן חפש, המסלול והוראות הנסיעה המתארות פנייה אחר פנייה יופיעו בחלון רשומות החיפוש מתחת לקלט החיפוש.

מסלול הוראות הנסיעה ממופה בתצוגה התלת-ממדית באמצעות קו המציין את המסלול. ראה קבלה והדפסה של הוראות נסיעה ושמירת הוראות נסיעה לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להשתמש בתוצאות של חיפוש הוראות הנסיעה.

הערה - הוראות נסיעה אינן זמינות תמיד עבור מיקומים הרחוקים מכבישים.

הדפסת הוראות נסיעה

  1. ודא שהוראות הנסיעה שיצרת נבחרו בכרטיסייה 'הוראות נסיעה'.
  2. לחץ על קובץ < הדפסה. מופיעה תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
  3. בחר באפשרות הוראות נהיגה ולחץ על הדפסה. מופיעה תיבת דו-שיח אחרת של הדפסה.
  4. בחר באפשרויות ההדפסה המתאימות ולחץ על הדפסה. Google Earth מדפיס הוראות נהיגה הכוללות תמונות של צמתים המחייבים פניות.

ניתן להסיר את הוראות הנסיעה ממציג התלת-ממד על ידי ניקוי תיבת הסימון לצד סיכום הוראות הנסיעה, או על ידי ניקוי תוצאות החיפוש באופן מוחלט. ראה ניהול תוצאות חיפוש לקבלת מידע נוסף.