Basic features user guide

การค้นหารายชื่อธุรกิจ

ชมวิดีโอหัวข้อนี้

คุณสามารถค้นหารายชื่อไดเรกทอรีโดยใช้แท็บ ค้นหาธุรกิจ ใน Google Earth หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ใส่คำค้นหาในช่องป้อนข้อมูล อะไร และคลิกปุ่ม ค้นหา ผลลัพธ์ 10 อันดับแรกที่ตรงกันจะปรากฏในมุมมองปัจจุบัน ถ้าต้องการค้นหาเมืองใดเมืองหนึ่ง ให้ใส่ชื่อและรัฐของเมืองนั้นในช่องป้อนข้อมูล ที่ใด การค้นหาแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ 10 อันดับแรกที่เริ่มจากใจกลางเมืองนั้นออกมา ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลหน้าเว็บในบริเวณนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำ การค้นหาเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ได้อีกด้วย

วิธีการค้นหา

คุณสามารถใช้วิธีการค้นหาหลายวิธี ซึ่งได้แก่:

  • ชื่อที่แท้จริง (ตัวอย่างเช่น "Cost Plus World Market") - ถ้าคุณรู้ชื่อที่แท้จริงของรายการที่คุณต้องการหา ให้พยายามใส่ชื่อนั้นภายในเครื่องหมายคำพูด เพื่อจำกัดจำนวนของผลลัพธ์ให้ตรงกับคำนั้นทั้งคำ นี่เป็นประเภทการป้อนข้อมูลที่เจาะจงมากที่สุด ดังนั้น ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาด คุณอาจกำลังค้นหาหน้าเว็บที่ตรงกับคำนั้นพอดี ลองลบเครื่องหมายคำพูดออก เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่กว้างขึ้น หรือใช้วิธีการค้นหาแบบอื่นตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ ชื่อบางส่วน (เช่น Disneyland) ถ้าคุณรู้บางส่วนของชื่อ (ตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป) ในรายชื่อที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถนำมาใช้ค้นหาได้ ตามปกติ การค้นหาแบบนี้จะได้ผลลัพธ์มากกว่าการค้นหาแบบใช้ชื่อจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา Disneyland ใน Anaheim, CA คุณจะได้ผลลัพธ์สำหรับ Disneyland Hotel และรายการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ ถ้าคุณมีคำที่ใช้ในการค้นหาแบบบางส่วนมากกว่าหนึ่งคำ ให้ใส่คำเหล่านั้นในเครื่องหมายคำพูด เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่มีคำสองคำปรากฏอยู่ ซึ่งเรียงตามลำดับที่คุณใส่ (เช่น "Greenwood Publishing")
  • คำสำคัญ (เช่น colleges, salon) การค้นหาด้วยคำสำคัญจะได้รายชื่อธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจที่ตรงกับคำสำคัญที่ใช้ค้นหา แม้ว่าคำสำคัญนั้นจะไม่ได้อยู่ในชื่อของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คำหลัก salon อาจได้ผลลัพธ์เป็น Supercuts หรือ Hair By Jodi และธุรกิจอื่นที่จัดเป็นประเภทเสริมสวย

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ ค้นหาธุรกิจ คุณกำลังใช้การค้นหาของ Google Maps เพื่อค้นหารายชื่อในสมุดหน้าเหลือง และข้อมูลหน้าเว็บสำหรับบริเวณนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นหาด้วย Shell Oil และได้ผลลัพธ์เป็นบริษัทลงทุนที่มีหุ้นส่วนในบริษัท Shell Oil และมีเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงคำว่า Shell Oil

คำค้นหาของคุณสำหรับทั้ง อะไร และ ที่ใด จะเก็บไว้ในประวัติข้อมูล (ซึ่งระบุด้วยรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีดำที่อยู่ด้านขวาของช่องป้อนข้อมูลการค้นหา) เมื่อคุณออกจากระบบ Google Earth รายการค้นหาล่าสุด 10 รายการจะถูกเก็บไว้สำหรับการค้นหาครั้งต่อไป ประวัติการค้นหาตำแหน่งนี้ ไม่เกี่ยวกับประวัติการค้นหาตำแหน่งสำหรับแผงการค้นหา ข้ามไปที่

การค้นหาแบบ "ค้นหาธุรกิจ" จะเริ่มต้นจากกึ่งกลางของมุมมองปัจจุบัน หรือจากกึ่งกลางของตำแหน่งที่ระบุในช่องป้อนข้อมูล ที่ใด ก็ได้ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการค้นหาโรงภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้ร้านอาหารที่คุณกำลังรับประทานมื้อเย็น ให้ลองใส่ที่อยู่ของร้านอาหารในช่องป้อนข้อมูล ที่ใด และค้นหาคำว่า โรงภาพยนตร์

ดูตัวอย่างการค้นหาตำแหน่งได้ใน การค้นหาที่อยู่และตำแหน่ง และดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ได้ใน การจัดการผลการค้นหา