การค้นหารายชื่อธุรกิจ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อนี้

คุณสามารถค้นหารายชื่อไดเรกทอรีโดยใช้แท็บ "ค้นหาธุรกิจ" ใน Google Earth ในการทำดังข้างต้น ให้ป้อนคำค้นหาของคุณในช่องป้อนข้อมูล "อะไร" และคลิกปุ่มค้นหา ผลลัพธ์ 10 อันดับแรกที่ตรงกันจะปรากฏในมุมมองปัจจุบัน ในการกำหนดเป้าหมายการค้นหาของคุณที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ให้ใส่ชื่อและรัฐของเมืองดังกล่าวในช่องป้อนข้อมูล "ที่ไหน" การค้นหานี้จะส่งกลับผลลัพธ์ 10 รายการแรกจากใจกลางเมืองนั้นออกมา ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลหน้าเว็บในพื้นที่นั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้เช่นกัน

วิธีการค้นหา

คุณสามารถใช้วิธีการค้นหาได้หลายวิธี ซึ่งได้แก่

  • ชื่อที่แน่นอน (ตัวอย่างเช่น "บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)") - ถ้าคุณทราบชื่อที่แน่นอนของรายชื่อที่คุณต้องการ ให้ลองป้อนชื่อนั้นโดยใส่เครื่องหมายคำพูดเพื่อจำกัดจำนวนผลลัพธ์ไว้ที่ผลลัพธ์ซึ่งตรงกับทั้งข้อความ นี่เป็นประเภทการป้อนข้อมูลที่เจาะจงมากที่สุด ดังนั้น ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาด คุณอาจกำลังค้นหาหน้าเว็บที่ตรงกับคำนั้นพอดี ลองนำเครื่องหมายคำพูดออก เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่กว้างขึ้น หรือใช้วิธีการค้นหาแบบอื่นตามที่อธิบายไว้ในที่นี้
  • ชื่อบางส่วน (เช่น ฮิลตัน) - ถ้าคุณรู้บางส่วนของชื่อ (ตั้งแต่ 1 คำขึ้นไป) ในรายชื่อที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถนำมาใช้ค้นหาได้ ตามปกติ การค้นหาแบบนี้จะได้ผลลัพธ์มากกว่าการค้นหาแบบใช้ชื่อจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา "ฮิลตัน" ในนิวยอร์ก สหรัฐฯ คุณจะเห็นผลลัพธ์สำหรับ "โรงแรมฮิลตัน" และรายชื่ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ถ้าคุณมีคำที่ใช้ในการค้นหาแบบบางส่วนมากกว่า 1 คำ ให้ใส่คำเหล่านั้นในเครื่องหมายคำพูด เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่มีคำ 2 คำนั้นปรากฏอยู่ ซึ่งเรียงตามลำดับที่คุณใส่ (เช่น "สํานักพิมพ์ คอมมิกส์")
  • คำสำคัญ (เช่น วิทยาลัย ร้านเสริมสวย) - การค้นหาคำสำคัญจะแสดงผลรายชื่อธุรกิจที่เป็นประเภทที่ตรงกับการค้นหาคำสำคัญดังกล่าว แม้ว่าตัวคำสำคัญเองนั้นจะไม่ได้อยู่ในชื่อของธุรกิจดังกล่าวก็ตาม ตัวอย่างเช่น คำสำคัญ "ร้านทำผม" อาจแสดงผลลัพธ์เป็น "แฮร์คัท" หรือ "ชลาชล" และธุรกิจอื่นๆ ที่จัดเป็นประเภทร้านเสริมสวย

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ "ค้นหาธุรกิจ" คุณกำลังใช้การค้นหา Google Maps เพื่อค้นหารายชื่อแบบรวมในสมุดหน้าเหลือง พร้อมทั้งข้อมูลหน้าเว็บสำหรับภูมิภาคนั้นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นหา "เอสโซ่" และได้ผลลัพธ์เป็นบริษัทลงทุนที่มีหุ้นส่วนในบริษัทเอสโซ่ และมีเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงคำว่า "เอสโซ่" ด้วย

ข้อความค้นหาของคุณสำหรับทั้ง "อะไร" และ "ที่ไหน" จะบันทึกอยู่ในประวัติข้อมูล (ซึ่งระบุด้วยรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีดำที่อยู่ด้านขวาของช่องป้อนข้อมูลการค้นหา) เมื่อคุณออกจากระบบ Google Earth รายการค้นหาล่าสุด 10 รายการจะถูกเก็บไว้สำหรับการค้นหาครั้งต่อไป ประวัติการค้นหาสถานที่นี้จะอยู่แยกต่างหากจากประวัติการค้นหาสถานที่ของแผงค้นหา "บินไปที่"

การค้นหาธุรกิจจะเริ่มต้นในรัศมีทั้งจากศูนย์กลางของมุมมองปัจจุบันหรือจากศูนย์กลางของสถานที่ที่ระบุไว้ในช่องป้อนข้อมูล "ที่ไหน" ดังนั้น ถ้าคุณต้องการค้นหาโรงภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้ร้านอาหารที่คุณกำลังรับประทานมื้อเย็น ให้ลองใส่ที่อยู่ของร้านอาหารในช่องป้อนข้อมูล "ที่ไหน" เมื่อคุณค้นหาคำว่า "โรงภาพยนตร์"

ดูตัวอย่างการค้นหาสถานที่ได้ในการค้นหาที่อยู่และสถานที่ และดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ได้ในการจัดการผลการค้นหา