Søke etter selskapsinformasjon

Se en video om dette.

Du kan søke etter katalogoppføringer ved hjelp av fanen Finn virksomheter i Google Earth. Dette gjør du ved å skrive inn søkeordet i Hva-boksen og klikke Søk-knappen. De 10 øverste treffene vises i gjeldende visning. Hvis du vil rette søket mot en bestemt by, skriver du inn navnet og delstaten i Hvor-boksen. Dette gir de 10 første resultatene fra byens sentrum og utover, med søk etter nettsideinformasjon i regionen.

Du kan også søke etter brukeropprettet innhold.

Søkemåter

Du kan bruke en rekke søkemetoder, blant andre:

  • Nøyaktig navn (for eksempel "Cost Plus World Market") – Hvis du vet det nøyaktige navnet på oppføringen du ønsker, kan du prøve å skrive inn navnet med anførselstegn for å begrense antall treff til dem som matcher hele strengen. Dette er den mest spesifikke søketypen, så hvis du får uventede resultater, kan det være at det er en nettside som passer nøyaktig med søkeordene. Prøv å fjerne anførselstegnene hvis du vil ha bredere treff eller bruke en av de andre metodene som beskrives her. Del av navn (f.eks. Disneyland) – Hvis du kjenner deler av navnet (ett ord eller flere) du søker etter, kan du bruke det. Denne typen av søk gir vanligvis flere treff enn et nøyaktig navnesøk. Hvis du for eksempel søker etter Disneyland i Anaheim i California, vil du få treff på Disneyland Hotel og andre lignende oppføringer. Hvis du har mer enn ett ord i søket, kan du skrive dem inn med anførselstegn slik at du bare får treff som inneholder disse ordene i den rekkefølgen du har skrevet dem (for eksempel "Greenwood Publishing")
  • Nøkkelord (f.eks. college, salong) – Et nøkkelordsøk gir virksomhetsoppføringer som samsvarer med nøkkelordsøket, selv om selve nøkkelordet ikke finnes i navnet på virksomheten. Nøkkelordet salong kan for eksempel gi treff på Supercuts eller Hair By Jodi og andre virksomheter som er klassifisert som en salong.

Når du bruker funksjonen Finn virksomheter , bruker du Google Maps-søk til å søke etter en kombinasjon av oppføringer i Gule sider sammen med nettsideinformasjon for regionen. Du kan for eksempel søke etter Shell Oil og få treff på et investeringsselskap med aksjer i Shell Oil Co. og med et nettsted som også har en henvisning til søkeordene Shell Oil.

Søkeordene for både Hva og Hvor lagres i søkeloggen (vises med den lille, svarte trekanten til høyre for søkeboksen). Når du logger deg av Google Earth, lagres de 10 siste søkene til neste økt. Denne søkeloggen er uavhengig av søkeloggen for Søk-panelet for Fly til.

Et søk etter virksomheter starter med en radius enten fra midten av gjeldende visning eller fra midten av stedet som vises i Hvor-boksen Så hvis du vil søke etter en kino som ligger i nærheten av en restaurant der du skal spise middag, kan du prøve å skrive inn adressen til restauranten i Hvor-boksen når du skal søke etter ordet kino.

Se Finne adresser og plasseringer for eksempler på stedssøk og Håndtere søkeresultater for informasjon om resultater.