Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Những hướng dẫn này dành cho các phiên bản cũ hơn của Google Earth. Nhận trợ giúp với Google Earth mới.

Tìm kiếm địa điểm trong Google Earth

Tìm địa điểm hoặc việc để làm bằng cách tìm kiếm trong Google Earth. Chọn từ khóa tìm kiếm cụ thể hoặc chung chung tùy theo ý bạn.

Những gì bạn có thể tìm kiếm

Tìm địa điểm hoặc việc để làm bằng cách tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm:

 • Thành phố, tiểu bang và quốc gia
 • Địa chỉ đường phố
 • Mã zip và mã bưu chính
 • Vĩ độ và kinh độ
 • Những thứ chung chung, chẳng hạn như cà phê ở thành phố New York

Tìm địa điểm

Máy tính
 1. Mở Google Earth.
 2. Trong phần trên của bảng điều khiển bên trái, bên dưới “Tìm kiếm”, hãy nhấp vào hộp Tìm kiếm.
 3. Nhập địa điểm bạn muốn tìm bằng cách sử dụng một trong những định dạng sau:
  • Thành phố, Tiểu bang: Buffalo, NY
  • Thành phố, Quốc gia: Luân Đôn, Anh
  • Tên đường: Hollywood Blvd, Hollywood, CA
  • Địa chỉ cụ thể: bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tiểu bang và quốc gia, chẳng hạn như 1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC hoặc Via Vittorio Veneto, 119, 00187 Roma, Italy
  • Mã zip hoặc mã bưu chính: 94043 hoặc EC1A1AH
  • Kinh độ, vĩ độ: theo định dạng thập phân, chẳng hạn như 37.7, -122.2 hoặc sử dụng định dạng DMS, chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Những thứ chung chung: cà phê ở NYC hoặc công viên giải trí ở châu Á
 4. Nhấn nút Enter.
 5. Earth sẽ phóng to vào vị trí đó trên bản đồ.
 6. Để đóng Tìm kiếm, trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới “Tìm kiếm”, hãy chuyển đến góc dưới bên trái và nhấp vào X.
Android
 1. Mở ứng dụng Google Earth.
 2. Trong góc trên bên phải của màn hình, hãy chạm vào biểu tượng Tìm kiếm Google Play Search .
 3. Chạm vào hộp Tìm kiếm.
 4. Nhập địa điểm bạn muốn tìm bằng cách sử dụng một trong những định dạng sau:
  • Thành phố, Tiểu bang: Buffalo, NY
  • Thành phố, Quốc gia: Luân Đôn, Anh
  • Tên đường: Hollywood Blvd, Hollywood, CA
  • Địa chỉ cụ thể: bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tiểu bang, chẳng hạn như 1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC hoặc Via Vittorio Veneto, 119, 00187 Roma, Italy
  • Mã zip hoặc mã bưu chính: 94043 hoặc EC1A1AH
  • Kinh độ, vĩ độ: theo định dạng thập phân, chẳng hạn như 37.7, -122.2 hoặc sử dụng định dạng DMS, chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Những thứ chung chung: cà phê ở NYC hoặc công viên giải trí ở châu Á
 5. Earth sẽ phóng to vào địa điểm đó.
 6. Để đóng Tìm kiếm, ở bên trái hộp Tìm kiếm, hãy chạm vào X.
iPhone hoặc iPad
 1. Mở ứng dụng Google Earth.
 2. Trong góc trên bên phải của màn hình, hãy chạm vào biểu tượng Tìm kiếm Google Play Search .
 3. Chạm vào hộp Tìm kiếm.
 4. Nhập địa điểm bạn muốn tìm bằng cách sử dụng một trong những định dạng sau:
  • Thành phố, Tiểu bang: Buffalo, NY
  • Thành phố, Quốc gia: Luân Đôn, Anh
  • Tên đường: Hollywood Blvd, Hollywood, CA
  • Địa chỉ cụ thể: bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tiểu bang, chẳng hạn như 1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC hoặc Via Vittorio Veneto, 119, 00187 Roma, Italy
  • Mã zip hoặc mã bưu chính: 94043 hoặc EC1A1AH
  • Kinh độ, vĩ độ: theo định dạng thập phân, chẳng hạn như 37.7, -122.2 hoặc sử dụng định dạng DMS, chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Những thứ chung chung: cà phê ở NYC hoặc công viên giải trí ở châu Á
 5. Earth sẽ phóng to vào địa điểm đó.
 6. Để đóng Tìm kiếm, ở bên trái hộp Tìm kiếm, hãy chạm vào X.

Xem hoặc xóa tìm kiếm

Bạn có thể xem hoặc xóa các kết quả tìm kiếm Google Earth trước đây trên máy tính của mình bất cứ lúc nào.

Xem danh sách kết quả tìm kiếm trước đây

Google Earth lưu những tìm kiếm gần đây nhất của bạn. Bạn sẽ thấy chúng trong danh sách thả xuống khi bạn bắt đầu nhập vào hộp Tìm kiếm.

Bạn cũng có thể xem danh sách các tìm kiếm trước đây:

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới “Tìm kiếm”, hãy tìm hộp Tìm kiếm.
 2. Ở phía dưới bên phải, bên dưới hộp Tìm kiếm, hãy nhấp vào Lịch sử. Ở bên trái “Lịch sử tìm kiếm”, bạn sẽ thấy biểu tượng dấu chọn Chrome mobile checkmark icon.
 3. Nếu Lịch sử tìm kiếm chưa mở, hãy chuyển đến cuối hàng, sau đó nhấp vào dấu cộng +. Bạn sẽ thấy danh sách các thư mục cho mỗi địa điểm bạn đã tìm kiếm.
 4. Để mở một thư mục, hãy chuyển đến cuối hàng đó và nhấp vào +. Bạn sẽ thấy danh sách kết quả tìm kiếm bên dưới.
 5. Nhấp đúp vào liên kết cho bất kỳ địa điểm nào bạn muốn xem. Bạn sẽ thấy Earth phóng to vào vị trí đó.

Lưu ý: Nếu chưa có kết quả tìm kiếm nào được lưu, bạn sẽ thấy thông báo "Lịch sử tìm kiếm của bạn trống."

Xóa tìm kiếm trước đây

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới “Tìm kiếm”, hãy tìm hộp Tìm kiếm.
 2. Ở phía dưới bên phải, bên dưới hộp Tìm kiếm, hãy nhấp vào Lịch sử.
 3. Trong góc dưới cùng bên phải của mục “Tìm kiếm”, hãy nhấp vào Xóa lịch sử.

Lưu ý: Nút Xóa lịch sử hiển thị ở cuối danh sách kết quả tìm kiếm. Nếu đã lâu chưa xóa lịch sử, bạn có thể phải cuộn cho đến khi nhìn thấy nút này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?