Tìm địa chỉ và vị trí

Để tìm địa chỉ hoặc vị trí cụ thể, chỉ cần nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào hộp tìm kiếm trong bảng điều khiển bên trái rồi nhấp vào Tìm kiếm.

Sau đây là các kiểu cụm từ tìm kiếm mà Google Earth nhận dạng được và bạn có thể nhập cùng với dấu phẩy hoặc không có dấu phẩy.

 
Định dạng Ví dụ
Thành phố, Tiểu bang Buffalo, NY
Thành phố, Quốc gia Luân Đôn, Anh
Số Phố Thành phố Tiểu bang 1600 Pennsylvania Ave Washington DC
Mã vùng hoặc Mã bưu điện 90210
Vĩ độ, Kinh độ ở định dạng thập phân 37.7, -122.2

Lưu ý rằng tọa độ nêu trên phải xuất hiện theo thứ tự này (vĩ độ, kinh độ).
Vĩ độ, Kinh độ ở định dạng DMS 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W hoặc
37 25 19.07 N, 122 05 06.24 W

Lưu ý rằng định dạng 37d25'19.07"N, 122d05'06.24"W không tương thích với Google Earth. Các tọa độ nêu trên phải xuất hiện theo thứ tự này (vĩ độ, kinh độ).
 

Cụm từ tìm kiếm gần đây nhất của bạn được Google Earth lưu và sẽ xuất hiện khi bạn nhập văn bản trùng khớp trong trường tìm kiếm. Để xóa các cụm từ tìm kiếm này, hãy chọn tùy chọn Lịch sử bên dưới hộp tìm kiếm rồi nhấp vào Xóa lịch sử.

Giới thiệu về cụm từ tìm kiếm

Một số cụm từ tìm kiếm hiện không được nhận dạng là vị trí trong hộp tìm kiếm. Các cụm từ này bao gồm:

  • Tên thành phố nhỏ ở nhiều quốc gia
  • Tên tiểu bang hoặc tỉnh đứng một mình
  • Cụm từ tìm kiếm không phải là tìm kiếm vị trí có thể nhận dạng được coi là cụm từ tìm kiếm danh sách doanh nghiệp trong chế độ xem hiện tại. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của tính năng tìm kiếm danh sách, hãy xem Tìm kiếm danh sách.
Mẹo: Nếu bạn muốn tìm đường phố cụ thể trong một thành phố, bạn có thể nhập riêng tên của đường phố và công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị 10 kết quả trùng khớp nhất cho mục nhập đường phố đó. Ví dụ: nếu bạn muốn tìm đường Sunset Boulevard' ở Hollywood, CA', bạn có thể nhập cụm từ 'Sunset Blvd Hollywood CA' trong trường tìm kiếm và đoạn đầu của đường Sunset Boulevard sẽ được hiển thị trong trình xem 3D cùng với 10 kết quả hàng đầu về các đường phố có tên chứa chuỗi 'Sunset'.

Bạn đang dùng phiên bản Earth trước phiên bản 6.2? Hãy xem hướng dẫn sau

Bạn có thể tìm kiếm vị trí cụ thể bằng tab 'Bay tới' trong Google Earth. Để thực hiện tác vụ này, nhập vị trí vào hộp nhập liệu và nhấp vào nút Tìm kiếm.

Nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm