Tìm kiếm địa điểm

Tìm địa điểm hoặc việc nên làm trong Google Earth. Bạn có thể tìm kiếm vị trí cụ thể và chung chung, ví dụ:

  • Thành phố, Tiểu bang: Buffalo, NY
  • Thành phố, Quốc gia: London, Anh
  • Tên đường: Hollywood Blvd, Hollywood, CA
  • Địa chỉ cụ thể: bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tiểu bang và quốc gia, chẳng hạn như 1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC, United States
  • Mã zip hoặc Mã bưu chính
  • Kinh độ, vĩ độ: theo định dạng thập phân, 37.7, -122.2 hoặc định dạng DMS, 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Địa điểm chung chung: cà phê ở NYC

Xem địa điểm

  1. Mở Google Earth.

  2. Ở đầu bảng điều khiển bên trái, trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập một vị trí.
  3. Nhấn Enter hoặc Return.
  4. Earth sẽ phóng to vào vị trí đó trên bản đồ.

Xem hoặc xóa tìm kiếm

Bạn có thể xem hoặc xóa các kết quả tìm kiếm Google Earth trước đây trên máy tính của mình bất cứ lúc nào.

Tìm kết quả tìm kiếm trước đây

Google Earth lưu những tìm kiếm gần đây nhất của bạn. Trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy các tìm kiếm gần đây trong danh sách khi bạn nhập vào hộp Tìm kiếm.

Bạn cũng có thể xem danh sách các tìm kiếm trước đây:

  1. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới "Tìm kiếm", hãy nhấp vào Lịch sử. Ở bên trái "Lịch sử tìm kiếm", bạn sẽ thấy Dấu kiểm Checkmark.
  2. Nếu Lịch sử tìm kiếm chưa mở, hãy chuyển đến cuối hàng, rồi nhấp vào Thêm Add. Bạn sẽ thấy một thư mục cho mỗi địa điểm bạn đã tìm kiếm.
  3. Để mở thư mục, hãy nhấp vào Thêm Add. Bạn sẽ thấy danh sách kết quả tìm kiếm.
  4. Nhấp đúp vào liên kết cho bất kỳ địa điểm nào bạn muốn ghé thăm lại. Earth sẽ phóng to vào vị trí đó trên bản đồ.

Xóa kết quả tìm kiếm trước đây

  1. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới "Tìm kiếm", hãy nhấp vào Lịch sử.
  2. Trong góc dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Xóa lịch sử.

Lưu ý: Nút Xóa lịch sử hiển thị ở cuối danh sách kết quả tìm kiếm. Nếu đã lâu chưa xóa lịch sử, bạn có thể phải cuộn xuống để nhìn thấy nút này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?