Tìm Địa chỉ và Vị trí

Mẹo - Làm theo bài hướng dẫn về chủ đề này: Tìm kiếm Vị trí và Doanh nghiệp hoặc xem video sau.

Bạn có thể tìm kiếm vị trí cụ thể sử dụng tab Di chuyển đến trong Google Earth. Để thực hiện tác vụ này, nhập vị trí trong hộp nhập và nhấp vào nút Tìm kiếm.

Nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm

Mỗi tab của bảng điều khiển Tìm kiếm hiển thị một ví dụ về thuật ngữ tìm kiếm (xem bên trên). Google Earth công nhận các kiểu thuật ngữ tìm kiếm sau, bạn có thể nhập các thuật ngữ có dấu phẩy hoặc không có dấu phẩy.


spacer Định dạng Ví dụ
Thành phố, Tiểu bang Buffalo, NY
Thành phố Quốc gia London Anh
  Số Phố Thành phố Tiểu bang 1600 Pennsylvania Ave Washington DC
  Mã vùng hoặc Mã Bưu điện 90210
  Vĩ độ, Kinh độ ở định dạng thập phân 37.7, -122.2

Lưu ý rằng các toạ độ như vậy phải xuất hiện theo thứ tự này (vĩ độ, kinh độ).
  Vĩ độ, Kinh độ ở dạng DMS 37 25'19,07"B, 122 05'06,24"T hoặc
37 25 19,07 B, 122 05 06,24 T

Lưu ý rằng dạng 37d25'19,07"B, 122d05'06,24"T không tương thích với Google Earth. Các toạ độ như vậy phải xuất hiện theo thứ tự này (vĩ độ, kinh độ).

Lưu ý: Hiện nay, tìm kiếm cấp đường phố bị giới hạn đối với với một số nước nhất định. Tìm hiểu thêm tại đây.

Thuật ngữ tìm kiếm gần đây nhất được Google Earth lưu và sẽ xuất hiện khi bạn nhập văn bản trùng khớp trong trường tìm kiếm. Để xoá các thuật ngữ tìm kiếm này, nhấp vào Chỉnh sửa > Xoá Lịch sử Tìm kiếm.

Giới thiệu về Thuật ngữ Tìm kiếm

Một số thuật ngữ tìm kiếm hiện không được công nhận là vị trí trong tab Di chuyển đến. Các tài nguyên này bao gồm:

  • Tên thành phố nhỏ ở nhiều quốc gia
  • Chỉ có tên tiểu bang hoặc tỉnh
  • Thuật ngữ tìm kiếm không phải là tìm kiếm vị trí có thể được công nhận được coi là tìm kiếm danh sách doanh nghiệp trong chế độ xem hiện tại. Để biết thêm thông tin về cách thức tìm kiếm danh sách hoạt động, xem Tìm kiếm Danh sách.
Mẹo: Nếu bạn muốn tìm đường phố cụ thể trong một thành phố, bạn có thể chỉ nhập tên đường phố, và công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị 10 kết quả phù hợp nhất cho mục nhập đường phố đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm Sunset BoulevardHollywood, CA, bạn có thể nhập cụm từ Sunset Blvd Hollywood CA trong trường tìm kiếm và phần đầu của Sunset Boulevard sẽ được hiển thị trong trình xem 3D, cùng với 10 kết quả phù hợp nhất cho đường phố chứa chuỗi Sunset trong tên của chúng.