ค้นหาสถานที่

ค้นหาสถานที่หรือกิจกรรมน่าสนใจใน Google Earth คุณค้นหาได้ทั้งสถานที่ที่เจาะจงและสถานที่ทั่วไป เช่น

 • เมือง รัฐ: Buffalo, NY
 • เมือง ประเทศ: เชียงใหม่ ประเทศไทย
 • ชื่อถนน: ถนนเพลินจิต
 • ที่อยู่ที่เจาะจง: มีเลขที่ ชื่อถนน เมือง รัฐ และประเทศ เช่น 1600 Pennsylvania Ave, Washington, DC, United States
 • รหัสไปรษณีย์
 • ลองจิจูด ละติจูด: รูปแบบทศนิยม 37.7, -122.2 หรือรูปแบบ DMS 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
 • สถานที่ทั่วไป: กาแฟในกรุงเทพ

ดูสถานที่

 1. เปิด Google Earth

 2. ป้อนสถานที่ในช่องค้นหาที่ด้านบนของแผงด้านซ้ายมือ
 3. กด Enter หรือ Return
 4. Earth จะซูมเข้าไปที่สถานที่นั้นในแผนที่

ดูหรือลบการค้นหา

คุณดูหรือลบผลการค้นหาของ Google Earth ก่อนหน้านี้ในคอมพิวเตอร์ได้ทุกเมื่อ

หาผลการค้นหาที่ผ่านมา

Google Earth จะบันทึกการค้นหาล่าสุดของคุณ ในคอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นการค้นหาล่าสุดในรายการเมื่อพิมพ์ในช่องค้นหา

นอกจากนี้คุณยังดูรายการการค้นหาที่ผ่านมาได้ ดังนี้

 1. ในแผงควบคุมด้านซ้ายในส่วน "การค้นหา" ให้คลิกประวัติ คุณจะเห็นเครื่องหมายถูก Checkmark ที่ด้านซ้ายของ "ประวัติการค้นหา"
 2. หากประวัติการค้นหาไม่ได้เปิดอยู่แล้ว ให้ไปที่ส่วนท้ายของแถว จากนั้นคลิกเพิ่มเติม Add คุณจะเห็นโฟลเดอร์ของสถานที่แต่ละแห่งที่เคยค้นหา
 3. คลิกเพิ่มเติม Add เพื่อเปิดโฟลเดอร์ คุณจะเห็นรายการผลการค้นหา
 4. ดับเบิลคลิกที่ลิงก์ของสถานที่ที่คุณต้องการดูอีกครั้ง Earth จะซูมเข้าไปที่สถานที่นั้นในแผนที่

ลบผลการค้นหาที่ผ่านมา

 1. ในแผงควบคุมด้านซ้ายในส่วน "การค้นหา" ให้คลิกประวัติ
 2. คลิกล้างประวัติที่มุมขวาล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มล้างประวัติจะแสดงที่ส่วนท้ายของรายการผลการค้นหา หากไม่ได้ล้างประวัติมานานแล้ว คุณอาจต้องเลื่อนหน้าจอลงจนกว่าจะเห็นปุ่มนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร