Powiadomienie

Te instrukcje odnoszą się do starszych wersji Google Earth. Pomoc dotycząca nowej wersji Google Earth.

Zmiana wysokości oznaczeń miejsc

W Google Earth na komputery możesz przyporządkować zapisanym miejscom, nazywanym oznaczeniami miejsc, dokładniejsze wysokości. Możesz zmienić wysokość pojedynczego oznaczenia miejsca lub wszystkich oznaczeń miejsc w folderze.

Uwaga: w tym samym folderze mogą znajdować się oznaczenia miejsc z różnymi ustawieniami wysokości. W takim przypadku w polu ustawienia wysokości takiego folderu widoczny jest opis „Tryby mieszane”.

Ustawienia wysokości oznaczeń miejsc

 • Przymocowany do powierzchni: wysokość jest zablokowana na poziomie terenu. Nie możesz zmienić wartości parametru „Wysokość” przy tym ustawieniu.
 • Przyciśnięty do dna morskiego: wysokość jest zablokowana na poziomie dna morskiego. Nie możesz zmienić wartości parametru „Wysokość” przy tym ustawieniu.
 • Względem powierzchni: wysokość jest ustawiona względem poziomu terenu.
 • Względem dna morskiego: wysokość jest ustawiona względem poziomu dna morskiego.
 • Bezwzględna: wysokość jest ustawiona względem poziomu morza.

Zmiana ustawień wysokości

 1. Otwórz Google Earth.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Moje miejsca”, kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie miejsca, którego wysokość chcesz zmienić.
  • Windows, Linux: kliknij Właściwości a potem Wysokość. W oknie „Edytuj oznaczenie miejsca/folder” wybierz ustawienie wysokości. Na przykład wybierz Przymocowany do powierzchni lub Względem powierzchni.
  • Mac: kliknij Informacje a potem Wysokość. Wybierz ustawienie wysokości.
 3. W przypadku każdego ustawienia oprócz Przymocowany do powierzchni wpisz wartość w metrach w polu „Wysokość”.

Aby porównać wysokości: przechyl widok, a następnie włącz i wyłącz widok terenu.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
13134282863442440527
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true