Advanced user guide

Ändra etiketter

När du skapar eller redigerar ett platsmärke eller en mapp kan du ändra etiketten för objektet genom att skriva egen text i fältet Namn. På fliken Stil, färg i dialogrutan Redigera platsmärke kan du även ändra följande etikettegenskaper.

  • Färg – Du anger färgen för en etikett genom att klicka på färgproverna och välja en färg från standardfärgväljaren. Du kan välja förinställda färger eller definiera egna på flera olika sätt. När du har valt en färg uppdateras etiketten innan dialogrutan Redigera stängs, så du kan se ändringen och enkelt ändra den.
  • Storlek – Vill du ändra visningsstorleken för en etikett anger du ett värde i fältet Skala eller klickar på knappen Skala och använder reglaget till att justera etikettens storlek. Det största skalvärdet för en ikon är 4 pixlar.
  • Genomskinlighet – Inställningen för genomskinlighet anger hur väl bilden under etiketten syns genom den. Som standard är värdet 100 % vilket innebär att linjen helt döljer bilden under den. Om du har ändrat storleken och färgen på etiketten vill du kanske göra den något genomskinlig så att bilden under blir synlig. Det gör du genom att ange ett procentvärde i fältet Genomskinlighet.