Advanced user guide

Zmena označení

Ak vytvoríte alebo upravíte značku miesta alebo priečinok, môžete zmeniť označenie pre túto položku v textovom poli Názov. Výberom karty Štýl, Farba v dialógovom okne Upraviť značku miesta môžete tiež zmeniť nasledujúce vlastnosti označenia.

  • Farba – Ak chcete nastaviť farbu označenia, kliknite na vzorku Farba a vyberte farbu pomocou štandardného dialógu pre výber farby. Môžete vyberať z prednastavených farieb alebo rôznymi spôsobmi definovať svoje vlastné. Ak vyberiete túto farbu, označenie sa pred zatvorením dialógového okna Upraviť zaktualizuje, takže môžete vidieť zmeny a jednoduchým spôsobom ich upraviť.
  • Veľkosť – Ak chcete zmeniť veľkosť zobrazenia označenia, zadajte hodnotu do poľa Mierka alebo kliknite na tlačidlo Mierka a na nastavenie veľkosti označenia podľa svojho priania použite posúvač. Maximálna hodnota mierky pre ikonu sú 4 pixely.
  • Nepriehľadnosť – Nastavenie nepriehľadnosti určuje, ako bude označenie priehľadné voči snímkam pod ním. V predvolenom stave je nepriehľadnosť 100 %, čo znamená, čiara úplne zakrýva snímky pod sebou. Ak ste zmenili veľkosť a farbu svojho označenia, budete možno chcieť nastaviť jeho čiastočnú priehľadnosť, aby bol obraz pod ním viditeľný. Ak tak chcete urobiť, zadajte nepriehľadnosť v percentách v poli Nepriehľadnosť.