Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Flytta platsmärken

När du redigerar platsmärken eller geometri kan du vilja flytta dem. I dialogrutan Redigera platsmärke finns flera sätt att flytta ett platsmärke.

Dra ett platsmärke

När du redigerar ett platsmärke visas en gul fyrkant runt ikonen. Det innebär att du kan flytta ikonen om du vill. Klicka bara i fyrkanten och dra ikonen till den nya platsen. Om du behöver flytta jorden så att du får en bättre bild av ikonen i förhållande till andra objekt placerar du musen utanför fyrkanten och flyttar 3D-vyn.

Du kan också låsa ett platsmärke till mitten av vyn.

Låsa ett platsmärke till mitten av vyn

Med den här funktionen flyttar du jorden under platsmärket i stället för att flytta platsmärken på jorden. Funktionen är praktisk om du vill flytta ett platsmärke längre än det område som visas i vyn och det är opraktiskt att dra och släppa eftersom du måste växla mellan att dra ikonen och flytta vyn.

Klicka på fliken Vy och markera kryssrutan Mitt i vyn. När du väljer det här alternativet flyttas platsmärket till mitten av 3D-vyn och går inte att flytta genom att dra. I stället placerar du ikonen genom att dra jorden, som då flyttas oberoende av platsmärket. Med den här funktionen kan du enkelt placera en ikon på en ny plats som ligger utanför det aktuella område som visas på skärmen.

Ange avancerade koordinater

Tips! – Du kan ändra hur koordinater visas i 3D-vyn i Google Earth.

Om du känner till latituden och longituden för det platsmärke du redigerar kan du klicka på fliken Vy och ändra platsmärkets geografiska position genom att ange koordinater. Platsmärket flyttas till positionen med de nya värdena.

Latitud- och longitudvärden kan anges på följande sätt:

 • Decimalgrader (DDD) – Med det här alternativet anges koordinaten med decimalgrader. Exempel: 49.11675953666N.
 • Grader, minuter och sekunder (DMS) – Med det här alternativet anges koordinaten med decimalsekunder. Exempel: 49 7'20.06"N.
 • Grader, minuter med decimalsekunder (DMM) – Med det här alternativet anges koordinaten med decimalminuter. Exempel: 49 7.0055722"N. (Här är 20,06 sekunder från ovan dividerat med 3600 vilket ger decimalminutvärdet för 20,06 sekunder.)

Syntaxen för latitud och longitud är som följer:

 • Numeriska värden – Separera helt enkelt varje koordinatvärde med ett blanksteg så kan posten identifieras korrekt. Du kan till exempel ange en DMS-koordinat som: 37 24 23.3. Du kan ange en DMM-koordinat som 49 7.0055722.

  Du kan också använda enkla citattecken (') för minuter och dubbla citattecken (") för sekunder på följande sätt: 49 7'20.06"

  Du kan även använda verktyget Teckenuppsättning i Windows och kopiera gradsymbolen och klistra in den i rutorna för latitud/longitud. Det gör du genom att välja Start – Program – Tillbehör – Systemverktyg och sedan klicka på Teckenuppsättning. Gradsymbolen med teckensnittet Arial är den andra posten efter registreringssymbolen. Klicka på symbolen, klicka på knappen Kopiera och klistra in den i rutan.

  På Mac öppnar du Textredigerare. Tryck på skift + alt +8. Gradsymbolen visas. Kopiera och klistra in den i rutan.
 • Riktningsangivelse (nordlig/sydlig, östlig/västlig)

  Använd N, S, E eller W för riktningsangivelse. Du kan använda både stor och liten bokstav och du kan placera bokstaven före eller efter koordinatvärdet. Exempel:
  N 37 24 23.3 är samma som 37 24 23.3 N

  Du kan också använda minustecknet (-) till att ange en västlig eller sydlig position. När du använder den här typen av koordinater ska du inte skriva någon bokstav. Dessutom behöver du inte använda något plustecken (+) till att ange nordlig/östlig position. Så det här är ett exempel på en giltig post:
  37 25 19.07, -122 05 08.40

  Följande är INTE en giltig post:
  37 25 19.07 N, -122 05 08.40
 • Ange latitud-/longitudpar

  När du anger latitud- och longitudpar tolkas den första koordinaten som latitud om du inte förtydligar med en riktningsbokstav (E eller W). Du kan t.ex. ange longituden först som:
  122 05 08.40 W 37 25 19.07 N

  Du kan däremot inte använda minustecknet till att ange longitud först:
  -122 05 08.40 37 25 19.07

  Du kan skilja parposter åt med ett blanksteg, ett komma eller ett snedstreck:
  37.7 N 122.2 W
  37.7 N,122.2 W
  37.7 N/122.2 W
Tips! När du anger avancerade koordinater flyttas platsmärket så fort pekaren lämnar inmatningsrutan, men vyn ändras inte. Det ser ut som om platsmärket försvinner från vyn. Du visar platsmärket i 3D-vyn genom att klicka på fliken Vy och sedan på knappen Återställ till standardvyn. 3D-vyn flyttas nu så att platsmärket visas på sin nya position.

Ställa in vyn

När du skapar ett nytt platsmärke ställs vyn för platsmärket (dvs. hur det visas i 3D-vyn) automatiskt till den aktuella vyn när märket skapas. Du kan dock ändra vyn för ett platsmärke och spara den så att den sparade vyn visas varje gång du besöker platsmärket. Det gör du genom att ange en viss orientering runt en given plats och sedan ställa in orienteringen.

När du har visat en viss plats första gången kanske du senare hittar en position du vill att platsen ska visas från, t.ex. med en viss lutning och från söder. I stället för den vanliga visningen av en plats, ovanifrån i nord-sydlig riktning, kan du ange den position du föredrar varje gång du besöker platsen för vyn.


spacer
Ovanifrånperspektiv med nord uppåt
Bilddatum: 31 maj 2007.
c. 2010 TerraMetrics