Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

These instructions are for Google Earth Pro. Get help with Google Earth for Web and Mobile.

Siden du har forespurt, er for tiden ikke tilgjengelig på språket ditt. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettelsesfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Create travel routes or areas of interest

Mark up your map with lines and polygons to plan or document travel routes or notable areas.

Draw a path or polygon

  1. Open Google Earth.
  2. Go to a place on the map.
  3. Above the map, click Add Path Add Path. To add a shape, click Add Polygon Add Polygon. To make a path or polygon into a 3D object, click Altitude.
  4. A "New Path" or "New Polygon" dialog will pop up. You may need to move it out of the way before moving on to the next step.
  5. To draw the line or shape you want, click a start point on the map and drag.
  6. Click an endpoint. Then, enter a description and properties.
  7. Click OK.

After you’ve drawn a path or polygon, you can measure distances and areas.

Was this article helpful?
How can we improve it?