Søk
Slett søket
Lukk søket
Google Apper
Hovedmenyen

Tegne stier og polygoner

Du kan tegne frihåndsbaner og -polygoner i 3D-visningen og lagre dem i mappen Mine steder på samme måte som en stedsmarkering. Baner og polygoner har de samme funksjonene som stedsmarkeringsdata, deriblant navn, beskrivelse, stilvisning og sted. Når du har laget en bane, kan du velge den og spille av en tur på den. Se Redigere steder og mapper hvis du vil ha mer informasjon om endring av baner og polygoner du lager.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å tegne en bane eller polygon i 3D-visningen.

 1. Plasser 3D-visningen slik at området du ønsker å markere, vises på best mulig måte. Jo mer detaljert visningen er, desto nærmere kan tegningen følge landskapet. Fra menyen Legg til velger du Bane (Ctrl + Skift + T) eller Polygon (Ctrl + Skift + G). Dialogboksen Ny bane eller Ny polygon vises, og pekeren endres til et firkantet tegneredskap. Angi egenskapene for tegningen slik du ville gjort for andre typer stedsdata. Se Redigere steder og mapper hvis du vil ha mer informasjon.

  Hint: Endre stilfarge (fanen Stil, farge) for stien eller polygonen fra standard hvit for å få et bedre bilde av formen du prøver å tegne. Klikk i visningen for å begynne å tegne, og bruk følgende metoder for å få ønsket form:
  • Frihåndsform – Klikk én gang, hold og dra. Pekeren endres til en pil opp for å angi at du bruker frihåndsmodus. Når du drar pekeren rundt i 3D-visningen, følger formens omriss pekerens bane. Hvis du tegner en bane, vises en linje, og hvis du tegner en polygon, opprettes en form ut fra pekerens bane, der start- og sluttpunkt alltid knyttes sammen.
  • Vanlig form – Klikk og slipp. Flytt musen til et nytt punkt og klikk for å legge til flere punkt. I denne modusen forblir pekeren et firkantet tegneredskap, og banen eller polygonen du tegner, er nøyaktig den samme som banen og polygonen som beskrives under Måle avstander og områder.

  Du kan bruke en kombinasjon av disse tegnemodusene for å kombinere buede kanter og rette kanter. For å gå fra en frihåndsmodus til en vanlig modus slipper du museknappen, plasserer pekeren et nytt sted og klikker. En rett kant tegnes mellom det siste og det nest siste punktet du har valgt. Gjør det motsatte for å gå tilbake til modus for frihåndstegning igjen.


  Tips: For å navigere i 3D-visningen mens du lager en ny bane eller polygon, bruker du tastaturkontrollene eller navigeringspanelet.
 2. Hvis du tegner en polygon, kan du lage formen til et 3D-objekt. Slik gjør du det:
  1. Klikk Høyde-fanen.
  2. Dra glidebryteren fra Bakke mot Himmelrom. Dermed løftes polygonen. Løft formen til ønsket høyde.
  3. Merk av for Forleng sider til bakken. Polygonen er nå et 3D-objekt. Finn ut mer om andre 3D-objekter.
 3. Klikk OK for å lagre den nye banen eller polygonen.