Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Crtanje putanja i poligona

Putanje slobodnog oblika i poligone možete nacrtati u 3D pregledniku i spremiti ih u mapu Moja mjesta, baš kao i oznake. Značajke putanja i poligona iste su kao one za podatke o oznakama, uključujući naziv, opis, stil prikaza i lokaciju. Kada nacrtate putanju, možete odabrati reprodukciju obilaska putanje. Više informacija o mijenjanju putanja i poligona nakon izrade, potražite u odjeljku Uređivanje mjesta i mapa.

Slijedite niže prikazane upute za crtanje putanja ili poligona u 3D pregledniku.

 1. Postavite 3D preglednik tako da sadrži područje koje želite označiti. Što je prikaz detaljniji, to će crtež bolje pratiti značajke krajolika. U izborniku Dodavanje odaberite Putanja(Ctrl + Shift + T) ili Poligon (Ctrl + Shift + G). Prikazat će se dijaloški okvir Nova putanja ili Novi poligon i pokazivač će se promijeniti na alat za crtanje kvadrata. Unesite osobine crteža kao za bilo koju drugu vrstu podataka o mjestima. Više informacija potražite u odjeljku Uređivanje mjesta i mapa.

  Savjet: promijenite zadanu bijelu boju stila (kartica Stil, Boja) za linije ili poligon kako biste bolje vizualizirali oblik koji namjeravate koristiti. Kliknite u preglednik kako biste počeli s crtanjem i na sljedeći način nacrtajte željeni oblik:
  • Slobodni oblik - kliknite jednom, zadržite i povucite. Pokazivač će se promijeniti u strelicu koja pokazuje prema gore, što označava da koristite slobodni oblik. Kada pokazivač povlačite u 3D pregledniku, obris oblika prati kretanje pokazivača. Ako crtate putanju, prikazat će se linija, a ako crtate poligon, oblik će se pojaviti po uzoru na kretanje pokazivača, spajanjem početne i krajnje točke.
  • Pravilan oblik - kliknite i otpustite. Pomaknite miš na novu točku i kliknite kako biste dodali još točaka. U ovom načinu rada pokazivač će ostati alat za crtanje kvadrata, a putanja ili poligon koje nacrtate bit će točno isti kao putanja i poligon opisan u odjeljku Mjerenje udaljenosti i površina.

  Koristite kombinaciju ovih načina crtanja kako biste zaobljene kutove kombinirali s uobičajenim kutovima. Kako biste se iz crtanja slobodnog oblika prebacili na pravilne oblike, jednostavno otpustite tipku miša, postavite pokazivač na novo mjesto i kliknite. Između posljednje i najnovije točke nacrtat će se uobičajen kut. Postupak je obrnut, ako ponovo želite crtati slobodne oblike.


  Savjet: kako biste se kretali u 3D pregledniku prilikom stvaranja nove putanje ili poligona koristite tipkovne kontrole ili navigacijsku ploču.
 2. Ako crtate poligon, možete ga pretvoriti u 3D tijelo. Učinite sljedeće:
  1. kliknite karticu Nadmorska visina.
  2. Povucite klizač s Tlo prema Prostor. To će podići poligon. Podignite oblik na odgovarajuću visinu.
  3. Označite Produži strane do tla. Poligon će se tako pretvoriti u 3D tijelo. Saznajte više o postavljanju drugih 3D objekata.
 3. Kliknite U redu kako biste spremili novu putanju ili poligon.