Izrada ruta puta ili područja interesa

Označite kartu linijama i poligonima da biste planirali ili zabilježili rute puta ili zanimljiva područja.

Crtanje putanje ili poligona

  1. Otvorite Google Earth.
  2. Idite na mjesto na karti.
  3. Iznad karte kliknite Dodaj putanju Add Path. Da biste dodali oblik, kliknite Dodaj poligon Add Polygon. Da biste putanju ili poligon pretvorili u 3D objekt, kliknite Visina.
  4. Prikazat će se dijalog "Nova putanja" ili "Novi poligon". Možda ćete ga morati pomaknuti prije prelaska na sljedeći korak.
  5. Da biste nacrtali željenu liniju ili oblik, kliknite početnu točku na karti i povucite.
  6. Kliknite krajnju točku. Zatim unesite opis i svojstva.
  7. Kliknite U redu.

Nakon što nacrtate putanju ili poligon, možete izmjeriti udaljenosti i područja.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?