Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
La pàgina que heu sol·licitat no està disponible actualment en el vostre idioma. Podeu seleccionar un altre idioma a la part inferior de la pàgina o bé traduir a l'instant qualsevol pàgina web a l'idioma que vulgueu mitjançant la funció de traducció integrada de Google Chrome.

Set up memory and disk cache preferences

By increasing your memory and disk cache size, you can improve performance. To do this, follow the steps below:

  1. Click Tools > Options (Google Earth > Preferences on the Mac). Click the 'Cache' tab.
  2. Enter a value in the 'Memory Cache Size' field. You do not need to know the actual limits of your computer's memory because Google Earth automatically limits the size according to the physical memory available on your PC.
  3. Enter a value less than 2000 in the 'Disk Cache Size' field.

Increasing the size of memory or disk cache can improve performance but can adversely impact the performance of other applications. Available memory is dependent on the specifics of your computer. Increasing memory cache significantly improves performance for printing and movie-making with Google Earth Pro and Google Earth EC. Disk cache is limited to 2GB. Google Earth uses this cache when you are viewing imagery offline. This enables you to view the earth without an Internet connection.

You can recover some disk space by deleting the disk cache. To do this:

  1. Click File > Server Logout.
  2. Select Tools > Options (Google Earth > Preferences on the Mac). Click on the 'Cache' tab.
  3. Click Delete Cache Files.