Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tuỳ chọn Xem

Bạn có thể đặt một số tuỳ chọn để tác động tới hình ảnh của trình xem 3D, cũng như cách hiển thị biểu tượng, nhãn và các phần tử khác. Để truy cập những cài đặt này, làm như sau:

 • Windows/Linux: Nhấp vào Công cụ > Tuỳ chọn > Chế độ xem 3D.
 • Mac: Nhấp Google Earth > Tuỳ chọn > Chế độ xem 3D.

Tuỳ chọn Xem

Hãy ghi nhớ rằng một số tính năng nâng cao ảnh hưởng tới hoạt động của Google Earth; tức là, càng có nhiều tính năng nâng cao thì càng cần nhiều tài nguyên máy tính của bạn. Cài đặt bao gồm:

 • Màu hoạ tiết - Sửa đổi tính năng này để đặt số bit được sử dụng để thể hiện màu sắc trong trình xem 3D. True Color (32 bit) tạo ra chế độ xem trung thực hơn.
 • Bộ lọc không đẳng hướng (đường chân trời liền mạch) - Bộ lọc không đẳng hướng là phương pháp được sử dụng để lọc các pixel trong ánh xạ hoạ tiết nhằm làm cho hình ảnh mịn hơn. Bật tính năng này sẽ tạo ra hình ảnh mịn hơn nhiều xung quanh đường chân trời khi xem trái đất từ góc nghiêng. Cũng sẽ cần nhiều bộ nhớ cạc đồ hoạ hơn, vì vậy chỉ sử dụng tuỳ chọn này khi bộ nhớ cạc đồ hoạ của bạn ít nhất phải là 32 MB. Ở mặc định, tuỳ chọn này được đặt là Tắt.
 • Kích thước nhãn/biểu tượng - Sử dụng tính năng này để thay đổi kích thước mặc định của nhãn và biểu tượng trong trình xem 3D. Cài đặt là Nhỏ sẽ tối ưu cho khu vực đô thị chi tiết thường có rất nhiều nhãn và biểu tượng, nhưng nếu bạn thường xem cả khu vực rộng và đô thị, chọn Trung bình để những dấu vị trí xem từ độ cao hơn xuất hiện trong trình xem 3D. Xem thêm Điều chỉnh Hiển thị POI.
 • Chế độ đồ hoạ - Hầu hết các ứng dụng máy tính chuyên sâu về đồ hoạ (bao gồm Google Earth) phụ thuộc vào một trong hai khả năng kết xuất 3D có thể có trên máy tính chạy trên Windows của bạn: OpenGL hoặc Direct X. Trên Linux và Mac, Google Earth chỉ hỗ trợ OpenGL. Do OpenGL là phần mềm kết xuất cho hầu hết cạc đồ hoạ, Google Earth sử dụng chế độ này làm mặc định. Tuy nhiên, hệ thống của bạn có thể yêu cầu DirectX (Windows), hoặc hệ thống của bạn có thể chạy tốt nhất ở chế độ an toàn. Khi bạn khởi động Google Earth, bạn có thể chọn kết xuất hình ảnh 3D phù hợp nhất với phần cứng hệ thống của mình. Nếu bạn đang sử dụng Windows, Google Earth cố xác định cài đặt phù hợp nhất với cạc đồ hoạ của bạn và tự động đề xuất chuyển đổi.

  (chỉ có trong Windows) Có hai cách để chọn OpenGL hoặc DirectX làm phần mềm kết xuất đồ hoạ 3D của bạn:
  • Chọn từ Trình đơn Bắt đầu - Chọn Đặt DirectX làm Trình kết xuất Mặc định từ Chương trình - Google Earth bên dưới trình đơn Bắt đầu của máy tính của bạn, hoặc chọn Đặt OpenGL... Sau khi chọn chế độ đồ hoạ, hộp thoại sẽ thông báo cho bạn về lựa chọn và bạn có thể khởi động Google Earth để chạy trong chế độ đồ hoạ đã chọn.
  • Chọn Chế độ Đồ hoạ - Chọn OpenGL hoặc DirectX từ phần Chế độ Đồ hoạ của hộp thoại Tuỳ chọn Google Earth.

  Chọn tính năng "Chế độ An toàn" khi bạn thấy có vấn đề với trình xem 3D của Google Earth. Tuỳ chọn này tắt tính năng kết xuất nâng cao như kết xuất hoạ tiết gồm nhiều hình thu nhỏ và đa giác được tô nền, do đó giúp giảm tải cho cạc đồ hoạ. Nếu sự cố được giải quyết sau khi bật tính năng này, có thể sự cố là do cạc đồ hoạ hoặc trình điều khiển cạc đồ hoạ của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Tôi làm cách nào để nâng cấp trình điều khiển cạc đồ hoạ của mình?
 • Hiển thị Vĩ tuyến/Kinh tuyến - Khi bạn di chuyển con trỏ chuột trong trình xem 3D, vĩ độ và kinh độ hiển thị trong góc phía dưới bên trái của trình xem 3D.

  Ở mặc định, những toạ độ này được hiển thị theo độ, phút, giây (DD.MM.SS) hoặc độ, phút thập phân (DD MM.MMM). Đây là ví dụ của DD.MM.SS:
  Toạ độ theo độ, phút, giây

  Bạn có thể chọn tuỳ chọn Độ để hiển thị toạ độ địa lý theo độ thập phân (vd: 37,421927° -122,085110°).
  Toạ độ địa lý theo độ thập phân

  Ngoài ra, bạn có thể hiển thị những toạ độ này bằng Phép chiếu UTM (vd: 580954,57 m E 4142073,74 m N)
  Phép chiếu UTM

 • Hiển thị Độ cao - Đặt đơn vị đo độ cao khi chúng xuất hiện trên Google Earth. Khi bạn di chuyển con trỏ chuột trong trình xem 3D, độ cao của địa hình bên dưới con trỏ được hiển thị ở góc trái bên dưới của trình xem 3D. Theo mặc định, độ cao được hiển thị theo bộ và dặm khi đủ cao.
  Độ cao theo bộ và dặm

  Bạn có thể chọn hiển thị độ cao theo mét và ki lô mét.
  Độ cao theo mét và ki lô mét
 • Phông chữ - Điều chỉnh cỡ phông chữ và kiểu chữ xuất hiện trong trình xem 3D. Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng cài đặt phông chữ chính, do cài đặt phông chữ phụ chỉ dành cho ít trường hợp khi phông chữ chính của bạn gặp sự cố. Sử dụng phông chữ phụ nếu dữ liệu nhãn của bạn có những ký tự không sẵn có bằng phông chữ mặc định Arial.
 • Chất lượng bản đồ địa hình - Sử dụng thanh trượt này để đặt chất lượng bản đồ địa hình thành chất lượng thấp hơn (ít chi tiết hơn) với hoạt động tốt hơn hoặc thành chất lượng cao hơn (nhiều chi tiết hơn) với hoạt động chậm hơn. Để điều chỉnh hình thức của các ngọn đồi khi bạn bật bản đồ địa hình trong trình xem 3D, bạn có thể đặt giá trị Tăng cực đại Độ cao từ 0.n tới 3.0, bao gồm giá trị thập phân. Cài đặt mặc định cho giá trị này là 1. Thông thường, cài đặt cao hơn 1.5 sẽ tạo ra hình ảnh hiển thị được tăng cực đại quá mức đối với phần lớn bản đồ địa hình. Xem thêm Nghiêng và Xem Bản đồ địa hình Đồi núi.
 • Bản đồ Toàn cảnh - Xem Điều chỉnh Kích thước Bản đồ Toàn cảnh và Tỷ lệ Thu phóng.

Xem thêm Hiển thị hoặc Ẩn Các mục trong Trình xem 3D.