Thay đổi cách bạn xem hình ảnh trong Google Earth

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị biểu tượng, nhãn và các yếu tố khác.

  • Windows/Linux: Nhấp vào Công cụ Tiếp theo Tùy chọn Tiếp theo Chế độ xem 3D.
  • Mac: Nhấp vào Google Earth Tiếp theo Tùy chọn Tiếp theo Chế độ xem 3D.

Các cài đặt mà bạn có thể thay đổi

  • Bộ lọc không đẳng hướng (đường chân trời mượt): Xem đường chân trời trông mượt hơn khi nhìn trái đất từ góc nghiêng.
  • Chế độ đồ họa: Thay đổi khả năng hiển thị của cạc đồ họa.
    • Linux hoặc Mac: Google Earth chỉ hỗ trợ OpenGL.
    • Windows: Google Earth cố gắng xác định cài đặt nào phù hợp nhất với cạc đồ họa của bạn và tự động đề xuất chuyển đổi.
  • Nếu bạn gặp vấn đề trong trình xem 3D, hãy chọn Chế độ an toàn để tắt các tính năng hiển thị nâng cao. Bạn cũng có thể cố gắng nâng cấp trình điều khiển cạc đồ họa của mình.
  • Chất lượng địa hình: Nếu địa hình được bật, bạn có thể điều chỉnh chất lượng địa hình xuống thấp hơn (ít chi tiết hơn) để tăng hiệu suất. Để điều chỉnh hình ảnh hiển thị của các ngọn đồi, hãy nhập giá trị "Tăng độ cao theo cấp số nhân" từ 0,n thành 3,0, bao gồm cả số thập phân.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?