Google Earth'te görüntüleme tercihleri

Simge, etiket ve diğer öğelerin görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz.

  • Windows/Linux: Araçlar Sonraki Seçenekler Sonraki 3D Görünüm'ü tıklayın.
  • Mac: Google Earth Sonraki Tercihler Sonraki 3D Görünüm'ü tıklayın.

Değiştirebileceğiniz ayarlar

  • Anisotropik filtreleme (düzgün ufuk): Dünyayı eğik bir açıdan görüntülerken ufuk boyunca çok daha düzgün bir görüntü elde edersiniz.
  • Grafik modu: Grafik kartınızın işleme özelliklerini değiştirin.
    • Linux veya Mac: Google Earth yalnızca OpenGL'i destekler.
    • Windows: Google Earth grafik kartınız için hangi ayarın en uygun olduğunu belirlemeye çalışır ve otomatik olarak ona geçiş yapmanızı önerir.
  • 3D görüntüleyicide sorun yaşıyorsanız, gelişmiş işleme özelliklerini kapatmak için Güvenli Mod'u seçin. Alternatif olarak grafik kartı sürücünüzü yükseltmeyi de deneyebilirsiniz.
  • Arazi kalitesi: Arazi özelliği açıksa performansı artırmak için arazi kalitesini daha düşük (daha az ayrıntılı) olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tepelerin görünümünü ayarlamak için, ondalık basamaklar dahil olmak üzere 0,s - 3,0 arasında bir "Yüksekliği Artırma" değeri girin.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?