ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ค่ากำหนดของการดูภาพ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขค่ากำหนดให้มีผลต่อภาพในมุมมองภาพ 3 มิติ รวมทั้งการแสดงผลของไอคอน ป้าย และส่วนประกอบอื่นๆ ได้เช่นกัน การเข้าถึงการตั้งค่าดังกล่าว ให้ทำดังนี้:

 • Windows/Linux: คลิกที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > มุมมอง 3 มิติ
 • Mac: คลิก Google Earth > ค่ากำหนด > มุมมอง 3 มิติ

ค่ากำหนดของการดูภาพ

โปรดระลึกไว้ว่า การปรับปรุงเพิ่มเติมบางรายการจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Google Earth นั่นหมายความว่า ยิ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของคุณมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การตั้งค่าประกอบด้วย:

 • สีพื้นผิว - แก้ไขคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดจำนวนบิตที่ใช้แสดงสีในมุมมองภาพ 3 มิติ True Color (32 บิต) จะทำให้ภาพดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น
 • การกรองแบบแอนไอโซโทรปิก (ขอบฟ้าราบเรียบ) - การกรองแบบแอนไอโซโทรปิกคือวิธีการที่ใช้เพื่อกรองพิกเซลในการแมปพื้นผิวเพื่อให้ได้ภาพที่ดูราบเรียบยิ่งขึ้น การใช้คุณลักษณะนี้จะทำให้ภาพบริเวณขอบฟ้าดูราบเรียบมากขึ้น เมื่อมองดูโลกจากมุมเอียง แต่วิธีนี้ก็ใช้หน่วยความจำของการ์ดแสดงผลมากขึ้นด้วย จึงควรใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะกรณีที่การ์ดแสดงผลของคุณมีหน่วยความจำอย่างน้อย 32 เมกะไบต์ เริ่มแรก กำหนดให้ตัวเลือกนี้เป็น "ปิด"
 • ขนาดป้าย/ไอคอน - ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดเริ่มต้นของป้ายและไอคอนในมุมมองภาพ 3 มิติ การตั้งค่า “ขนาดเล็ก” เหมาะสมสำหรับในเขตเมืองแบบละเอียดซึ่งมีป้ายและไอคอนจำนวนมากปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง แต่ถ้าโดยปกติคุณดูทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และในเมือง ให้เลือก “ปานกลาง” เพื่อให้เครื่องหมายบอกตำแหน่งที่มองเห็นจากมุมสูงปรากฏขึ้นในมุมมองภาพ 3 มิติ โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ การปรับการแสดงผลของจุดที่น่าสนใจ (POI)
 • โหมดกราฟิก - แอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกราฟิกมากๆ ส่วนใหญ่ (รวมถึง Google Earth) ต้องอาศัยความสามารถในการแสดงผล 3 มิติในคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ: ซึ่งอาจเป็น OpenGL หรือ Direct X ส่วนใน Linux และ Mac Google Earth จะสนับสนุนเฉพาะ OpenGL เนื่องจาก OpenGL เป็นซอฟต์แวร์การแสดงผลสำหรับการ์ดแสดงผลส่วนใหญ่ Google Earth จึงใช้โหมดดังกล่าวโดยเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ดี ระบบของคุณอาจต้องติดตั้ง DirectX (Windows) หรือระบบของคุณอาจทำงานได้ดีที่สุดในเซฟโหมด เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Google Earth คุณสามารถเลือกการแสดงผลของภาพถ่าย 3 มิติ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฮาร์ดแวร์ระบบของคุณ ถ้าคุณใช้งาน Windows โปรแกรม Google Earth จะพยายามกำหนดว่าการตั้งค่าแบบใดจึงจะเหมาะสมกับการ์ดแสดงผลของคุณ และจะแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่านั้นโดยอัตโนมัติ

  (เฉพาะ Windows เท่านั้น) มี 2 ทางที่จะเลือกใช้ได้ทั้ง OpenGL หรือ DirectX มาใช้เป็นซอฟต์แวร์แสดงผลภาพ 3 มิติ:
  • การเลือกจากเมนู Start - เลือก ตั้งค่า DirectX เป็นเครื่องมือแสดงผลเริ่มต้นจากโปรแกรม - Google Earth ในเมนู Start ของคอมพิวเตอร์ หรือเลือก Set OpenGL... หลังจากเลือกโหมดกราฟิก กรอบข้อความจะแจ้งให้ทราบถึงการเลือก และคุณสามารถเริ่มต้น Google Earth เพื่อให้ทำงานในโหมดกราฟิกที่เลือก
  • การเลือกโหมดกราฟิก - เลือก OpenGL หรือ DirectX จากหัวข้อ โหมดกราฟิก ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Google Earth

  เลือกคุณลักษณะ "เซฟโหมด" เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าเกิดปัญหากับมุมมองภาพ 3 มิติ ของ Google Earth ตัวเลือกนี้จะปิดการทำงานของคุณลักษณะการแสดงผลขั้นสูง เช่น การแสดงผลพื้นผิวแบบ mipmap และรูปหลายเหลี่ยมทึบ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณงานให้กับการ์ดแสดงผลของคุณ ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเปิดคุณลักษณะนี้ ปัญหานี้น่าจะมีสาเหตุจากการ์ดแสดงผลหรือไดรเวอร์ของการ์ดแสดงผลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ฉันจะอัปเกรดไดรเวอร์การ์ดแสดงผลได้อย่างไร?
 • แสดงละติจูด/ลองจิจูด - ในขณะที่คุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ในมุมมองภาพ 3 มิติ พิกัดละติจูดและลองจิจูดจะปรากฏขึ้นมุมซ้ายล่างของมุมมองภาพ 3 มิติ

  ตามค่าเริ่มต้น การแสดงผลค่าพิกัดเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบองศา ลิปดา ฟิลิปดา (DD.MM.SS) หรือองศา ลิปดาทศนิยม (DD MM.MMM) นี่คือตัวอย่างของ DD.MM.SS:
  พิกัดเป็นองศา ลิปดา ฟิลิปดา

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกองศาที่ต้องการให้แสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นค่าทศนิยมขององศาได้ (เช่น 37.421927° -122.085110°)
  พิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นค่าทศนิยมขององศา

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงพิกัดเหล่านี้โดยใช้ Universal Transverse Mercator (เช่น 580954.57 m E 4142073.74 m N)
  Universal Transverse Mercator

 • แสดงระดับความสูง - ตั้งค่าหน่วยการวัดระดับความสูงตามที่ปรากฏใน Google Earth ในขณะที่คุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ในมุมมองภาพ 3 มิติ ระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งอยู่ใต้ตัวชี้จะปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของมุมมองภาพ 3 มิติ ตามค่าเริ่มต้น การแสดงค่าระดับความสูงมีค่าเป็นฟุตหรือเป็นไมล์เมื่อมีความสูงเพียงพอ
  ระดับความสูงมีค่าเป็นฟุตและไมล์

  คุณสามารถเลือกให้แสดงค่าระดับความสูงเป็นเมตรและกิโลเมตรได้
  ระดับความสูงเป็นเมตรและกิโลเมตร
 • แบบอักษร - ปรับขนาดและการแสดงผลแบบอักษรสำหรับข้อความตามที่ปรากฏในมุมมองภาพ 3 มิติ ในกรณีส่วนใหญ่ จะใช้ค่าแบบอักษรหลัก เนื่องจากค่าแบบอักษรสำรองจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีปัญหากับแบบอักษรหลักซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ใช้แบบอักษรสำรองเมื่อข้อมูลป้ายของคุณไม่มีตัวอักขระบางตัวเมื่อใช้ Arial เป็นแบบอักษรเริ่มต้น
 • คุณภาพของภูมิประเทศ - ใช้แถบเลื่อนนี้เพื่อตั้งค่าคุณภาพของภูมิประเทศให้มีคุณภาพลดลงกว่าเดิม(รายละเอียดน้อยลง) แต่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น หรือให้มีคุณภาพสูงขึ้น (รายละเอียดมากขึ้น) แต่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงกว่าเดิม หากต้องการปรับการแสดงผลภาพภูเขา เมื่อคุณมีเปิดใช้งานภูมิประเทศในมุมมองภาพ 3 มิติ คุณสามารถตั้งค่าการขยายระดับความสูงตั้งแต่ 0.n ถึง 3.0 รวมค่าทศนิยม ค่าเริ่มต้นสำหรับค่านี้คือ 1 โดยปกติแล้วการตั้งค่าที่สูงกว่า 1.5 จะทำให้เกิดลักษณะของภาพที่ขยายมากเกินไปสำหรับภูมิประเทศส่วนใหญ่ โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ การเอียงภาพและการดูภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
 • แผนที่ภาพรวม - โปรดดู การปรับขนาดแผนที่ภาพรวมและสัดส่วนการย่อ/ขยาย

นอกจากนี้ โปรดดู การแสดงหรือการซ่อนรายการในมุมมองภาพ 3 มิติ