Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Postavke prikaza

Možete postaviti različite postavke koje će utjecati na slike u 3D pregledniku, kao i na način prikaza ikona, oznaka i drugih elemenata. Ovim postavkama možete pristupiti na sljedeći način:

 • Windows/Linux: kliknite Alati > Opcije > 3D prikaz.
 • Mac: kliknite Google Earth > Preferences (Postavke) > 3D View (3D prikaz).

Postavke prikaza

Napominjemo, kako neka unapređenja utječu na rad programa Google Earth; tj. više unapređenja zahtijeva i više resursa na računalu. Postavke uključuju:

 • Boje teksture - prilagodite ovu značajku kako biste postavili broj dijelova koji se koriste za predstavljanje boja u 3D pregledniku. True Color (32 bita) daje prirodniji prikaz.
 • Anizotropno filtriranje (neisprekidan prikaz horizonta) - anizotropno filtriranje je način koji se koristi za filtriranje piksela u mapiranju teksture kako bi se dobio manje isprekidan prikaz slike. Omogućavanje ove značajke daje manje isprekidan prikaz slike oko horizonta kada se Zemlja gleda iz nagnutog kuta. Potrebno je i više memorije na grafičkoj kartici pa ovu opciju koristite samo ako Vaša grafička kartica ima najmanje 32 MB memorije. Prema zadanim postavkama ova je opcija postavljena na Isključeno.
 • Veličina oznaka/ikone - ovu značajku koristite kako biste promijenili veličinu oznaka i ikona u 3D pregledniku. Postavka "Mala" najbolja je za urbana područja s mnogo detalja u kojima često dolazi do prikaza velikog broja oznaka i ikona, no ako obično pregledavate urbana područja koja su velika, odaberite postavku "Srednje" kako bi se oznake gledane s većih visina prikazale u 3D pregledniku. Pogledajte i odjeljak Prilagodba prikaza točaka zanimanja.
 • Grafički način rada - većina programa koje koriste naprednu grafiku (uključujući i Google Earth) oslanjaju se na jednu od dvije mogućnosti 3D prikaza na Windows računalu: ili OpenGL ili Direct X. U sustavima Linux i Mac, program Google Earth podržava samo OpenGL. Kako je OpenGL softver za prikaz za većinu grafičkih kartica, Google Earth prema zadanim postavkama koristi taj način rada. Međutim, sustav može zahtijevati DirectX (Windows) ili je sustav pokrenuti u sigurnom načinu rada. Kada pokrenete program Google Earth, možete odabrati prikaz 3D slika koji najbolje odgovara hardveru sustava. Ako koristite sustav Windows, Google Earth će pokušati odrediti koja postavka najbolje odgovara grafičkoj kartici i automatski predložiti da se prebacite na nju.

  (Samo Windows) Postoje dva načina na koja možete odabrati ili OpenGL ili DirectX kao softver za 3D prikaz:
  • Odabir izbornika Start - na izborniku Start pod Programi - Google Earth odaberite Postavi DirectX kao zadani softver za prikaz ili odaberite Postavi OpenGL... Nakon odabira grafičkog načina rada, dijaloški okvir će Vas upozoriti na odabir te možete pokrenuti Google Earth u odabranom grafičkom načinu rada.
  • Odabir grafičkog načina rada - odaberite OpenGL ili DirectX iz odabira za grafički način rada u dijaloškom okviru Opcije programa Google Earth.

  Odaberite značajku "Sigurni način rada" ako primijetite probleme s 3D preglednikom. Ova opcija isključit će napredne značajke prikaza kao što su mipmap prikaz tekstura i ispunjeni poligoni te tako smanjiti količinu zadataka koje grafička kartica mora izvršiti. Ako uključivanje ove značajke riješi problem, uzrok problema je vjerojatno grafička kartica ili upravljački program grafičke kartice. Više informacija potražite u odjeljku Kako mogu nadograditi upravljački program grafičke kartice?
 • Prikaži širinu/dužinu - kada pomičete pokazivač miša u 3D pregledniku, koordinate dužine i širine prikazuju se u donjem lijevom kutu 3D preglednika.

  Prema zadanim vrijednostima ove se koordinate prikazuju u stupnjevima, minutama i sekundama (DD.MM.SS) ili u stupnjevima i decimalnim minutama (DD MM.MMM). Ovo je primjer za DD.MM.SS:
  Koordinate u stupnjevima, minutama, sekundama

  Možete odabrati opciju Stupnjevi kako biste zemljopisne koordinate prikazali u decimalnim stupnjevima (npr., 37.421927° -122.085110°).
  Zemljopisne koordinate u decimalnim stupnjevima

  Nadalje, ove koordinate možete prikazati pomoću univerzalnog transverzalnog Mercatora (npr. 580954.57 m I 4142073.74 m S)
  Univerzalni transverzalni Mercator

 • Prikaži nadmorsku visinu - postavite mjerne jedinice nadmorske jedinice kao što se prikazuju u programu Google Earth. Kada pokazivač miša pomaknete u 3D pregledniku, nadmorska visina terena ispod pokazivača prikazat će se u donjem lijevom kutu 3D preglednika. Prema zadanim vrijednostima nadmorska se visina prikazuje u stopama i miljama kada je dovoljno visoka.
  Nadmorska visina u stopama i miljama

  Nadmorsku visinu možete prikazati i u metrima i kilometrima.
  Nadmorska visina u metrima i kilometrima
 • Fontovi - prilagodite veličinu fonta i izgled teksta u 3D pregledniku. U većini slučajeva možete koristiti postavku primarnog fonta jer se postavka sekundarnog fonta koristi samo u slučajevima kada postoji problem s primarnim fontom. Sekundarni font koristite ako podaci na oznaci sadrže znakove koji nisu dostupni u zadanom Arial fontu.
 • Kvaliteta terena - ovaj klizač koristite kako biste kvalitetu terena postavili na nižu (manje pojedinosti) i tako ostvarili bolje radne karakteristike ili na višu (više pojedinosti) što će uzrokovati sporiji rad aplikacije. Kako biste prilagodili izgled brdovitog terena prilikom prikaza terena u 3D pregledniku, Povećanje elevacije možete postaviti na vrijednost između 0 i 3,0, uključujući decimalne vrijednosti. Zadana postavka ove vrijednosti je 1. Postavke veće od 1,5 obično mogu stvoriti pretjerano izražajan prikaz većine terena. Pogledajte i odjeljak Naginjanje i prikaz brdovitog terena.
 • Pregled karte - pogledajte odjeljak Prilagođavanje veličine pregleda karte i omjera zumiranja.

Pogledajte i odjeljak Prikaz i sakrivanje stavki u 3D pregledniku.