Dünya Haritasını Kullanma

Dünya Haritası penceresi özelliği, 3B görüntüleyicideki geçerli görünüme karşılık gelen bir konum göstergesiyle birlikte ek bir dünya görünümü görüntüler. Aşağıdaki örnekte, Google Earth, Fransa’da Paris şehri üzerinde konumlandırılmıştır. Dünya Haritası penceresinde, görünümün tüm dünyaya göre konumunu belirtmek için bir çapraz işaretleyici bulunur.
Paris, Fransa

Dünya Haritası penceresini göstermek ya da gizlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Göster > Dünya Haritası’nı tıklayın
 • CTRL (Mac’te Command/Open Apple Tuşu) + M tuşlarına basın

Dünya Haritası Özellikleri

Dünya Haritası penceresini aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

 • Geçerli görünümün tüm dünyaya göre konumu

  Örneğin, Google Earth Topluluğu’ndan bir KMZ dosyasını açarsanız, 3B görüntüleyici hızlı bir şekilde dünya üzerindeki bilmediğiniz bir görünüme gidebilir. Geçerli görünümün tüm dünyaya göre konumunu görmek için Dünya Haritası penceresini açabilirsiniz. 3B görüntüleyicinin konumunu ayarladığınızda, Dünya Haritası üzerindeki gösterge, 3B görüntüleyicideki geçerli konumu yansıtmak için sürekli olarak ayarlanır.
 • 3B görüntüleyicideki hareketi denetleyin

  Dünya Haritası penceresi 3B görüntüleyicideki ayarlamaları konumlandırmak için tepki verdiğinde, doğrudan Dünya Haritası penceresiyle de etkileşebilirsiniz. Pencerenin içinde herhangi bir alanı çift tıklarsanız, hem dünya haritası görüntüsü hem de 3B görüntüleyici konumu Dünya Haritası penceresinde tıkladığınız noktaya ayarlar. Örneğin, geçerli görünüm ABD’de bulunuyorsa, Afrika kıtasını çift tıklayabilirsiniz ve hem Dünya Haritası göstergesi hem de 3B görüntüleyici yeni konuma taşınır.

Dünya Haritası Pencere Boyutunu ve Yakınlaştırma Oranını Ayarlama

Dünya haritası tercihlerini ayarlamak için, Araçlar > Seçenekler > 3B Görünüm’ü (Mac: Google Earth > Tercihler > 3B Görünüm) seçin. Dünya Haritası görünümünü küçükten büyüğe ölçeklemek için, Dünya Haritası seçeneklerinde kaydırıcı denetimini ayarlayın.

Seçenekler > 3B Görünüm sekmesindeki seçenekleri kullanarak, Dünya Haritası penceresinde görüntülenen alan oranını 3B görüntüleyicideki alana göre de ayarlayabilirsiniz. Bu oranın üç temel öğesi vardır:

 • 1:sonsuz (varsayılan ayar) - Burada, 3B görüntüleyicide görüntülenen alan miktarına bakılmaksızın, tüm dünya haritası Dünya Haritası penceresinde görüntülenir. Bu, yukarıda Paris örneğinde gösterilmiştir. 1:1 - Dünya Haritası penceresindeki görünüm, tam olarak 3B görüntüleyicideki görünüme karşılık gelir. Aşağıda gösterildiği gibi, Dünya Haritası penceresinde geçerli görünümün sınırları kırmızı bir sınır kutusu kullanılarak çizilir. 3B görüntüleyicideki geçerli görünümün dışında kalan az miktardaki alan, Dünya Haritası penceresinde görüntülenir.
  1:1 oranı örneği
 • 1:n - Burada, n sizin ayarladığınız herhangi bir sayıya karşılık gelir ve geçerli görünümle çarpılır. Bu göreli bir "uzaklaştırma" katsayısı oluşturur ve böylece geçerli görünümü 10, 50 ya da başka herhangi bir katsayıya göre uzaklaştırabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde, yakınlaştırma katsayısı 260’a ayarlanmış olarak, Paris’teki bir binanın aynı yakın çekim görünümleri gösterilmektedir.
  1:n oranı örneği