Advanced user guide

Använda översiktskartan

I fönstret Översiktskarta visas ytterligare en vy av jorden med en positionsmarkering på platsen för det område som visas i 3D-vyn. I följande exempel visas Paris i Frankrike i Google Earth. I fönstret Översikt finns en hårkorsmarkering som anger vyns placering i förhållande till hela jorden.
Paris i Frankrike

Du visar och döljer fönstret med översiktskartan genom att göra något av följande:

 • Klicka på Visa > Översiktskarta.
 • Klicka på CTRL (Kommando/Apple-tangenten på Mac) + M

Översiktskartans funktioner

Du kan använda fönstret Översiktskarta till att:

 • Bestämma den aktuella vyns position i förhållande till hela jorden.

  Om du t.ex. öppnar en KMZ-fil från Google Earth Community kanske 3D-vyn snabbt flyger till en detaljerad vy av en del av jorden du inte känner igen. Du kan öppna fönstret Översiktskarta så visas den aktuella vyns position i förhållande till hela jorden. När du justerar 3D-vyns position flyttas även markeringen i översiktskartan så att den visar 3D-vyns aktuella position.
 • Förflyttningar i själva 3D-vyn.

  Fönstret Översiktskarta reagerar inte bara på positionsjusteringar i 3D-vyn utan du kan också förflytta dig direkt i fönstret Översiktskarta. Dubbelklicka på ett område i fönstret så ändras positionen både i översikten och i 3D-vyn till den plats du klickar på i fönstret Översiktskarta. Om t.ex. den aktuella vyn visar en plats i USA kan du klicka på kontinenten Afrika så flyttas både markeringen på Översiktskartan och 3D-vyn till den nya positionen.

Ändra fönsterstorleken och zoomningsnivån för översiktskartan

Du kan justera inställningarna för Översiktskarta genom att välja Verktyg > Inställningar > 3D-visning (Mac: Google Earth > Inställningar > 3D-visning). Du kan ändra skalan för översiktskartan från liten till stor genom att justera skjutreglaget under alternativen för översiktskartan.

Med hjälp av inställningarna på fliken Alternativ > 3D-visning kan du också justera skalan för det område som visas i fönstret Översiktskarta i förhållande till 3D-visningen. Det finns tre grundalternativ för skalan:

 • 1:oändligt (standardinställning) – Med det här alternativet visas hela jorden i fönstret Översiktskarta oavsett hur stort område som visas i 3D-vyn. Detta visas i Paris-exemplet ovan. 1:1 – Vyn i fönstret Översiktskarta motsvarar exakt det som visas i 3D-vyn. Som du ser på bilden nedan markeras gränserna för den aktuella vyn med en röd ruta i fönstret Översiktskarta. En liten del av området utanför det aktuella området i 3D-vyn visas i fönstret Översiktskarta.
  Exempel på förhållandet 1:1
 • 1:n – Med det här alternativet motsvarar n valfri siffra som du anger, multiplicerat med den aktuella vyn. Då skapas en relativ "zoomfaktor" så att du kan välja om du vill zooma ut från den aktuella vyn med hjälp av 10, 50 eller någon annan faktor. I exemplet nedan visas samma närbild på en byggnad i Paris med zoomfaktorn justerad till 260.
  Exempel på förhållandet 1:n