Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Sử dụng tọa độ cho các địa điểm trong Google Earth

Bạn có thể sử dụng Google Earth để lấy kinh độ và vĩ độ của bất kỳ vị trí nào trên hình ảnh địa cầu. Bạn càng phóng to một vị trí, thì tọa độ càng chi tiết.

Kinh độ và vĩ độ có sẵn trên Google Earth cho máy tính.

Nơi để tìm tọa độ

Bạn có thể thấy kinh độ và vĩ độ của bất kỳ vị trí nào trên hình ảnh địa cầu vào bất kỳ lúc nào.

Khi bạn di chuột xung quanh màn hình, tọa độ sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình cho bất kỳ vị trí nào mà con trỏ đang trỏ vào.

Nếu bạn di chuột ra khỏi màn hình, Google Earth sẽ hiển thị cho bạn tọa độ của vị trí ở trung tâm của màn hình.

Chọn cách hiển thị tọa độ

Windows & Linux
 1. Mở Google Earth. Trong thanh menu phía trên, chọn Công cụ > Tùy chọn.
 2. Trong tab Chế độ xem 3D của mục “Hiển thị Kinh độ/Vĩ độ”, chọn cách hiển thị tọa độ:
  • Độ thập phân: chẳng hạn như 37.7, -122.2
  • Độ, Phút, Giây: chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Độ, Thập phân Phút: chẳng hạn như 37° 42' 0", -122° 0' 0"
  • Hệ tọa độ Universal Transverse Mercator: chẳng hạn như 10 S 055974, 4282182
 3. Nhấp vào OK. Bạn sẽ thấy tọa độ ở góc dưới bên phải của màn hình.
Mac
 1. Mở Google Earth.
 2. Trong thanh menu phía trên, nhấp vào Google Earth > Tùy chọn.
 3. Trong tab Chế độ xem 3D của mục “Hiển thị Kinh độ/Vĩ độ”, chọn cách hiển thị tọa độ:
  • Độ thập phân: chẳng hạn như 37.7, -122.2
  • Độ, Phút, Giây: chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
  • Độ, Thập phân Phút: chẳng hạn như 37° 42' 0", -122° 0' 0"
  • Hệ tọa độ Universal Transverse Mercator: chẳng hạn như 10 S 055974, 4282182
 4. Nhấp vào OK. Bạn sẽ thấy tọa độ ở góc dưới bên phải của màn hình.

Đi đến một vị trí cụ thể

Nếu bạn đã biết tọa độ, bạn có thể tìm kiếm các tọa độ đó và Google Earth sẽ đưa bạn đến đó:

 1. Mở Google Earth.
 2. Ở đầu bảng điều khiển bên trái, chuyển đến hộp tìm kiếm.
 3. Nhập vào tọa độ theo một trong các định dạng sau:
  • Độ thập phân: chẳng hạn như 37.7, -122.2
  • Độ, Phút, Giây: chẳng hạn như 37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W
 4. Google Earth sẽ thu phóng đến vị trí đó và tọa độ sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình.

Bật lưới tọa độ

Có hai cách để xem tọa độ trong lưới trên bản đồ:

 • Trong thanh menu phía trên, nhấp vào Chế độ xem > Lưới.
 • Nhấn Ctrl+L trong Windows hoặc ⌘+L trên Mac.

Số ghi chung cho các tọa độ hiển thị dọc theo các đường lưới. Bạn sẽ thấy số ghi kinh độ và vĩ độ chính xác ở góc dưới bên phải của màn hình.