HIển thị Lưới Vĩ độ/Kinh độ

Google Earth cung cấp một lớp đặc biệt có thể truy cập được từ trình đơn Xem, hiển thị lưới các vĩ tuyến và kinh tuyến trên hình ảnh trong trình xem 3D. Để bật lưới, làm theo một trong những cách sau:

 • Chọn Xem > Lưới Vĩ độ/Kinh độ.
 • Nhấn Ctrl + L (Command/Open Apple Key+ L trên máy Mac)

  Lưới xuất hiện trên hình ảnh trái đất dưới dạng những đường màu trắng, mỗi đường chia vĩ độ/kinh độ được gắn nhãn trên trục đi qua tâm của trình xem 3D. Bạn có thể định vị đặc điểm địa lý trong trình xem 3D và xác định toạ độ không gian địa lý cơ bản bằng lưới này.

  Khi bạn phóng to, mức độ chi tiết của đường chia độ sẽ tăng lên. Ví dụ: từ độ cao quan sát khoảng 100 dặm, Las Vegas, Nevada, xuất hiện ở phía bắc vĩ tuyến 36, và ở ngay phía tây kinh tuyến 115.

  Las Vegas, Nevada

  Khi bạn phóng to tới độ cao quan sát trên 2000 bộ, bạn có thể nhìn thấy điểm đánh dấu Las Vegas, Nevada, nằm tại W115 08'11" và N36 10'29".

  Las Vegas, Nevada

  Đường lưới tiếp tục tăng độ chi tiết ngay cả khi bạn đã phóng to vượt quá độ phân giải cơ bản của hình ảnh trái đất.

Chuyển sang Chế độ Toàn Màn hình

Lưu ý - Hiện tại, tính năng này không được hỗ trợ cho phiên bản Mac của Google Earth.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Earth ở chế độ cửa sổ hoặc toàn màn hình. Để vào chế độ toàn màn hình, hoặc quay lại chế độ cửa sổ từ chế độ toàn màn hình:

 • Chọn Xem - Toàn Màn hình từ trình đơn
 • Bấm phím F11

Chuyển sang chế độ toàn màn hình để có hình ảnh trái đất tốt nhất ví dụ như khi tham quan các địa điểm hoặc tạo bản trình bày.

Trong chế độ toàn màn hình, trình xem 3D chiếm toàn bộ màn hình

Đặt Kích thước Chế độ xem

Sử dụng tuỳ chọn Kích thước Chế độ xem bên dưới trình đơn Xem để chọn một số tỷ lệ khung hình đặt trước được thiết kế cho chế độ phát phát lại hoặc chế độ in tốt nhất. Tuỳ chọn đã chọn sẽ thay đổi kích thước của Trình xem 3D để có giao diện tốt nhất cho mục đích của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã đặt giao diện của máy tính qua máy chiếu hắt, bạn có thể chọn tỷ lệ khung hình tốt nhất hỗ trợ cho máy chiếu đó. Để có chất lượng video đầu ra tốt nhất, chọn cài đặt chế độ xem TV phù hợp.

Để phát lại, bạn có thể chọn Máy tính hoặc TV. Để in, bạn có thể chọn 4 tỷ lệ khung hình cho các khổ giấy khác nhau ( xem In Hình ảnh để biết thêm thông tin). Cài đặt cho mỗi chế độ bao gồm.


spacer Chế độ Xem Chế độ
Phát lại qua Máy tính 320 X 240
640 X 480  
  800 x 600  
  Phát lại qua TV NTSC (720 x 486)
  NTSC (720 x 576)  
  Cài đặt Chế độ xem cho Đầu ra In 8,5" x 11", Khổ ngang
  11" x 17", Khổ ngang  
  4" x 6", Khổ ngang  
  5" x 7", Khổ ngang  

Lưu ý: Khi bạn chọn tỷ lệ khung hình, bạn luôn có thể thay đổi kích thước trình xem 3D thủ công.