Ilgumos/platumos rodymas

Įėjus į meniu „Rodyti“, galima atverti ypatingą programos „Google Earth“ sluoksnį, kur trimatėje vaizduoklėje vaizde matomos ilgumos ir platumos linijos. Tinkleliui įjungti atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

 • Pasirinkite „Rodymas“ > „Plat./Ilg. tinklelis“.
 • Surinkite Ctrl+ L (Komanda / atverti „Apple“ klavišą+ sistemoje „Mac“)

  Virš žemės vaizdo atsiras baltos linijos, kurių kiekviena atitinka po vieną platumos/ilgumos laipsnį ir kertasi su ašimi, einančia per trimatės vaizduoklės vidurį. Pagal šias linijas trimatėje vaizduoklėje galite rasti tam tikro geografinio objekto vietą ir nustatyti jo pagrindines koordinates.

  Didinant vaizdą, linijos darosi smulkesnės. Pavyzdžiui, žiūrint iš maždaug 160 km aukščio, atrodo, kad Las Vegasas (Nevados valstija) yra į šiaurę nuo 36-osios lygiagretės ir į vakarus nuo 115-ojo dienovidinio.

  Las Vegasas, Nevados valstija

  Padidinę iki beveik 600 m virš jūros lygio pamatysite, kad Las Vegasas (Nevados valstija) yra 115 08'11" platumos ir 36 10'29" ilgumos.

  Las Vegasas, Nevados valstija

  Net mastelį padidinus tiek, kad viršytų skiriamosios gebos laipsnį, smulkesnių linijų skaičius ir toliau didėja.

Perjungti, kad būtų rodoma visame ekrane

Pastaba: šiuo metu šios funkcijos sistemoje „Google Earth“ neatpažįsta „Mac“ versija.

Galima nurodyti, kad programos „Google Earth“ būtų rodomi lange arba visame ekrane. Jei norite, kad būtų rodoma visame ekrane arba kad vaizdas grįžtų į rodymo lange veikseną:

 • Įėję į meniu, pasirinkite Rodyti visame ekrane
 • Paspauskite klavišą F11

Žiūrėdami įspūdingiausius žemės vaizdus, pvz., keliaudami po vietas ar kurdami pateiktis, paleiskite juos veikti per visą ekraną.

Paleidus vaizdus per visą ekraną trimatė vaizduoklė užima visą ekrano plotą

Vaizdo dydžio nustatymas

Meniu Rodyti esanti parinktis Vaizdo dydis skirta pasirinkti daugybę iš anksto numatytų ekrano proporcijų, geriausiai tinkančių įrašų peržiūrai ir spausdinimui. Išrinkus tam tikrą parinktį, pasikeičia trimatės vaizduoklės dydis. Pavyzdžiui, jei ketinate vaizdus rodyti per projektorių, galite pasirinkti geriausią to projektoriaus atpažįstamą ekrano proporciją. Kad vaizdo kokybė būtų kuo geresnė, pasirinkite tinkamą TV vaizdo nuostatą.

Jei norite peržiūrėti įrašus, galite pasirinkti Kompiuteris arba TV. Prireikus spausdinti, galima pasirinkti vieną iš 4 ekrano proporcijų pagal lapo dydį (daugiau informacijos gausite skyriuje Vaizdų spausdinimas). Kiekvienos veiksenos nuostatos yra tokios:


skyriklis Rodymo veiksena Veiksenos
Žiūrėti įrašą kompiuteryje 320 X 240
640 X 480  
  800 x 600  
  Žiūrėti įrašą televizoriuje NTSC (720 x 486)
  PAL (720 x 576)  
  Spausdinamo vaizdo nuostatos 8,5" x 11", horizontalus
  11" x 17", horizontalus  
  4" x 6", horizontalus  
  5" x 7", horizontalus  

Pastaba: pasirinkus ekrano proporciją, paskui trimatės vaizduoklės dydį visada galima pakeisti rankiniu būdu.