Намиране и използване на координати на местоположение

Намирайте географските координати за дължина и ширина на което и да е място по света. Те са налице в Google Earth за компютри.

Намиране на координатите на местоположение

 1. Отворете Google Earth.
 2. Когато движите мишката над различни местоположения, техните координати се показват в долния десен ъгъл.

Ако мишката ви не е върху картата, се показват координатите за центъра на картата.

Изберете как да се показват координатите

Променете начина, по който се показват координатите, в зависимост от личните си предпочитания и нужди. Можете да изберете един от следните формати:

 • Десетични градуси: като например 37.7°, -122.2°
 • Градуси, минути, секунди: като например 37°25'19.07"С, 122°05'06.24"З
 • Градуси, десетични минути: като например32° 18.385' С 122° 36.875' З
 • Универсална напречна проекция на Меркатор: като например 10 Ю 055974, 4282182
За Windows и Linux
 1. Отворете Google Earth.
 2. В горната част кликнете върху Инструменти и след това Опции.
 3. Кликнете върху Триизмерен изглед. След това под „Показване на ширината/дължината“ изберете формат на показване.
 4. Кликнете върху ОК. Координатите ще се показват в долния десен ъгъл.
За Macintosh
 1. Отворете Google Earth.
 2. В горната част кликнете върху Google Earth и след това Предпочитания.
 3. Кликнете върху Триизмерен изглед. След това под „Показване на ширината/дължината“ изберете формат на показване.
 4. Кликнете върху ОК. Координатите ще се показват в долния десен ъгъл.

Използване на координати при търсене

Ако вече знаете координатите на местоположението, можете да ги използвате, за да го намерите:

 1. Отворете Google Earth.
 2. В полето „Търсене“ в левия панел въведете координатите, като използвате един от следните формати:
  • Десетични градуси: като например 37.7°, -122.2°
  • Градуси, минути, секунди: като например 37°25'19.07"С, 122°05'06.24"З
 3. Google Earth приближава местоположението, а координатите ще се покажат в долния десен ъгъл.

Включване на градусната мрежа

За да видите точно местоположение, можете да използвате координатите в градусната мрежа на картата:

 • В горната лента с менюто кликнете върху Преглед и след това Координатна мрежа.
 • Ctrl + n (за Windows) или ⌘+ L (за Macintosh).

Линиите на градусната мрежа се отбелязани с общи координати. Точните показания за ширина и дължина са в долния десен ъгъл.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?