Σφάλμα 0x80040905 κατά την εγκατάσταση, την αναβάθμιση ή την κατάργηση της εγκατάστασης του Google Earth

Αν κατά την εγκατάσταση, την κατάργηση της εγκατάστασης ή την αναβάθμιση του Google Earth, εμφανιστεί το σφάλμα 0x80040905, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Σημείωση: Η Microsoft δεν υποστηρίζει πλέον το βοηθητικό πρόγραμμα Windows CleanUp Utility. Δεν ενθαρρύνουν τη χρήση του επειδή μπορεί να καταστρέψει άλλα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε "Google Earth".
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση, έπειτα στο στοιχείο Ναι και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Τέλος. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να εμφανίσει σφάλμα, το οποίο μπορείτε να αγνοήσετε.
 5. Πραγματοποιήστε λήψη και εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp Utility από τη διεύθυνση Softpedia.com
 6. Για να καταργήσετε την έκδοση του Google Earth που διαθέτετε, επιλέξτε την έκδοση από τη λίστα και κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση. Δείτε παρακάτω μια λίστα με τις πιθανές καταχωρίσεις.
 7. Αναβαθμίστε στην πιο πρόσφατη έκδοση από το σύνδεσμο λήψης που υπάρχει στη διεύθυνσηhttp://earth.google.com/download-earth.html

Ακολουθεί μια λίστα που περιέχει τις πιθανές καταχωρίσεις του Google Earth στο βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup Utility:

 • Οποιοδήποτε στοιχείο που περιέχει τη φράση "Google Earth".
 • 4.3.7284.9316
 • 4.3.7204.0836
 • 4.3.7191.6508
 • 4.2.0205.5730
 • 4.2.0198.2451
 • 4.2.0184.9679
 • 4.2.0181.xxxx
 • 4.2.0180.1134
 • 4.1.8000.0000
 • 4.1.7087.5048
 • 4.1.7076.4458
 • 4.1.9361.71xx

Έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι καταχωρίσεις μπορεί να ξεκινούν με τη φράση "(Όλοι οι χρήστες)" ή μπορεί να εμφανίζονται μόνες τους.

Αν εμφανιστεί το σφάλμα 0x80040905 και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows CleanUp Utility, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε "Google Earth".
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση, έπειτα στο στοιχείο Ναι και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Τέλος. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να εμφανίσει σφάλμα, το οποίο μπορείτε να αγνοήσετε.
 5. Εγκαταστήστε το Google Earth χρησιμοποιώντας αυτόν το σύνδεσμο άμεσης λήψης
Σημείωση: Η χρήση του συνδέσμου άμεσης λήψης θα απενεργοποιήσει το μηχανισμό που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση του Google Earth. Σε περίπτωση που κυκλοφορήσει νέα έκδοση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση με μη αυτόματο τρόπο. Για αυτόν το λόγο σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο άμεσης λήψης μόνο όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα εγκατάστασης τύπου “0x8..”