Разглеждане на местата на нивото на земята

Можете да виждате градските улици, пейзажите, природните елементи и други забележителности, както бихте ги виждали на живо, посредством изгледа от нивото на земята. За панорамни изображения използвайте Street View.

Активиране на изглед от нивото на земята

Можете да разглеждате от нивото на земята в триизмерен изглед на компютъра си.

 1. Отворете Google Earth.
 2. В левия панел под „Пластове“ кликнете върху Основна база от даннии след това Триизмерни сгради.

Можете също така да виждате и националните и вътрешните граници.

Избор и преглед на място

Компютри

 1. Навигирайте до място на картата.
 2. Приближете местоположението, което искате да видите, посредством:
  • мишката или сензорния панел;
  • клавишни комбинации;
  • контролите за навигация.
 3. Под контролите за навигация вдясно ще видите човечето . Преместете го с плъзгане до региона, който искате да видите. Earth ще покаже изображения от Street View.
 4. Горе вдясно кликнете върху „Сграда“ 3D Building.

Мобилни устройства

Можете да видите как нещата изглеждат от нивото на земята със Street View в приложението Google Earth.

Огледайте се наоколо

За да изследвате района около вас, можете да увеличите или намалите мащаба, да наклоните изгледа в посока към небето и да въртите изгледа по всяко време.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?