Разглеждане на места в Street View

Увеличете мащаба при търсене на улици по целия свят, за да видите изображения на сгради, коли и други елементи от пейзажа.

Търсене на улица

Можете да намерите улица в Earth по два начина:

  • като търсите по конкретна улица или адрес;
  • като увеличите мащаба на картата.

Изследвайте района

Можете да навигирате и въртите изгледа, докато сте в режим Street View.

Компютри

Отворете Street View

  1. Приближете към местоположение, докато видите човечето горе вдясно, под компаса.
  2. Хванете и преместете човечето с мишката там, където искате да изследвате.

Има няколко начина да промените изгледа си:

  • Кликнете два пъти с мишката върху област от изображението.
  • Кликнете с левия бутон и задръжте. След това преместете наляво или надясно. На някои места можете да плъзнете изображението надолу, за да погледнете в посока към небето.
  • Използвайте стрелките на клавиатурата за наляво и надясно.
  • Използвайте колелцето за превъртане на мишката.
  • Горе вдясно, на компаса, кликнете върху бутоните + и - или използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите мащаба.

Изход от Street View

В горния десен ъгъл на картата кликнете върху Изход от Street View.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?